Koronavirus og de katolske skolene

 

Melding fra skoleråden:

 

I denne situasjonen er det de beslutninger og råd som kommer fra offentlige helsemyndigheter, Folkehelseinstituttet og den kommunale helsetjeneste, som settes først.

 

Dersom kommunen vedtar å stenge alle sine skoler av forebyggende årsaker, skal også den katolske skolen i kommunen stenge. Rektor må følge med på hva kommunen beslutter. Dette vil være en del av den nasjonale dugnad. Å begrense eller hindre korona-smitte er også å utvise nestekjærlighet i praksis (kfr. biskop Bernt på www.katolsk.no ). 

Vi må være forberedt på at slik stenging kan bli gitt med kort varsel.

Om stenging blir vedtatt i løpet av en skoledag, har skolen omsorgsplikt for barn som normalt blir hentet av foresatte inntil de kan bli avhentet. Dette gjelder spesielt barn å småklassene.

Det kan være forhold ved en enkelt skole som gjør at den må begrense sin virksomhet eller stenges helt, selv om andre skoler i området arbeider som normalt. Dette er særlig aktuelt dersom personer som er antatt smittet har oppholdt seg på skolen og kan ha smittet andre. Hvilke tiltak som da iverksettes, må vurderes lokalt. Avgjørelser i denne forbindelsen er rektors ansvar i samarbeid med helsemyndighetene.

Hverken elever eller ansatte har fri eller permisjon dersom skolen stenges av forbyggende årsaker, men skal i mulig utstrekning arbeide hjemmefra. Bøker og oppgaver bør derfor være tilgjengelig og mulighet for å holde kontakt via nett og telefon. Ikke alle elever eller ansatte vil være like godt forberedt eller være utstyrt med hjelpemidler for å takle dette.

Ofte vil det kommunale skoleverket tilby gode veiledninger for hvordan hjemmeundervisning kan gjennomføres – til mange elever eller enkeltelever. Disse veiledningene vil oftest være bedre enn hva skolekontoret ev. skulle kunne utarbeide. 

Ansatte som ikke bærer med seg smitterisiko kan oppholde seg på skolen, for eksempel for å hente materiell eller å gjennomføre konkrete oppgaver, men forsamlinger eller større møter frarådes.

Om skolen er stengt, kan skolen vurdere å gi et tilbud, f.eks. i SFO, til de elever viss foreldre er viktige i den sivile beredskap, f.eks. ansatte i helsevesenet.

 

Bønn om beskyttelse mot koronaviruset

 

Herre Jesus Kristus, send Den hellige ånd over vår verden, som er rammet av koronaviruset.

Helbred ved sin godhet dem som er rammet av sykdom.

Vern om dem som pleier de syke.

Hjelp oss alle til å vende om og ha tillit til deg.

Amen

 

 


Vennlig hilsen

Gjermund Høgh

Skoleråd i Oslo katolske bispedømme

 

 

 

Les mer