Klarer du å løse denne årsquizen?

2019 er snart omme. Her har du 40 spørsmål du kan bryne deg på i julehøytiden.

Ved Kristine Dingstad

Tar du utfordringen?

Adoration of the Shepherds_Murillo.png 


Året

1. Hva er egentlig et år?
a) Den tiden solen bruker på ett omløp rundt jorden.
b) Den tiden jorden bruker på ett omløp rundt solen.
c) Den tiden jorden bruker på ett omløp rundt sin egen omkrets.

2. Hvor langt er et normalår?
a) 52 uker minus ett døgn.
b) 52 uker og ett døgn.
c) 52 uker.

3. Den gregorianske kalenderen er internasjonalt den mest brukte og ble innført i Roma av pave Gregor XII i 1582 – som en reform av den julianske kalender fra år 46 f.Kr. Den katolske kirke hadde i lengre tid ivret for en slik kalenderreform. Hvorfor?
400px-Astronomical_Clock_(8341899828).jpga) Døgnet i den julianske kalender var noen minutter lengre enn det tropiske/astronomiske året.
b) Kirken ønsket å vise at bare Gud, ikke keiseren, rådet over tiden.
c) Den julianske kalender hadde lagt inn skuddår hvert andre, ikke hvert fjerde år.


4. Søker du i arkivene etter begivenheter i Norge 21. februar år 1700, vil du ikke finne noen som helst nedtegnelser. Hvorfor eksisterer rett og slett ikke datoene mellom 18. februar og 1. mars år 1700 i landet vårt?
a) Det lutherske Norge ønsket ved overgang til den gregorianske kalender i år 1700 å markere sin motstand mot en kalenderreform innført av en pave. Derfor definerte man 19. februar til 1. mars, da reformen ble innført i Norge, som «sorte dager».
b) Ved overgangen fra den julianske kalenderen i 1700 var det oppstått et avvik på mange døgn, og man løste dette ved regelrett å hoppe over et visst antall kalenderdøgn.
c) Ha ha, selvsagt eksisterer de!


5. Når er neste skuddår?
a) 2020
b) 2021
c) 2022


6. Hva er egentlig et lysår?
a) Den tiden det tar for lyset å reise fra jorden til solen.
b) Den tiden det tar for lyset å reise jorden rundt.
c) Den distansen lyset tilbakelegger på ett år.


7. Hvor i Bibelen nevnes først kategorien «år»?                                                      Den astronomiske klokken i Praha
a) Skapelsesberetningen
b) Historien om Israelsfolkets vandring i ørkenen
c) Kategorien «år» brukes faktisk ikke i Bibelen.


8. «Dagene visner ihop til aar», skriver Sigrid Undset i diktsamlingen Ungdom. Den katolske, nobelprisvinnende forfatteren skrev også en selvbiografisk barndomsroman. Hva heter denne?
a) Ni aar
b) Ti aar
c) Elleve aar


Kirkeåret

9. Den 1. januar markerer Kirken årlig høytiden for Guds hellige mor Maria. Vi feirer da hennes aller viktigste tittel, Theotókos. Vanligvis oversettes denne med «Guds mor», men hva betyr det greske uttrykket helt bokstavelig?
a) «Gud-føderske»
b) «Hun bar Herren»
c) «Gudmor»


10. Som gode jøder fulgte Maria og Josef forskriftene i Moseloven, og Lukas forteller at de tok med Jesus til tempelet en stund etter hans fødsel – for å bringe ham frem for Gud. Denne hendelsen feires av Kirken den 2. februar, på festen for Herrens fremstilling i tempelet. Hvor lang tid etter Jesu fødsel fant dette første tempelbesøket sted?
a) Åtte dager
b) Førti dager
c) Åtti dager

 

maryandjesus.jpg

THEOTÓKOS: Tittelen som vanligvis oversettes til "Guds mor" ble definert dogmatisk ved konsilet i Efesos i 431.


11. Påskedag, Kirkens store gledesdag, faller i 2020 på den 12. april. Egentlig kan vi si at påskedagen er flere dager lang, siden Kirken feirer den «med oktav». En dag feires «med oktav» når den høytideligholdes inntil den såkalte «oktavdagen». Hva betyr det latinske begrepet octavus?
a) Den syvende
b) Den åttende
c) Den enogtyvende


12. Hvilken Katarina feires av Kirken den 29. april?
a) Katarina av Aragon
b) Katarina av Siena
c) Katarina av Alexandria


13. Kristi himmelfartsdag feires førti dager etter påske. Hvorfra for Jesus opp til himmelen, ifølge Det nye testamentet?
a) Tabor
b) Hermonfjellet
c) Oljeberget


14. I den katolske Kirke er det en trossannhet at da Marias liv her på jorden var slutt, tok Gud henne opp i himmelen med både sjel og legeme. Dette feires den 15. august. Historien om Marias opptakelse går tilbake til Kirkens første århundrer, men dogmet ble erklært mye senere. Når?
a) 1950
b) 1850
c) 1550


15. Ved siden av den såkalte «søndagsplikten » er det i Norge kun messeplikt én annen dag i løpet av kirkeåret. Hvilken dag?
a) Allersjelersdag
b) Skjærtorsdag
c) Kristi himmelfartsdag


16. Siste søndag i kirkeåret er Kristi kongefest. Da Jesus ble ført frem for Pilatus, ble han spurt direkte: «Er du jødenes konge? » Hva svarte Jesus landshøvdingen – ifølge alle de tre synoptiske evangeliene (Matt, Mark, Luk)?
a) Du sier det
b) Hvorfor sier du det?
c) Jeg sier det ikke Året som ebber ut

 

Marias opptagelse i himmelen.jpg

HØYTID: 15. august feirer vi Jomfru Marias opptagelse i himmelen. 


17. I januar 2019 reiste en stor gruppe norske ungdommer til Verdensungdomsdagen i Panama. I løpet av disse dagene ble neste vertsland utpekt. Hvor skal neste WYD feires?
a) Cape Town
b) Lisboa
c) Canberra


18. Den 22. juni i år ble det vigslet en ny katolsk kirke i Norge. Hvor?
a) Førde
b) Egersund
c) Alta


19. Et av klostrene våre feiret i mars 20-årsjubileum for sin grunnleggelse. Hvilket?
a) Tautra
b) Munkeby
c) Karmel


20. Den 27. mars i år kunne Tromsø stift feire 10-årsjubileum for innsettelsen av sin biskop Berislav Grgić, som har virket I Norge siden 1996. I hvilket land ble biskop Grgić født?
a) Kroatia
b) Bosnia-Hercegovina
c) Slovenia


21. I den stille uke så vi dramatiske bilder av Notre Dame de Paris i full brann. I dag fremstår nasjonalhelligdommen sterkt brannskadet. Mange gjenstander ble heldigvis reddet av et heroisk brannmannskap, og korpsets egen kapellan klarte å bringe den aller viktigste av relikviene i sikkerhet. Hvilken?
a) Et fragment av Kristi kors
b) To av Kristi lidelsesinstrumenter
c) Kristi tornekrone


22. De grufulle angrepene på tre kirker på Sri Lanka påskemorgen rystet en hel verden. Foruten representanter for en rekke tros- og livssynssamfunn, deltok HM Kong Harald ved den pontifikale rekviemmessen i St. Johannes menighet på Bredtvet. Hvem representerte regjeringen?
a) Utviklingsministeren
b) Statsministeren
c) Ingen


23. Det var knivskarp konkurranse da ministranter fra landets menigheter konkurrerte i NM i ministrering i august. I juniorklassen gikk St. Paul menighet av med seieren. St. Olav menighet dro i land seieren i seniorklassen? Men hvilken av våre St. Olav-menigheter?
a) St. Olav (Oslo)
b) St. Olav (Trondheim)
c) St. Olav (Tønsberg)

 

Pave Frans smiler og vinker Reuters_Alessandro Bianchi.jpg


24. Selv om Den hellige far trekker på årene, reiser han trofast verden rundt. I 2019 besøkte han syv land, blant annet et av disse arabiske. Hvilket?
a) Saudi-Arabia
b) De forente arabiske emirater
c) Jemen


Året som kommer

25. Hvordan skrives 2020 i romertall?
a) MMXX
b) XXMM
c) MMDD


26. Ab urbe condita er en latinsk frase som betyr «fra grunnleggelsen av byen Roma». Hvilket årstall er 2020 i henhold til en slik tidsregning?
a) 5723
b) 3963
c) 2773


27. Etter den jødiske kalender går vi 1. januar inn i år 5780–5781. Hva er år 0 i henhold til denne tidsregningen?
a) Verdens skapelse
b) Inntoget i det lovede land
c) Innvielsen av det første tempel

 

chinese-guardian-lions-2846034.jpg


28. Det kinesiske nyttåret er en høytid for 20 % av jordens befolkning. Når det nye året står for døren, er det tydelig hvilket man går i møte, for butikkene er fulle av ting som forestiller det kommende årets dyretegn. Hvilket dyretegn går man inn i ved det kommende kinesiske nyttår?
a) Rotte
b) Drage
c) Elg


29. Vi går snart inn i det som også kan angis som år «to tusen og et snes». Et snes er en gammel mengdeenhet som altså tilsvarer 20 enheter eller stykk, og ordet er avledet av det norrøne sneis. Hva er da egentlig et snes?
a) Det antallet av noe som får plass i en sildetønne.
b) Det antallet av noe som kan løftes av et esel.
c) Det antallet av noe som er tredd inn på en pinne.


30. Hva er bok nummer 20 i Det nye testamentet?
a) Peters andre brev
b) Jakobs brev
c) Johannes’ åpenbaring


31. En av Norges byer feirer 300-årsjubileum i 2020. Byen har gjennom historien hatt en mengde utenlandske arbeidere, men fikk ikke egen katolsk menighet før i 1989. Den var også meget sentral i våpenhvilen som ble inngått mellom Sverige og Norge i 1814 (da Norge aksepterte å gå i union med Sverige). Hvilken by snakker vi om?
a) Kongsvinger
b) Moss
c) Molde


32. Hvor gammel blir pave Frans i 2020?
a) 80
b) 84
c) 87 Bokåret


33. Vi befinner oss nå på slutten av bokåret 2019, hvor vi feirer 500-årsjubileet for Norges to første trykte bøker. Utgiver var erkebispedømmet Nidaros, med erkebiskop Erik Valkendorf i spissen. Den mest kjente av de to bøkene er Missale Nidrosiense, altså messeboken. Hva er den andre?
a) Breviarum Nidrosiense
b) Passio Olavi
c) Lectionarium Nidrosiense

Skjermbilde 2019-11-22 13.42.50.png

NORGES FØRSTE BOK: Utgiver av Norges første bøker var erkebispedømmet Nidaros. 


34. Hva var erkebiskopens begrunnelse for å trykke Missale Nidrosiense?
a) Markere revir overfor den luthervennlige danskekongen.
b) Dekke Kirken i Norges behov for en standardisert liturgi.
c) På grunn av slaget ved Nidelva hadde man ikke nok skrivere.


35. Hvem etterfulgte Erik Valkendorf på erkebispesetet Nidaros?
a) Olav Engelbregtson
b) Ingen, for reformasjonen kom
c) Erik Vardenius


36. Ifølge Heimskringla var det kong Olav Tryggvason som grunnla Trondheim i år 997. Tre år senere falt han i et slag. Hvilket?
a) Slaget på Svolder
b) Slaget ved Nidelva
c) Slaget på Stiklestad


37. Når ble Nidaros opprettet som bispesete?
a) 1030
b) 1068
c) 1173


38. Frem til reformasjonen i 1537 hadde Nidarosdomen også det høystemte tilnavnet Cor Norvegiae («Norges hjerte»), fordi helgenkongens skrin var plassert bak høyalteret. Hvem er kirken viet til?
a) Den hellige Treenighet
b) Olav den hellige
c) Den hellige Jakob


39. Trondheim stift får snart ny egen biskop. Dom Erik Varden ble kalt til bispegjerningen fra trappistklosteret sitt, hvor han var abbed. Hvilket kloster har vært biskopelektens hjem siden han inntrådte i 2002?
a) Mount Woodhouse Abbey
b) Mount Saint Bernard Abbey
c) Downton Abbey


40. Den kommende biskopen i Trondheim er glad i både å lese og skrive bøker. Nylig utgav han en bok som har høstet stor anerkjennelse internasjonalt. Til våren utgis den på norsk på St. Olav forlag. Hva er bokens tittel?
a) The Shattering of Loudness
b) The Shattering of Laity
c) The Shattering og Loneliness

 

Fasiten finner du under bilde! 

holy-trinity-with-the-virgin-and-the-saints-corrado-giaquinto.jpg

 

FASIT QUIZ

1. b/ 2. b / 3. a / 4. b / 5. a / 6. c / 7. a 8. c / 9. a / 10. b / 11. b / 12. b / 13. c 14. a / 15. c / 16. a / 17. b / 18. c / 19. a 20. b / 21. c / ’22. b / 23. a / 24. b / 25. a / 26. c / 27. a / 28. a / 29. c / 30.b 31. b / 32. b / 33. a / 34. b / 35. a 36. a / 37. b / 38. a / 39. b / 40. c