Ny leder av OKBs skolekontor

Anne-Rigmor Stock Evje er tilsatt som leder av skolekontoret i Oslo katolske bispedømme (OKB), der hun vil overta etter skoleråd Gjermund Høgh. Hun tiltrer stillingen den 15. april 2020, og skal arbeide sammen med nåværende skoleråd i en periode.

Anne-Rigmor er utdannet som lektor med fagene norsk, tysk og teologi og kommer fra stillingen som studierektor med Nøtterøy videregående skole.