Apostolisk formaning: For menneskene, kulturen, naturen og Kirken

Onsdag 12. februar offentliggjorde pave Frans den apostoliske formaningen «Querida Amazonia», det vil si «elskede Amazonas». Den ble utgitt i kjølvannet av høstens Amazonassynode. Paven har fire store drømmer for Amazonas – for menneskene, kulturen, naturen og Kirken.  

Pavens refleksjoner er ment å være retningsgivende på veien videre fremover. Han ønsker ikke å erstatte sluttdokumentet fra synoden, «Amazonas: nye veier for Kirken og for en helhetlig økologi», og heller ikke gjenta det, men å gi det en offisiell presentasjon og oppfordre oss alle til å lese det.

Les mer

 

Se video med korte tilbakeblikk fra fjorårets synode:

 

Les mer: