SMITTEVERNSTILTAK: Messefeiring for maks 50 troende

Biskop Eidsvig.jpg

MESSER IGJEN: Det blir messefeiring igjen, men kun for maks 50 troende ad gangen. Biskop Bernt I. Eidsvig arbeider med føringer for messefeiringen. 

 

Fra 7. mai blir det lov med arrangementer for opptil 50 personer i Norge. Biskop Bernt I. Eidsvig tar sikte på at det mot slutten av neste uke kan feires messer for maksimum 50 troende i de fleste av bispedømmets kirker.

 

Bispedømmet arbeider nå med en veileder/retningslinjer som skal gi føringer for både liturgiske og praktiske aspekter når det nå igjen åpnes opp for messer. Veilederen er forhåpentlig klar i midten av neste uke.

 

Gledelig

-Det er gledelig at det nå åpnes opp for messefeiring for 50 troende, forhåpentlig vil det fra 15. juni bli mulig at 200 troende kan feire messe sammen, sier biskop Eidsvig.

Han understreker at selv om messer nå kan feires fra slutten av neste uke, så skal smittevernreglene fremdeles følges strengt.

 

Følg lokale myndigheter

-Restriksjoner fra lokale myndigheter må overholdes, og fremdeles gjelder god håndhygiene og én meter avstand innendørs. Det vil inntil videre ikke bli arrangert vanlige kirkekaffer og reglene tilsier at vi må vite hvem hver enkelt i grupper på 50 personer er, sier biskop Eidsvig.

Biskopen understreker at bispedømmets strømming av messer på katolsk.no, facebook, youtube og lokale menighetssider vil fortsette, slik at de troende fremdeles vil kunne ta del i messene digitalt, og han poengterer at fritagelse fra messeplikten fremdeles gjelder.

 

 

 Les på polsk