Prestevielse 22. juni: Biskop Bernt I. Eidsvigs preken

 

Peter Hai Nguyen presteviet 22. juni

IMG_2387.jpeg

HÅNDSPÅLEGGELSE: «Når Herren fører deg og du lar deg føre, også dit du ikke vil, er du lykkelig.»  Alle fotos: Mats Tande

 

Kjære Hai,

du begynte din presteutdannelse i Vietnam i 2010 og kom til Norge i 2012, da du begynte å studere for vårt bispedømme. Det har vært en lang reise for deg, ikke bare geografisk (fra Vietnam til Norge er det 12 225 km i luftlinje), men også åndelig og kulturelt.

 

 

De som kjenner deg sier at du er åpen, ydmyk, glad og av god vilje. Med dette røper de en hemmelighet og forklarer hvordan du beholder overskudd og pågangsmot, om du skulle befinne deg i Nha Trang eller Roma, Ninh Thuan eller Oslo, også når livet byr på vanskeligheter.

 

«Den gode vilje og mot til å tjene er egenskaper som du har vært preget av så lenge vi har kjent hverandre. Hold fast ved disse!»

 

IMG_2349.jpegDen gode vilje og mot til å tjene er egenskaper som du har vært preget av så lenge vi har kjent hverandre. Hold fast ved disse! For din gode vilje er ikke bare motiverende for alle som møter deg, god vilje er en forutsetning for tro og medmenneskelighet. Uten god vilje er forkynnelsen maktesløs.

 

Jeg hilser og takker din mor Hien og far Binh som er her til stede, og dine søsken og slektninger i Vietnam. Du er vokst opp i et hjem hvor troen var selve livsnerven, fra deltagelse i messen kl. 4 om morgenen hver dag inntil du la deg til ro for natten med foreldre og bestemors velsignelse og forbønn. Rektor Tien ved presteseminaret i Nha Trang, som deltar i denne messen, så og tolket ditt prestekall. Jeg takker ham og hans medarbeidere for den formasjon og kunnskap de bibragte deg i de årene de hadde ansvaret for deg.

 

Kjære p. Bharath, rektor ved St. Eysteins presteseminar, mgr. Philip Whitmore, rektor for the Venerable English College i Roma, Fr. Anthony Doe, Hais åndelige veileder, Fr. Luke Buckles fra universitetet Angelicum, dere overtok ansvaret for Hais utdannelse og formasjon. Jeg er dere og deres medarbeidere dypt takknemlig for alt dere har gitt ham, ikke minst for deres eget eksempel.

 

På Hai og bispedømmets vegne takker jeg Seminarets Venner som har bedt for Hai og støttet ham økonomisk gjennom studiene. Dere som er glade i deres prester og håper på flere prestevielser i årene fremover, jeg oppfordrer dere også til å bli venner av St. Eystein presteseminar.

 

Jeg hilser særskilt Hais medstudenter fra Roma og Oslo og bispedømmets prester og diakoner som har møtt mannsterkt frem. Ta imot Hai som kollega og venn.

 

«Din visjon og ditt kall er å tjene Guds folk, men dine foreldre åpnet en gang dine øyne og lot deg se hvor rik prestegjerningen er.»

 

Kjære Hai, din formasjon, dvs. din religiøse forberedelse til prestegjerningen, begynte i ditt hjem. Du har foreldre som forstår hvor velsignelsesrik prestegjerningen er. De er nok klar over hva en prest må forsake, men alle ofre han er pålagt, blir til velsignelse for Guds folk. Jeg har hatt gleden av å møte dine foreldre de siste par ukene. Vi har ikke et felles språk, men det er ikke vanskelig å forstå hvor meget de har savnet deg i disse årene, enda tydeligere er deres glede nå når de får være sammen med deg i dag. Din visjon og ditt kall er å tjene Guds folk, men de åpnet en gang dine øyne og lot deg se hvor rik prestegjerningen er.

 

IMG_2351.jpeg I det evangelium vi nettopp har hørt, får Peter vite hva hans kall er, likefremt og med få ord. Jesus spør ham: «Simon, Johannes’ sønn, elsker du meg mer enn disse?» Han svarer: «Ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær.»

 

Jesus sier ikke noe om kirkeordning eller liturgi, men gir ham et konkret oppdrag: «Fø mine lam.» I disse tre ord er det hele samlet: diakoni, forkynnelse, sakramenter, alt hjorden har behov for, skal – og kan – Peter gi den. Det kan han selvsagt ikke ut fra egne overnaturlige og uforklarlige evner, men i kraft av den særskilte nåde Gud gir ham til del.

 

Det er ikke noe i det evangeliet forteller om Peter som kan forklare hvorfor Kristus ville bygge sin kirke nettopp på ham, bortsett fra én ting: Peter ser hvem Jesus er. Med undring hører vi at Peter er den klippe Kirken er bygget på. Med undring innser vi alle hvilke store ting Peter, en mann som i utgangspunktet var preget av god vilje, begrenset gudserkjennelse og – tilsynelatende lite annet – kan gjøre.

 

Det er et mysterium at Peter virkelig ble i stand til å fø Herrens lam og vokte hans får. Dette er et mysterium du fra i dag av blir en del av: Det Gud gjør med deg, og det han lar deg gjøre, i Kristi sted når du forretter sakramentene og i forkynnelse og sjelesorg. Gode hyrder har forbausende meget å gi. De kan imidlertid ikke gi noe de ikke selv først har fått, av Gud, av sin generøse menighet, av mennesker av god vilje. Og selvom de gir alt, har de alltid mer å gi.

 

«Som prest mister du kontrollen over din tid; du velger ikke hvem du tilbringer den med – som den gode hyrde skal du tjene alle når de trenger deg.»

 

Kjære Hai, du har selv valgt evangelielesningen. Alle som kjenner minst én samvittighetsfull prest, vil vite hvorfor. Som prest mister du kontrollen over din tid; du velger ikke hvem du tilbringer den med – som den gode hyrde skal du tjene alle når de trenger deg. Den prest som gjør motstand når han må bringe ofre, vil bli ulykkelig. Med det mener jeg ikke at du skal oppsøke ofre; de kommer av seg selv. Det kan være en fremmed tanke for mange, men erfarne prester vil bekrefte det du allerede aner: Når Herren fører deg og du lar deg føre, også dit du ikke vil, er du lykkelig.

 

Måtte Han som har begynt den gode gjerning i deg, også fullende den.

 

 

+Bernt Eidsvig

Oslo,  Bredtvet kirke, 22. juni 2019

 

 

IMG_2599.jpeg

Les mer

 

Biografi: Peter Hai Nguyen

 

VÅR NYE PATER: P. Peter Hai Nguyen sammen
med biskop Bernt. I. Eidsvig og sogneprest Pål bratbak. 

 

 Czytaj po polsku