Paven innfører nye regler

tEfDmhQEAcE.jpg

STRAMMER INN: Pave Frans har besluttet at den høyeste formen for hemmelighold i Den katolske kirke ikke skal gjelde for overgrepssaker. FOTO: REUTERS/Yara Nardi/File Photo/NTB Scanpix.

 

Pave Frans har besluttet at den høyeste formen for hemmelighold i Den katolske kirke ikke skal gjelde for overgrepssaker. Paven har også vedtatt å øke lavalderen for ofre av hva Vatikanet anser for å være seksuelle overgrepsbilder, fra 14 til 18 år.

 

Med offentliggjørelsen av to nye dokumenter avskaffer pave Frans dels den pavelige taushetsplikt, eller den pontifikale sekretesse, som tidligere har omgitt saker med seksualisert vold og overgrep på mindreårige begått av prester, dels at presters besittelse eller distribusjon av pornografiske bilder av mindreårige under 18 år fremover hører inn under kategorien delicta graviora - de mest alvorlige forbrytelser.

 

Pavelig hemmelighold avskaffes

Det første dokumentet av 6. desember 2019 er undertegnet av statssekretæren, kardinal Pietro Parolin.  Det tilkjennegir at paven har besluttet å avskaffe den pavelige taushetsplikt på anmeldelser, retterganger og rettsavgjørelser for forbrytelser som gjelder vold og seksuelle overgrep som utføres under trussel eller autoritetsmisbruk, tilfeller av overgrep mot barn og sårbare personer, tilfeller av barnepornografi, samt overordnedes manglende rapportering om og tåkelegging av overgrep.

Dessuten er det forbudt å avkreve taushetsplikt av noe slag av dem som rapporterer, vitner eller av overgrepsofre.

 

Barnepornografiforbrytelser blir alvorligere

Det andre dokumentet av 3. desember 2019, også det undertegnet av kardinal Parolin og av prefekten for Troskongregasjonen, kardinal Luis Ladaria, justerer tre paragrafer i motu propriet «Sacramentorum Sanctitatis Tutela», (fra 2001, modifisert i 2010).

Dette omhandler blant annet pornografiske bilder av mindreårige under 18 år, ervervet, besittet eller spredt av en geistlig. Slike handlinger plasseres nå i kategorien for alvorlige forbrytelser, «delicta graviora», som Troskongregasjonen har til oppgave å dømme. Frem til i dag har grensen vært 14 år. (NTB/Vatican News/Katolsk.dk)

 

Les mer: