Nye St. Andreas kirke på Gjøvik

ALTERKONSEKRASJON: Under åpningsmessen i nye St. Andreas kirke på Gjøvik ble alteret konsekrert og duket. 

 

Lørdag 23. november ble nye St. Andreas kirke på Gjøvik åpnet, og alteret konsekrert ved biskop Bernt I. Eidsvig. 

 

Les biskop Bernt Eidsvigs preken fra festdagen:

 

Jeg gratulerer dere hjertelig med deres St. Andreas kirke! Det har lenge vært et klart at behov for et permanent messested her på Gjøvik. 

 

Kjære troende, kjære sogneprest, kjære medbrødre,

Vi har faktisk sett på eiendomsmarkedet her flere ganger. For noen år siden ble det lagt ut et bedehus til salgs, men vi kom frem til at det ikke egnet seg for vårt bruk. Desto større er gleden over at vi nå er sentralt plassert i deres by og fylke. I denne anledning vil jeg uttrykke en særskilt takk til Frelsesarmeen for deres imøtekommenhet og forståelse.

Vi har ikke hatt vårt eget gudshus på denne siden av Mjøsa siden det 16. århundre. Hele bispedømmet gleder seg med og ber sammen med dere idag. Jeg er imponert over den raske tilpasning av lokalene som dere har klart å gjennomføre på kort tid, og jeg vet mange av dere har tatt i et tak for å få ting på plass til idag.

 

Alteret er den viktigste del av innredningen av en kirke. Det er forutsetningen for messefeiringen. Herren kommer til sitt bord, og på det gjentas hans offer på ublodig vis, for vår frelses skyld. Derfor vises alteret den største ærbødighet. Her legges relikvier av martyrer og bekjennere. Martyrene som styrket med alterets sakrament døde for sin tro, bekjennerne som utførte store og barmhjertige gjerninger som vitnet om troen. Messen begynner med at presten hilser, kysser og incenserer alteret. De troendes viktigste gaver, brød og vin, bæres frem til alteret, hvor de forvandles til Herrens legeme og blod, og så gis til hans folk.

 

Vårt svært korte evangelium trekker kun én linje, vårt liv som kan ha påført andre lidelse, skade eller krenkelse. Det som har vært ondt i vårt liv, helbredes ved alterets sakrament, på den forutsetning at vi har forsøkt å gjøre skaden god igjen – underforstått også ved at vi lar oss forlike og tilgir når andre har krenket oss, og ber om dette.

 

Vi kan trekke en linje til, nemlig fra skriftestolen til alteret. Det er ikke all skyld og synd som kan slettes ved forsoning med vår neste. Vi vet ikke alltid hvem vi kan ha handlet galt imot, og vår uforsonlighet eller hårde hjerte når barmhjertighet ikke ble utvist, må vi gå til skriftemålet med. Likeledes med vår synd imot Gud, vår forsømmelse av den kristnes plikter og av bønnen. Derfor peker vår katolske oppdragelse og instinkt på skriftemålet som en stasjon på veien mot alterets sakrament.

 

Hva er vårt offer? Rent konkret er det brød og vin, som trengs til messen. I vår tid er det av praktiske grunner presten som sørger for et forråd av dette, men han betaler med den gave dere gir i kollekten. Utover dette betyr den kristnes offer omsorg for vår neste, særlig for de svake, fattige, syke og ensomme, ja alle ord og gjerninger som uttrykker barmhjertighet og omsorg – og tro.

 

Det er imidlertid ikke bare et alter som skal konsekreres idag, vi tar en kirke i bruk. Kirken er det sted vi møter Gud. Patriarken Jakob møtte Gud da han så himmelen åpen, og engler stige opp og ned, og Gud selv ved det høyeste trinn. Det samme gjorde tolleren Sakkeus da Jesus så ham i morbærtreet, og sa at han ville ta inn hos ham. Gud er ikke avhengig av egne bygninger for å komme mennesker i møte. Vi mennesker derimot har et forståelig behov for kirker hvor vi kan komme sammen om alteret. Vi innreder dem med generøs kjærlighet; de blir rammen for de store dager i vårt liv. Ta godt vare på den. Be for hverandre og for deres prest. – Alle praktiske spørsmål skal vi snakke om etterhvert.

 

Jeg stiller idag dere og deres kirke under jomfru Marias og apostelen Andres’ særskilte beskyttelse. Så ber jeg Gud velsigne dere alle, styrke dere i den gode gjerning og gi dere kraft i motgang!

  

+Bernt Eidsvig  

Gjøvik, St. Andreas alterkonsekrasjon 23. xj. 2019.

 

Se bilder fra åpningen: 

fullsizeoutput_2315.jpeg

KONSEKRASJON: Biskop Bernt I. Eidsvig konsekrerer alteret. 

fullsizeoutput_231a.jpeg

FRELSESARMEEN: Torunn Lunde (t.v.) og Marit Helene U. Olsen fra Frelsesarmeen gledet seg over åpningen av nye St. Andreas kirke.

fullsizeoutput_233b.jpeg   

fullsizeoutput_2321.jpeg

FRA MØBEL TIL ALTEREtter innvielsen ble alteret duket

fullsizeoutput_2364.jpeg

HØYMESSE: Med et konsekrert alter kunne høymessen feires.

fullsizeoutput_2389.jpeg

LYS: – Sakramentslampen er tent. Kristus er tilstede på Gjøvik, sa sogneprest Reidar Voith til de oppmøtte. 

 

fullsizeoutput_2368.jpeg

fullsizeoutput_2359.jpeg

MOTTAGELSE: Stort oppmøte av troende som gleder seg over den nye kirken.

 

fullsizeoutput_236f.jpeg

fullsizeoutput_238f.jpeg

HISTORISK: P. Reidar takker Frelsesarmeen for at menigheten kunne overta lokalet og opprette den første katolske kirken på Gjøvik siden reformasjonen.

 

Se flere bilder

 

Les mer: