Utnevnelse i Oslo katolske bispedømme

Biskop Bernt Eidsvig Can.Reg av Oslo offentliggjør med dette at:

P. Cruf Climaco ble med virkning fra den 1. mai 2019 utnevnt til sjelesørger for filippinske katolikker i St. Paul menighet i Bergen og St. Josef menighet i Haugesund.