Digitalt messeprogram: Delta i messefeiringen på nett

Mange menigheter direktesender video fra messefeiringen – Følg med fra hjemmefra!

IMG_8046.JPG

 

Messefeiringen, sakramentstilbedelse, bønn og andakt m.m fortsetter å direktesendes, også kalt strømmes, hver dag slik at du kan ta del hjemmefra.


Slik det ser ut nå kommer smittevernstiltakene til å vare en god tid framover. Derfor tilbyr stadig flere direktesending av messefeiringen, sakramentstilbedelse, bønn og andakt m.m slik at du kan ta del hjemmefra.


Følg med på sendeplanen

For at du skal kunne følge det som skjer direkte har vi laget en sendeplan som vi vil oppdaterer fortløpende slik at alle uansett hvor man bor, kan delta i messefeiringen selv om man ikke fysisk er samlet i kirken. 

 

Hva betyr "å strømme?"

"Å strømme" betyr at videoen vises i sanntid. Dette har blitt populært i sosiale medier, der deling av informasjon skal skje raskt. Kanalene de fleste menighetene benytter for å dele disse videoene er Facebook og YouTube. Disse lagrer videoene slik at det også er mulig å se dem i etterkant av direktesendingen. Du trenger ikke en egen konto for å se videoene, selv om Facebook er raske med å spørre om du ikke vil opprette en.

Hvert av punktene på programmet har en link som du kan trykke på for å få tilgang til videoene når disse sendes. Tilbyr ikke din menighet direktesending, er det bare å følge med på et av de andre tilbudene i programmet under.

 

Hver søndag kl. 11.00 vil du kunne se høymessen på norsk fra forsiden til katolsk.nokatolsk.no´s Facebookside eller Youtube-kanal

 

Digital messeplan

Mandag

Kl. 10.30 rosenkrans i St. Olav domkirkemenighet i Oslo: Følg den på menighetens Facebookside. 

Kl. 11.00 Messe på norsk fra St. Olav domkirkemenighet i Oslo. Direktesendes via menighetens Facebookside og Youtube-kanal. 

Kl. 12.00 Rosenkrans fra Vår Frue kirke, Ålesund. Direktesendes fra menighetens YouTube-kanal (Vår Frue kirke, Ålesund) eller Facebook (VarFruekirke).

Kl. 17.30 Vesper fra Vår Frue kirke, Ålesund. Direktesendes fra menighetens YouTube-kanal (Vår Frue kirke, Ålesund) eller Facebook (VarFruekirke).

Kl. 18.00 Messe fra Vår Frue kirke, Ålesund. Direktesendes fra menighetens YouTube-kanal (Vår Frue kirke, Ålesund) eller Facebook (VarFruekirke).

Kl. 18.00 Rosenkrans på forskjellige språk fra St. Ansgar kirke, Kristiansand. Direktesendes fra menighetens Facebookside.

 

Tirsdag

Kl. 10.30 rosenkrans i St. Olav domkirkemenighet i Oslo: Følg den på menighetens Facebookside. 

Kl. 11.00 Messe på norsk fra St. Olav domkirkemenighet i Oslo. Direktesendes via menighetens Facebookside og Youtube-kanal. 

Kl. 12.00 Rosenkrans fra Vår Frue kirke, Ålesund. Direktesendes fra menighetens YouTube-kanal (Vår Frue kirke, Ålesund) eller Facebook (VarFruekirke).

Kl. 17.30 Tilbedelse fra Vår Frue kirke, Ålesund. Direktesendes fra menighetens YouTube-kanal (Vår Frue kirke, Ålesund) eller Facebook (VarFruekirke).

Kl. 18.00 Messe fra Vår Frue kirke, Ålesund. Direktesendes fra menighetens YouTube-kanal (Vår Frue kirke, Ålesund) eller Facebook (VarFruekirke).

Kl. 18.00 Rosenkrans på forskjellige språk fra St. Ansgar kirke, Kristiansand. Direktesendes fra menighetens Facebookside.

 

Onsdag

Kl. 10.30 rosenkrans i St. Olav domkirkemenighet i Oslo: Følg den på menighetens Facebookside. 

Kl. 11.00 Messe på norsk fra St. Olav domkirkemenighet i Oslo. Direktesendes via menighetens Facebookside og Youtube-kanal. 

Kl. 12.00 Rosenkrans fra Vår Frue kirke, Ålesund. Direktesendes fra menighetens YouTube-kanal (Vår Frue kirke, Ålesund) eller Facebook (VarFruekirke).

Kl. 17.30 Vesper fra Vår Frue kirke, Ålesund. Direktesendes fra menighetens YouTube-kanal (Vår Frue kirke, Ålesund) eller Facebook (VarFruekirke).

Kl. 18.00 Messe fra Vår Frue kirke, Ålesund. Direktesendes fra menighetens YouTube-kanal (Vår Frue kirke, Ålesund) eller Facebook (VarFruekirke).

Kl. 18.00 Rosenkrans på forskjellige språk fra St. Ansgar kirke, Kristiansand. Direktesendes fra menighetens Facebookside.

 

Torsdag 

Kl. 10.30 rosenkrans i St. Olav domkirkemenighet i Oslo: Følg den på menighetens Facebookside. 

Kl. 11.00 Messe på norsk fra St. Olav domkirkemenighet i Oslo. Direktesendes via menighetens Facebookside og Youtube-kanal. 

Kl. 12.00 Rosenkrans fra Vår Frue kirke, Ålesund. Direktesendes fra menighetens YouTube-kanal (Vår Frue kirke, Ålesund) eller Facebook (VarFruekirke).

Kl. 17.30 Tilbedelse fra Vår Frue kirke, Ålesund. Direktesendes fra menighetens YouTube-kanal (Vår Frue kirke, Ålesund) eller Facebook (VarFruekirke).

Kl. 18.00 Messe fra Vår Frue kirke, Ålesund. Direktesendes fra menighetens YouTube-kanal (Vår Frue kirke, Ålesund) eller Facebook (VarFruekirke).

Kl. 18.00 Rosenkrans forskjellige språk fra St. Ansgar kirke, Kristiansand. Direktesendes fra menighetens Facebookside.

Kl. 19.00 Messe på spansk fra St. Olav domkirkemenighet, Oslo. Direktesendes via menighetens Facebookside og Youtube-kanal. 

 

Fredag

Kl. 10.30 rosenkrans i St. Olav domkirkemenighet i Oslo: Følg den på menighetens Facebookside. 

Kl. 11.00 Messe på norsk fra St. Olav domkirkemenighet i Oslo. Direktesendes via menighetens Facebookside og Youtube-kanal. 

Kl. 12.00 Rosenkrans fra Vår Frue kirke, Ålesund. Direktesendes fra menighetens YouTube-kanal (Vår Frue kirke, Ålesund) eller Facebook (VarFruekirke).

Kl. 17.00 Rosenkransbønn på tagalog. Følg med på St. Olav domkirkemenighet´s Facebookside. 

Kl. 17.30 Vesper fra Vår Frue kirke, Ålesund. Direktesendes fra menighetens YouTube-kanal (Vår Frue kirke, Ålesund) eller Facebook (VarFruekirke).

Kl. 18.00 Messe fra Vår Frue kirke, Ålesund. Direktesendes fra menighetens YouTube-kanal (Vår Frue kirke, Ålesund) eller Facebook (VarFruekirke).

Kl. 18.00 Messe på tagalog fra St. Olav domkirkemenighet i Oslo. Direktesendes via menighetens Facebookside og Youtube-kanal. 

Kl. 18.00 Rosenkrans på forskjellige språk fra St. Ansgar kirke, Kristiansand. Direktesendes fra menighetens Facebookside.

  

Lørdag

Kl. 11.00 Messe på norsk fra St. Olav domkirkemenighet i Oslo. Direktesendes via menighetens Facebookside og Youtube-kanal. 

Kl. 12.00 Rosenkrans fra Vår Frue kirke, Ålesund. Direktesendes fra menighetens YouTube-kanal (Vår Frue kirke, Ålesund) eller Facebook (VarFruekirke)

Kl. 12.30 Messe fra Vår Frue kirke, Ålesund. Direktesendes fra menighetens YouTube-kanal (Vår Frue kirke, Ålesund) eller Facebook (VarFruekirke).

Kl. 19.00 Rosenkrans på polsk fra St. Ansgar kirke, Kristiansand. Direktesendes fra menighetens Facebookside.

 

Søndag

Kl. 09.00 Messe på polsk fra St. Paul menighet i Bergen. Se informasjon om direktesendingen på menighetens nettside.

Kl. 09.00 Messe på polsk fra Vår Frue kirke, Ålesund. Direktesendes fra menighetens YouTube-kanal (Vår Frue kirke, Ålesund) eller Facebook (VarFruekirke).

Kl. 09.00 Messe på polsk fra St. Ansgar kirke, Kristiansand. Direktesendes fra menighetens Facebookside

Kl. 09.30 Messe på engelsk fra St. Olav domkirkemenighet i Oslo. Direktesendes via menighetens Facebookside og Youtube-kanal. 

Kl. 10.00 Messe fra St. Franciskus Xaverius menighet i Arendal. Følg med på sogneprestens Facebookside og Youtube.

Kl. 11.00 Høymesse på norsk fra St. Olav domkirkemenighet i Oslo. Direktesendes fra forsiden til katolsk.noKatolsk.no´s  Facebook-side og Youtube-kanal.

Kl. 11.00 Messe på norsk fra St. Paul kirke, Bergen. Se den på menighetens hjemmeside.

Kl. 11.00 Messe på norsk fra St. Eystein kirke, Bodø. Direktesendes via menighetens Facebook-gruppe

Kl. 11.00 Messe på norsk fra Vår Frue kirke, Ålesund. Direktesendes fra menighetens YouTube-kanal (Vår Frue kirke, Ålesund) eller Facebook (VarFruekirke).

Kl. 11.00 Messe på norsk St. Ansgar kirke, Kristiansand. Direktesendes fra menighetens Facebookside

Kl. 13.00 Messe på spansk fra St. Olav domkirkemenighet i Oslo. Direktesendes via menighetens Facebookside og Youtube-kanal. 

Kl. 13.00 Messe på vietnamesisk fra St. Ansgar kirke, Kristiansand. Direktesendes fra menighetens Facebookside

Kl. 20.00 Sakramentsandakt med Oslo katolske bispedømmets prestestudenter. Direktesendes via menighetens Facebookside og Youtube-kanal.  

 

Åndelig kommunion 

Selv om det ikke alle steder strømmes digitalt, bæres messeofferet fortsatt frem i våre kirker – i Norge og verden over. Dessverre er det ikke tilrådelig å samle mer enn *femti personer rundt vårt allerhelligste og største sakrament på grunn av faren for korona-smitte. Mer enn noengang føler våre prester at de bærer frem messeofferet på vegne av folket. Det er denne messen de troende forenes i gjennom åndelig kommunion. Be for de syke, sårbare blant oss og våre oppofrende helsearbeidere!

  
 

Kirkene holder åpent for alle troende såfremt lokale helsemyndigheter tillater det. Kontakt din lokale menighet for mer informasjon

 

 

Se paven live

NTB_UN5zDTGI6e8.jpg

Vatikanet strømmer også direkte fra messer, angelus og generalaudienser.

På Vatican News på Youtube kan man følge sendingene fra Vatikanet.

 

Pavens sendeprogram

Hver dag:

Kl. 07.00 Messe med pave Frans

Onsdag

Kl. 09.30 pavens generalaudiens 
 

Søndag

Kl. 11.50 Regina coeli med pave Frans

 

Se direktesendingene fra Vatikanet her:

(Sendingene starter automatisk på det oppsatte tidspunktet etter at du har trykket på play. Engelske kommentarer)