Mariaholm: 50 år i Kirkens tjeneste

 

Mariaholm 50 år 23. mai 2019

mholm2019d.jpeg 

 

 

 

 

 

 

GRAN PLANTET BJERK: Bjerken ved veien ned til kapellet ble plantet av biskop John W. Gran 23. mai, fredag før pinse i 1969 i forbindelse med den høytidelige innvielse av vårt kjære Mariaholm.

 

 

23. mai 1969 var fredag før pinse. Da ble Mariaholm offisielt åpnet og innviet.

 

Tekst: Gjermund Høgh
Arkivbilder: Mariakirken 

 

Det katolske foreningslivet – St. Josef-foreninger, Elisabeth-foreninger, St. Olavs Forbund som ble nedlagt i 1960 og ikke minst Norsk Katolsk Ungdomsforbund, nå Norges Unge Katolikker – er viktige tråder vevet inn i Mariaholms rike bakteppe.

 

Du kan også følge i Villa St. Hallvards spor mot Mariaholm. Det hadde vært «biskopens sommersted» i Sylling ved Tyrifjorden, men fra 1923 var det novisiat for St. Franciskussøstrene. Novisiatet flyttet til Bergen i 1956 og Villa St. Hallvard ble stilt til disposisjon for «ungdommen». Der arrangerte foreningene sommerskoler, ungdomsleirer og iverksatte andre gode tiltak. Dette gikk greit helt til brannvesenet midt under juniorleiren i 1962 krevde virksomheten stanset. Sommerleirene var populære, så i årene 1963 – 1968 ble de videreført på ulike leide leirsteder. Savnet etter eget sted var stort, og det ble straks nedsatt en planleggingskomité med Kjell Ruyter som leder.

 

Vårløsning på 60-tallet

Etter Vatikankonsilet i 1962 – 1965 fulgte en vårløsning som var viktig for etableringen av Mariaholm: Vi følte vi hadde en egen tilknytning til Vatikankonsilet; en ung, norsk geistlig deltok i konsilet – og vi visste at han skulle bli vår neste biskop. Bergenseren John W. Gran (O.C.S.O) ble bispeviet i 1963, og innsatt som biskop i Oslo katolske bispedømme i 1964. Han hadde alt som legmann markert seg blant katolske ungdommer i de første årene etter annen verdenskrig. Blant hans første tiltak var å ta initiativ til et seminar som skulle drøfte og en legge strategi for bispedømmets ungdomsarbeid. Seminaret på gjennomført på Granavolden under ledelse av Torfinn Juell og bar mange frukter.

 

mariaholm9.jpeg

HOLMEN BLE MARIAHOLM: Biskopene Jacob Mangers og John Willem Gran ga i 1963 byggekomiteen i oppdrag å finne en annen tomt, og i februar 1964 fant komiteen tomten i Spydeberg. Den het opprinnelig Holmen gård.

 

Fra småbruk til leirsted

P. Arno Gerritsma O.F.M ble vår første ungdomsprest med hele bispedømmet (og landet!) som arbeidsfelt. Ikke minst fikk ungdomsseminaret og biskop Gran fart i arbeidet med å skaffe et leirsted. Et småbruk på Mørk i Spydeberg, med strandlinje mot Øyern, ble kjøpt og arbeider igangsatt i 1966. Alt høsten 1968 var det gjennomført enkelte arrangement på Mariaholm, men den virkelige innvielsen kom først i pinsen 1969 og den første Mariaholm-sommeren fulgte med den ene leirene etter den annen. Fra høsten var det fullt trykk helg etter helg. Slik ble Mariaholm et kjent og kjært sted for generasjoner katolikker.

 

mariaholm4.jpeg

ÅPNET MED UNGDOMSKONFERANSE: Målet for byggekomiteen var at Mariaholm skulle være helt ferdigbygd ved innvielsen slik at stedet kunne tas i bruk neste dag. Ifølge artikkelen «En milepæl for bispedømmet» var det en ungdomskonferanse på Mariaholm dagen etter, i pinsehelgen 24. – 26. mai 1969.

 

Kronerulling og gavmilde utlendinger

Finansieringen av Sylling var en formidabel oppgave for et bispedømme som dengang hadde under 9000 medlemmer. Villa St. Hallvard på Sylling ble solgt med noe fortjeneste, men Kirken var fortsatt avhengig av generøse gaver. Vi gjorde et nummer av at iallfall kapellet måtte betales av norske bidrag. Det var kronerulling blant norske katolikker; mange gav mye, blant dem var biskop Jacob Mangers, St. Franciskussøstrene og St. Josephsøstrene. Vi fikk også hjelp fra utlandet, først og fremst fra Den tyske bispekonferansen og tysk ungdomsarbeid, ikke minst ungdommene i Essen. Mariaholm var gjeldfritt ved innvielsen.

 

De første bestyrerne

Det var ikke gjort i en håndvending å finne noen som kunne drive stedet. Ekteparet Bodil og Kjell Ruyter påtok seg å være bestyrere i en oppstartperiode. Det ble også forsøkt å drive stedet med hjelp av ordenssøstrene, men det fungerte ikke. Løsningen var en bestyrer/et bestyrerpar og ansatte. Mariaholm ble i noen år en viktig arbeidsplass i en liten bygd ved Øyerns utløp. Kjell og Bodil var bestyrere inntil 1975 da undertegnede overtok ut 1977. Deretter fulgte Elisabeth og John Golding.

 

mariaholm7.jpeg

ÅPNINGSORDENE: Byggekomiteens leder Kjell Ruyter holdt tale under innvielsen. I den gikk han gjennom den meget interessante historien om planene og byggeprosessen. Talen kan du lese her.

 

Kommersiell drift gav lave priser

For ungdommene og katolikkene var det selvsagt feriene og helgene som «var» Mariaholm.

Hver sommer ble innledet med «Ferie for pensjonister» i regi av Caritas. Så kom sommerferien med alle barne- og ungdomsleirene, ofte med et nordisk eller internasjonalt preg. Minst en uke ble også avsatt til tyske ungdommer.

Rundt nyttår, i påsken og i de fleste helger var det ulike ungdomsarrangementer.

Svært mye bra ungdomsarbeid skjedde på Mariaholm. Det er vanskelig å framheve noen, men Torfinn Juell var en bauta i ungdomsarbeidet. Som leder i «Skoleledelsen i UNKF» satte Torfinn sitt preg ikke bare på de mange leirene hvor han selv deltok, men på en hel generasjon av katolske ungdomsledere. Mariaholm har også sett svært mange gode prester utøve sin gjerning. På 70-tallet var det ingen tvil om at Rudi Kessel var en fremragende ungdomsprest. Rudi var i sitt ess når han gav av sin musikalske begavelse.

Mange var nok ikke oppmerksom på at de fleste gjestedøgnene på Mariaholm kom fra «fremmede». Gjestene kunne komme fra andre kirkesamfunn, det var meditasjonskurs i regi av ACEM, private brylluper eller jubileer. Rederiforbundet var ikke helt tilfreds med standarden og kom bare én gang. Det Mariaholm «levde av» var først og fremst kurs for lærere. Den kommersielle driften gav noe mer slitasje, men først og fremst bidro gjesteinntektene til lavere pris for deltagerne på Kirkens egne arrangementer.  

 

Klokkene ringer

Nå tilfredsstiller ikke Mariaholm de komfortkrav som kommersielle arrangører stiller. Stedet har for lengst falt ut av kursmarkedet og har ikke økonomi til å bære en bestyrerstilling. Å fjernstyre driften fra Akersveien 5 har vist seg vanskelig. I en periode ble det til og med vurdert å selge Mariaholm. Heldigvis kan jubilanten fortsatt ta imot ungdomsgrupper og ikke minst har stedet de senere år blitt viktig i den nasjonale sjelesorgen. For en gammel «Mariaholm-er» er det rørende å se.

Mariaholm har gledet mange iløpet av sine første 50 år. Når kapellklokken ringer, er det den gamle klokken fra Franciskussøtrenes novisiat på Sylling vi hører. Den kalte novisene til arbeid og bønn. Jeg håper klokken på Mariaholm får lov til å ringe for generasjoner av fremtidige katolikker.

 

Om jubileumsmarkeringen 

  • Jubileet feires lørdag 24. august 2019 kl. 11.00 – 18.00.
  • NUK (Norges unge katolikker) som står ansvarlig for feiringen.
  • Den finner sted samme dag som den årlige pilegrimsvandringen fra Mariakirken, Askim, via Mariakilden i Spydeberg og helt opp til Mariaholm.
  • Pilegrimene ankommer mot slutten av jubileumsfeiringen.
  • Mer informasjon om historikk og feiring på menighetens hjemmeside:  askim.katolsk.no

 

Les mer her