NUKs sommerleir: En uke med lek, vennskap og tro

Kommer Norges unge katolikker til å arrangere sommerleir i år?

sommerolr├╕d.jpeg

SOMMERLEIR: – Leirenes formål er å styrke troen, å bygge fellesskap, og engasjere barn og ungdom til å være aktive i troen, sier Stephen Trotter, generalsekretær i Norges unge katolikker. 

 

I 73 år har Norges unge katolikker samlet barn og unge fra hele Norge til dager fylt med opplevelser, tro, lek og moro i fellesskap med andre unge katolikker. Sommerleirene har vært en viktig del av sommermånedene for hundrevis av unge troende. Men vil det bli mulig å gjennomføre leirene i år?

 

Foto: Mats Tande 2019-07-02 

Tekst: Kathrine Låver 
Foto: Ivan Vu/Norges unge katolikker

 

Koronapandemien har de siste månedene satt en stopper for alle arrangementer og aktiviteter. Med en blanding av skuffelse og forståelse måtte Norges unge katolikker avlyse de populære påskeleirene for konfirmanter, som arrangeres hvert år. Dermed ble det ikke feiring av Den stille uke på leir i år. – Vi hadde ikke noe valg i saken, sier Stephen Trotter, generalsekretær i Norges unge katolikker (NUK). – Det er nok ingen som var mer skuffet enn lederteamene, men alle (deltagere, foresatte, leirsjefer, ledere) forstod hvorfor det ble avlyst.

Isteden tilbød NUK en digital påskeleir med informative videosnutter og aktiviteter via sosiale medier.
– Det er et bevis på det engasjementet våre frivillige har for barne- og ungdomsarbeid. 

 

GOD ERFARING: Stephen Trotter har selv ledet flere leirer og var
tursjef for den norske delegasjonen til Verdensungdomsdagene i Panama 2019.

 

 

IMG_1983.JPG

DET BLIR LEIR: Norges unge katolikker vil også i år invitere barn og unge til sommerleir.

 

Åpner for arrangementer 

7. mai offentliggjorde regjeringen at det igjen tillates å avholde offentlige arrangementer med inntil 50 deltagere på offentlig sted, såfremt  deltagerne holder minst én meter avstand til hverandre og det er en ansvarlig arrangør. Så til det presserende spørsmålet: Vil NUK arrangere sommerleir i år?

– Med disse nye smittervernsreglene vil det bli arrangert sommerleir for barn og unge i år. Det blir leir i år, sier Stephen Trotter. Og med de oppløftende ordene er det bare å rope hurra! Til alle foreldre: Dere kan atter en gang sende barna på sommerleir. Til alle håpefulle unge: Det vil også i år bli mulig å møte gamle venner og få mange nye på sommerleir! 

– Så Stephen, hvilke leirer tilbys i år? 

– Vi kjører fullt leirtilbud – fra nord til sør. Er det fullt på en leir, eller om en leir har altfor få påmeldte, så send en mail til nuk@nuk.no og kanskje man får plass på en annen leir hvis mulig. Det betyr barneleir i Midt-Norge, på Vestlandet, Sørlandet og på Østlandet, nasjonal juniorleir på Skogstad og en nasjonal ungdomsleir på Gulsrud. Juniorleir og Ungdomsleir er ikke på Mariaholm. Vi måtte flytte dem på grunn av koronakrisen, men Skogstad og Gulsrud er leirsteder vi vanligvis bruker for konfirmantleirene.  

 

 

bilde 5.jpg

ANNERLEDES LEIR: Å opprettholde helsemyndighetenes smittevernsråd vil prege årets sommerleirer, men det betyr ikke at det blir mye lek og morro for det.   

 

Smittevern på leir 

Selv om regjeringen har åpnet for arrangementer og aktiviteter med et begrenset antall deltagere, gjelder fortsatt mange smitevernsråd og restriksjoner.

– Hvordan skal leirene foregå for å ivareta smittevernet? 

– NUK har jobbet hardt for å utforme gode smittevernstiltak for leirene våre, med hjelp fra LNU og Frivillighet Norge, og vi har leirsjefer som higer etter å gjennomføre leir. Det viktigste er at foresatte, deltagere og ledere føler seg trygge på leir.  

En egen smittevernsplan, samt en hjelp til risikovurdering er tilgjengelig på nuk.no.

– Jeg anbefaler at alle tar en titt på smittevernsplanen om man har bekymringer eller spørsmål om smittevern. Vi anbefaler også at foresatte leser risikovurderingen før de melder barna sine på leir, slik at man føler at det er trygt å melde barna på leir. 

Det er mange av de normale rutinene våre som egner seg godt for leir, men det er en del aktiviteter hvor vi må tenke nytt og trygt. Noen av våre frivillige, leirsjefer og ledere jobber på skoler og i barnehager og tar med seg erfaringen sin på leir. Lederteamene får også tett oppfølging av Leirutvalget og sekretariatet.  

Vi overholder selvfølgelig de pålagte smittevernsreglene, og leirene blir kanskje preget av en fysisk avstand, men det setter ikke stopper for å bli bedre kjent med andre og oppleve en åndelig nærhet. 

 

bilde 3.jpg

TRO: De ulike leirene for barn og ungdom har forskjellige temaer. Disse har som formål å støtte opp om vår vekst i troen og vårt liv som troende. 

 

Engasjere barn og unge i troen 

– Kan du beskrive litt hva som skjer på leir? 

– Man kunne skrevet en bok om hva som skjer på leir, men jeg skal forsøke å oppsummere kort og godt: Leirene våre bygger på NUKs formål: Å styrke tro, å bygge fellesskap og engasjere barn og ungdom til å være aktive i troen – handling. Fra morgenbønn til aftenbønn er fokuset på hvordan man kan styrke disse tre grunnpilarene. Om det er temaøkter om de syv dydene, Bibelen, bønn, eller andre sider av Kirkens lære, eller om det er filmkvelder. Det kan være aktivitetsgrupper – sang og musikk, sport, kunst og håndverk, leiravis, dans, filosofidiskusjoner – eller rebusløp, turneringer, kostymefest og masse mer! 

Alle leirer er forskjellig – alle bærer preg av det lederteamet som arrangerer dem. Formatet er kanskje det samme hvert år, men innholdet fornyes! 

– Hva kan de unge forvente seg på årets leirer? 

– De kan forvente å treffe et lederteam som er innstilt på å gi dem den beste mulige opplevelsen, gitt omstendighetene. Våre leaderteam består av fantastiske unge ledere; de bruker sin ferie på å planlegge og gjennomføre aktiviteter, som forhåpentlig gir barn og ungdom en opplevelse av å være del av en levende og dynamisk Kirke. 

 

fotball.jpeg

PÅMELDING: Mange var glade da NUK kunngjorde at de også i år vil invitere til sommerleir og meldte seg raskt på. 

 
Rask respons

– Har det vært stor interesse for årets leirer, eller er folk litt skeptisk på grunn av smittevern? 

– Innen et kvarter etter vi hadde annonsert at det ble sommerleir fikk jeg mail fra en som skulle melde seg på om at det var noe galt med påmeldingen. Det er nok noen som lengter etter å dra på leir, og vi har hatt en stor pågang både til pilegrimsturen og ungdomsleiren. Jeg har fått både mail og telefoner fra foreldre som vil dobbeltsjekke at barnet er påmeldt. Hvis foreldre har vært skeptisk, så har de ikke tatt kontakt med meg, men jeg anbefaler på det sterkeste at de tar kontakt hvis de ikke er betrygget av smittevernsplanen som ligger ute.  

Foresatte og deltagere er spente, lederteamet er ivrig og andre barne- og ungdomsorganisasjoner er både en smule sjalu på og glad på NUKs vegne. Dette er noen av tilbakemeldingene Stephen har fått så langt. Det er ikke alle som arrangerer fysiske sommerleirer i år på grunn av arrangementets størrelse og natur, men NUK klarer det.  

 

IMG_1881.JPG

GOD ERFARING: NUK er eksperter på sommerleir.  – Både barn og foresatte skal føle seg trygge på leir, og god informasjon og forventningsavklaring i forveien hjelper på trygghetsfølelsen, sier Stephen Trotter.

 

– Er det fortsatt ledige plasser? 

– Det er kun pilegrimsturen for 18+ som er full. Det er fortsatt noen ledige plasser på ungdomsleir – og det er mange ledige plasser på de andre leirene. Det kan endre seg fort, så jeg anbefaler at man ikke venter med å melde seg på. Man kan alltids ta kontakt med NUK om man har spørsmål eller trenger hjelp med påmeldingen. Hvis det er et økonomisk spørsmål – ta kontakt med ungdomspresten, p. Andreas Rupprecht, han forvalter et leirfond, som skal hjelpe barn og ungdom til delta på leir. 

– Har du en oppfordring til de unge og foreldrene deres? 

– Meld barna på leir! Har dere spørsmål, ta kontakt! NUK vil at både barn og foresatte skal føle seg trygge på leir. God informasjon og forventningsavklaring i forveien hjelper på trygghetsfølelsen. NUK vet hva vi gjør – vi har arrangert leir i mange tiår! Hvis man ikke har så god kjennskap til arbeidet vårt, så skjønner jeg godt at det er litt skepsis, men vis oss tillit og vi skal innfri forventninger. 

 

 

IMG_3708.JPGSEES SNART: Da er det bare å melde seg på til årets sommerleir!

 

Fakta om sommerleirene:

 • NUK ble stiftet 25. mai 1947, og leiraktiviteten var allerede godt i gang den gang.
 • På en nordisk lederskole i regi av NUK i Danmark i 1948 var John Willem Gran, senere biskop i Oslo katolske bispedømme, deltager.
 • Hvert år tilbyr NUK 7 sommerleirer og 1 pilegrimstur.
 • Det deltar mellom 170 – 200 barn og unge på leirene hvert år.

 

Hvordan blir årets leirer?

 • Sommerleir 2020-100.jpgStørrelsen på leiren bestemmes utfra leirstedet, men vil ikke overstige 35 deltagere og 15 ledere, til sammen 50 personer.
 • Med tanke på smittesporing skal leirsjef ha oversikt over alle deltagere og frivillige som deltar på arrangementet. Liste med kontaktinformasjon skal alltid foreligge. 
 • Overhold 1 – 2m avstand til hverandre.
 • Leirstedene vil ha god kapasitet for håndhygiene – det må være tilstrekkelig kvanta håndsåpe og desinfeksjonssprit tilgjengelig for hele oppholdet. 
 • Alle leirene vil ha plakater om hygieneråd. 
 • Symptomer på Covid-19, særlig hos barn, kan være milde og vanskelige å skille fra andre luftveisinfeksjoner. Derfor skal barn og unge holde seg hjemme selv ved milde luftveissymptomer og de må ha vært symptomfri i 1 døgn før de deltar på fysiske samlinger.
 • Les hele smittevernstiltakveilederen

 

Hold deg oppdatert på helsemyndighetens smittevernsråd:

 

Les mer

 

Les på polsk