Laudato Si': Hva er egentlig en encyklika?

 

Den første klimaorienterte encyklikaen

IMG_7002.jpeg

MILJØPAVE: Navnet Laudato Si' er hentet fra den kjente Solsangen skrevet av Frans av Assisi i 1224, en lovsang til Skaperen, skapningene, naturen og universet. – Pave Frans har posisjonert seg som en miljøpave, mener førstelektor ved UiO Jane Skjoldli. 

 

Pave Frans' Laudato Si kalles en encyklika, men hva er det egentlig? Hvem henvender paven seg til? Og hvilken betydning har et slikt dokument både i og utenfor Kirken? 

 

Tekst og foto: Petter T. Stocke-Nicolaisen

 

Hva er en encyklika, Jane Skjoldli, førstelektor i religionsvitenskap ved Universitetet i Oslo? 

– Opprinnelig var det et rundskriv fra paven til biskopene; de skulle formidle budskapet til prestene, som så eventuelt fortalte det videre til sine respektive menigheter. Encyklikaen er etterhvert blitt en kommunikasjonsform ikke bare mellom pave og biskoper, men i Den katolske kirke som sådan. Målgruppen begrenser seg ikke lenger bare til troende katolikker. Pave Johannes XXIII skrev i 1963 Pacem in Terris («Fred på jorden») også til ikke-troende av god vilje, og pave Frans adresserer Laudato Si’ til «til enhver levende person på denne planeten».


– Hvilken status har den i Vatikanets dokument-hierarki?
– Det er et pavelig lærebrev og blant de mest autoritetsbærende dokument en pave kan utstede. Vi må skille mellom kirkerettslige dokumenter og læredokumenter. Når det gjelder sistnevnte er en encyklika, bortsett fra en ex cathedra-uttalelse, noe av det tyngste Kirken kan utgi. Det er viktig å merke seg at encyklikaene er undertegnet av paven selv, og identifiseres med den enkelte pave som person.


– Hvem henvender paven seg til i en encyklika?
– Encyklikaer kan kategoriseres i: Til katolikker, til spesielle grupper av katolikker og til alle som vil høre budskapet. Tidligere var «alle mennesker av god vilje» den videste målgruppen, men Laudato Si’ går altså enda lenger: Til alle levende mennesker på planeten. Det er interessant å merke seg hvordan paven, lederen for verdens største religiøse organisasjon, inntar en global lederrolle gjennom sine handlinger, men ikke ved å påberope seg den eksplisitt: Han taler til hele verden, ikke bare deler av den.


– Skiller Laudato Si’ seg ut på noen måte?
– Ja. Det er den første klimaorienterte encyklikaen. Den bygger videre på forholdet mellom mennesker, Gud og natur og hvordan mennesket skal forholde seg til Skaperverket. Frans refererer blant andre til Frans av Assisi, Annet Vatikankonsil og Benedikt XVIs uttalelser om miljøet, og oppmerksomheten har vært enorm. Kanskje fordi det er et nødrop: Hvis man ikke gjør noe nå, kommer det til å få katastrofale følger.


– Hvordan vil du plassere Laudato Si’ i Frans’ pontifikat?
– Han har posisjonert seg som en miljøpave. Det signaliserte han også da han valgte Frans som pavenavn og dermed knyttet seg til Frans av Assisi. Hans agenda handler om sosial rettferdighet og naturen. I Laudato Si’ forenes disse pavelige prosjektene: De fattige rammest hardest av klimaendringene.

 

Intervjuet ble først trykket i St. Olav kirkeblad nr. 3 2019. Hele bladet kan leses her.  

 

Les mer