Biskop Berislav Grgićs julebudskap 2019

Kjære troende, 

Fordi tidens fylde var inne, sendte Gud sin Sønn til verden, født av en kvinne. Så høyt elsket Gud verden, at han gav sin enbårne Sønn til pris – for å frelse fra undergang alle som tror på ham, og gi dem det evige liv i eie.

Vi tror på det lille Barnet – JESUS - og elsker ham av hele vårt hjerte. For oss mennesker og for vår frelses skyld steg Han ned fra himmelen. Han er blitt kjød ved Den Hellige Ånd av Jomfru Maria, og er blitt menneske.

Som sant menneske hadde Jesus et ydmykt hjerte og gjennom Ham er Maria Kirkens og vår mor. Derfor: Bli som Jesus og Maria, hele ditt liv! Bli ikke harm på de onde. Sett din lit til Herren og gjør det gode. Ha din lyst og glede i Herren. Legg din vei i Herrens hånd, stol på ham og elsk Ham og Maria!

 

Med ønske om en velsignet jul og et godt nytt Herrens år 2020.

 

Biskop Berislav Grgić

Biskop-prelat av Tromsø