Laudato si’-dag: Pavens ord blir lommebok av melkekartong

 

Ny årlig miljømarkering på de katolske skolene i Norge

IMG_4355.jpeg

ALLE FORTJENER ET HJEM: Matthew (12) forvandlet iløpet av kort tid en gammel blikkboks til et fremtidig hjem – eller iallfall hotell – for skolegårdens insekter. – Uten insekter, ingen planter, var sjetteklassingens budskap på St. Sunniva skoles Laudato si’-dag. 
Foto: Petter T: Stocke-Nicolaisen 

 

Det summet høylydt av aktivitet på St. Sunniva skole fredag 3. mai, ikke minst i sløydsalen: Der samlet lærer Cordula Norheim elevene til bygging av insektshotell.

 

Tekst: Petter T. Stocke-Nicolaisen 
 

Og ikke uten grunn: For at de 1000 blomster skal kunne blomstre, trenger vi nemlig insekter:

– Jeg bygger insektshotell, slik at insektene ikke forsvinner. Dør de ut, dør nemlig plantene – og hva skal dyrene spise eller lage oksygen, da, undrer Matthew (12) i 6. klasse på St. Sunniva skole.

Han synes den aller første Laudato si’-dagen i historien har vært både lærerik og gøyal:

– Så skal jeg sette hotellet ut i skolegården, borte ved stenene, for der pleier det å være en del insekter, forteller han.

Rundt ham flyr medelever og lærer Cordula som ivrige arbeidsbier, hver med sitt grønne byggeprosjekt.   

Olaf (12) i 7. klasse er intet unntak idet han sager kvist og stikker dem ned i en etterhvert stappfull (og gjenbrukt!) blikkboks:

– Insektene trenger også et sted å være, mener han.

 

IMG_4337.jpeg

KLIMAKATOLIKK: – Det må være vårt mål at Kirken i Norge minst må bli klimanøytral, og helst det som ofte blir kalt «klimapositiv», at vi faktisk bidrar til å redusere klimagasser, sier Alexander Golding i Caritas Norge. Han holdt foredrag for elever og lærere ved St. Sunniva skole på  Laudato si’-dagen 3. mai. Foto: Petter T. Stocke-Nicolaisen

 

Felles skolemarkering

Laudato si’-dagen arrangeres i år for første gang på alle de fem katolske skolene i Norge. Noen av dem åpnet dagen i kirken, slik som St. Franciskus skole i Arendal og St. Paul skole i Bergen. På St. Sunniva skole i Oslo våknet elever og lærere til duggfriskt foredrag ved Caritas Norges Alexander Golding.  

– Fire år etter at Laudato si’ ble publisert har de katolske skolene i Norge egen Laudato si’ -dag. Hva vil du si om den betydning Laudato etterhvert har vist seg å få?

– Først vil jeg si at det er fantastisk at de katolske skolene har laget en egen Laudato si’-dag! Det viser et engasjement blant skolens elever og lærer, men det viser også at skolene evner å forstå hva som skjer rundt dem. Vi ser at Laudato si’ begynner å slå rot verden over, både i og utenfor Kirken. Den umiddelbare begeistringen som fulgte utgivelsen av Laudato si’, har som en surdeig fått virket en stund. Nå ser vi at den begynner å gjennomsyrne hele Kirken og at Kirken vokser på dette engasjementet for de svakeste og for skaperverket!

Han forteller at Laudato si’ bringer et nytt perspektiv inn i det globale miljøengasjementet:

– Pave Frans går både inn i de kulturelle og eksistensielle sidene av klimakrisen. Således mener mange, både katolikker og andre, at han er en av få som faktisk har tatt et reelt globalt lederskap, ved at han tegner en himmel over klimaengasjementet og med det gir engasjementet en retning, med mål og mening.

– Hva slags miljø-ambisjon mener du Kirken bør ha? Bør vi leve Laudato si’?

– Kirken globalt, men også i Norge, kan ikke ha annen ambisjon enn en nullvisjon i klimaspørsmålet. Det må være vårt mål at Kirken i Norge minst må bli klimanøytral, og helst det som ofte blir kalt «klimapositiv», at vi faktisk bidrar til å redusere klimagasser. Jorden er vårt felles hjem, og om ikke vi skal være jordens salt og sørge for å bevare Guds skaperverk, hvem kan vi da forvente at skal bringe håpets lys til verden? Vi bør takke de ungdommen for at de i dag, som Samuel, hører kallet, det engasjementet vi ser blant de unge i dag, er virkelig et profetisk vitnesbyrd, sier Golding.

 

IMG_4378.jpeg

GRØNN TRIO: Lærerne Audun Bjerke Vestre (f.v.), Cordula Norheim og Åshild Ruud har hovedansvaret for St. Sunniva skoles aller første Laudato si’-dag. –  Pavens budskap er at jorden er vårt felles hjem og at vi er satt til å ta vare på det. Nå følger vi opp pavens ord med en fast Laudato si’-dag, sier Bjerke Vestre.  Foto: Petter T. Stocke-Nicolaisen 

 

 

Byttedag for kosedyr20190503_140159.jpeg

De katolske skolene i Norge er blitt enig om at 3. mai skal være en årlig Laudato si’-dag, og på St. Sunniva har lærertrioen Åshild Ruud (barnetrinnet), Cordula Norheim (mellomtrinnet) og Audun Bjerke Vestre (ungdomstrinnet) hatt hovedansvaret for dagen.

 – 3. mai skal bidra til øket oppmerksomhet om klima og miljøvern generelt og Laudato si’ spesielt, forteller Bjerke Vestre og ramser opp årsaken til all den ivrige summingen i Akersveien 4: En gruppe har adoptert en strand på Huk, som de de rydder idag; det er ruskenaksjon i skolens nabolag; i skolegården foregår sykkelvask og -reparasjon; i kjelleren er det åpnet gjenbruksstasjon som lager lommebøker av melkekartonger og lampeskjermer av kaffekapsler; det bygges insektshoteller (bilde t.h., foto: Cordula Norheim) i sløydsalen og en egen skrivegruppe forfatter blant annet miljø-inspirert poesi. Det er også eget musikkverksted, som muligens komponerer protestsanger til neste skolestreik. Til slutt den aller søteste Laudato si’-markeringen: barnetrinnets byttedag for kosedyr.

– Dagen er definitivt litt anderledes enn en vanlig skoledag. Laudato si’ oppleves som viktig og temaet engasjerer. Da det ble arrangert skolestreik for klima 22. mars, gav vi gyldig fravær til elever som ville delta i markeringen utenfor Stortinget, forteller lærer Bjerke Vestre. Oslo-skolen gjorde det ikke.

Han forteller også at det var elevrådet på mellomtrinnet som i sin tid tok initiativ til at skolen skulle begynne med kildesortering.

– Miljøvern opptar mange unge, og på dager som dette føler de at de er med på noe viktig.

 

DSC_0255.jpeg

ORD BAK KRAVA: Elias Billing (t.v) og Tony Mayao førte miljøkamp med «penn og papir» som medarbeidere i Laudato si’-dagens skriveverksted. Foto: Marija Ilic

 

Gud med i ligningen

Encyklikaen Laudato si’ ble lansert i Roma sommeren 2015. Pave Frans skriver at klimaendringene er menneskeskapte og at de utgjør en krise, som vil ramme oss alle.

– Når paven trekker frem klima, er det både naturlig og viktig at de katolske skolene følger opp, mener Bjerke Vestre, som forteller at det pavelige rundskrivet har gjort sterkt inntrykk:

– Vi mennesker er i en særstilling i verden. Den gir oss samtidig et særlig ansvar for å ta vare på skaperverket. For meg går dette tilbake til de aller første jødisk-kristne fortellingene om Adam og Eva. De hadde alt, men ville likevel ha mer. Da gikk det galt. Sånn er det også for mange av oss idag, sier Bjerke Vestre.

Han mener at Laudato si’ skiller seg fra andre tekster om miljø og klima ved at den tar med Gud i ligningen, da går den bedre opp:

– Sosiale problemer og miljøproblemene skyldes den moderne moralske relativisme. For å komme på rett spor igjen, trenger vi Gud.

 

Se flere bilder fra Laudato si’-dagen

DSC_0187.jpeg

HOTELLBYGGERE I: Cecilia Sontum (øverst t.h.), Felipe Saldivar (øverst t.v.), Stephan Nguyen (nede t.h.) og Theo Pham Strømmen (nede t.v.) bygget insektshotell på St. Sunniva skoles Laudato si’-dag. Foto: Marija Ilic

 

20190503_090850.jpeg

HOTELLBYGGERE II: Ingrid Aadland Høen (t.v.) og Lea Sandven Kleivan. Foto: Cordula Norheim

 

IMG_4362.jpeg

HOTELLBYGGERE III: Olaf (12) i 7. klasse sammen med lærer Cordula Norheim i St. Sunniva skoles sløydsal. Foto: Petter T. Stocke-Nicolaisen

 

Strandrydding.jpeg

KLARGJØR BADESESONGEN: Strandrydding på Huk inngikk også i timeplanen på St. Sunniva skoles aller første Laudato si’-dag. Foto: Marija Ilic

 

DSC_0141.jpegSykkelverksted: Her tilbys elever og lærere en gratis vårsjekk og sykkelvask. Foto: Marija Ilic

 

 

 

Fakta om Laudato si’

  • Pave Frans' såkalte klima-encyklika
  • Ble lansert i Roma sommeren 2015
  • Rundskrivet er 180 sider langt
  • Paven bygger videre på det tidligere paver har sagt om miljøspørsmål
  • Han slår fast at Laudato si’ inngår i Den katolske kirkes sosiallære, fordi den tar opp et sosialt anliggende: vårt forhold til Skaperen, til skaperverket og til hverandre.
  • Paven henvender til alle mennesker, fordi klima handler om oss alle – og om vårt felles hjem.
  • Han slår fast at klimaendringene er menneskeskapte.
  • Teksten er en kombinasjon av vitenskap, politikk og teologi,
  • I Laudato si’ kaller paven oss til en radikal personlig omvendelse

 

Les mer