Novene ved 100-årsdagen for Den hellige pave Johannes Paul IIs fødsel

  

I forbindelse med 100-årsdagen for Den hellige pave Johannes Paul IIs (1920 – 2005, se bilde t.h.GIAMPI6.jpg) fødsel 18. mai har søstrene i karmelittklosteret «TotusTuus» forberedt en novene. Det er ikke en novene til ham som sådan, men en novene for å be for livets hellighet.

 

Novenen har tittelen: «Jeg er kommer for at de skal ha liv – Det kristne budskap om livet». Tekstene er tatt fra pavens encyklika Evangelium vitae

Søstrene innledet novenen fredag 8. mai, men alle kan delta – og begynne nå. Enhver står fritt til å bruke novenen, også til bønn hjemme.

Utdragene er nummerert etter encyklikaens punkter.

 

Les og last ned novenen

 

Les mer