Franklyn Fernando diakonviet

 

Les biskop Eidsvigs preken i utdrag

o.jpeg

HÅNDSPÅLEGGELSE: Franklyn Fernando ble viet til diakon av biskop Bernt I. Eidsvig i St. Johannes kirke, Bredtvet, lørdag 30. november 2019. Foto: privat

 

Kjære Franklyn,

det er en stor glede for vårt bispedømme og for meg som biskop å kunne vie deg til diakon, en mann av godt rykte, åndsfylt og forstandig, for å gjenta de ord som brukes i Apostlenes gjerninger.

 

Jeg hilser Sri Lankas ambassadør i takknemlighet, og takker vårt presteseminars rektor og stedets sogneprest p. Bharath. Han formidlet kontakten mellom oss og har med stor omsorg overtatt ansvaret for din formasjon og dine studier. Jeg hilser de tilstedeværende diakoner og prester, dine medstudenter og venner, alle som har bedt for deg og alle som gleder seg med deg idag: Jeg tenker særskilt på din familie i Colombo.

 

Srilankeserne er blant våre mest trofaste katolikker. Vi har flere hengivne prester fra ditt hjemland i tjeneste i bispedømmet, men du er den første som blir viet til diakon og prest med et uttalt kall til Oslo katolske bispedømme. Derfor er dette en gledens dag både for dine landsmenn og for oss alle. Jeg håper at ditt «ja» til kallet vil få andre til å tenke over om Gud også sier dem noe om et kall.

 

Vi feirer festen for apostelen Andreas idag, som sammen med sin bror Peter var den første som Herren kalte til disippel – og som fulgte kallet. Du har alltid gitt meg inntrykk av at du ikke bare har hørt og fulgt kallet, men også at kallet er det mest positive som er skjedd i ditt liv, at du tok imot det i takknemlighet.

 

UNDER LITANIET: Diakon Franklyn avlegger både
sølibatsløfte og lydighetsløfte til biskopen under diakonvielsen. Foto: privat

i.jpegDet er allerede bestemt at din prestevielse finner sted den 20. juni 2020. Det som skjer idag, er ikke et slags mellomspill; det har med hele ditt liv å gjøre, ikke bare tjenesten det neste halve år. Enhver prest og biskop er seg bevisst at han ikke bare i sakramental karakter, men også i tjenesten, bærer med seg det oppdrag som ble meddelt ham i diakaonvielsen. Han forblir diakon livet ut. Den hellige fars mest realistiske titel, Guds tjeneres tjener, peker henimot hans diakonvielse.

 

Vi vet at kall er svaret på Kirkens bønn. Evne og vilje til å høre kallet er en sak for dem som kalles. Det kan være vanskelig å høre og motta kallet i en verden som vil tilby oss så meget annet enn det å tjene Gud. Du, Franklyn, har forstått de tegn Gud har gitt deg, ja du har hørt hva han har sagt til deg, fulgt ham i glede, og stiller deg idag frem til hans tjeneste. Du vil gi ditt liv for å tjene ham. Det er ikke andre som bærer deg frem; du er ikke Kirkens offer – uansett hvor inderlig og utholdende vi ber for prestekall. Du svarer «ja». Gud tar ingen i sin tjeneste som ikke vil bli det han kaller dem til. Den glede du legger for dagen, gjør et stort inntrykk på oss, og vil gi nytt mot til de mange som ber for kall.

 

Vi ser at diakonens tjeneste også ble sakramental og forkynnende: Han kan preke i messen; han kan døpe og være vigselsmann, for å nevne noen av hans oppgaver. Jeg oppfordrer deg allikevel til å ha omsorgen for de fattige, ensomme og syke som det viktigste du gjør som diakon. Pave Frans minner oss om at nettopp disse ikke bare er Kirkens skatter, de er også Kirkens styrke.

 

Så ber jeg dere alle å huske Franklyn i deres bønn. Det er dere han skal tjene som diakon og prest.

 

30. november 2019

 

+ Bernt I. Eidsvig, Can. Reg.

Biskop av Oslo

 

 

r[1].jpeg

DIAKONKVARTETT: Diakon Patricio Quintana, diakon Franklyn Fernando, diakon Pham Cong Bang og diakon Nguyen Thanh Huu. Foto: privat

 

n.jpeg

FULLSATT KIRKE: St. Johannes kirke, Bredtvet, var fylt til siste benkeplass under diakonvielsen av Franklyn Fernando lørdag 30. november 2019. 

 

Om Franklyn Fernando

  • Navn: Franklyn Augustine Fernando
  • Født: 24. november 1987 i Colombo (Sri Lanka).
  • Diakonvielse: 30. november 2019, i St. Johannes kirke, Bredtvet, av biskop Bernt Eidsvig Can.Reg.
  • Studier: Studerer til master i Religion, Society and Global issues ved Menighetsfakultetet.
    • Inntrådte i Minor seminary i Negambo 2004, deretter filosofistudier fra 2007 i National seminary of Our Lady of Lanka, Kandy. Teologistudier 2010–2015 ved Urbaniana i Roma. Innsatt som lektor 2011 og akolytt 2014. Menighetspraksis på Sri Lanka frem til 2018.
  • Se diakon Franklyns komplette profil på katolsk.no