Fastemandat 2021: En tid for bønn, nestekjærlighet, faste og omsorg for sine egne og for dem som er i nød

Foto: p. Marek Michalski MSF 2017-04-09 

Fastetiden er en tid for bønn, nestekjærlighet, faste og omsorg for sine egne og for dem som er i nød. Fastetiden begynner med askeonsdag 17. februar og varer i 40 dager frem til påske.

 

For at vi alle skal bli forenet med Kristus og med hverandre i en felles botspraksis, fastsetter Kirken visse dager for bot. Kirkeloven foreskriver at askeonsdag (i år: 17. februar) og langfredag (i år: 2. april) skal overholdes som faste- og abstinensdager for hele Kirken. Det å faste betyr en merkbar reduksjon av det man spiser til daglig. Abstinens vil si at vi gir avkall på kjøtt. Abstinensloven påligger den som har fylt 14 år. Fasteloven binder den som er myndig inntil fylte 60 år. Sykdom og andre spesielle omstendig­heter gir unntak fra disse lover.

 

 

 


BOTSTIDT:
Biskop Berislav Grgić minner om at fastetiden er en botstid.

 

Hver fredag året gjennom er bots­dag. Likeledes er tiden fra askeonsdag til påsken botstid. Den nordiske bispekonferansen gjør oppmerksom på at forpliktelsen til fredagsbot kan oppfylles på én eller flere av følgende måter:

  • Ved å avstå fra kjøtt eller annen form for mat.
  • Ved å avholde seg fra alkohol, tobakk eller andre former for fornøyelser.
  • Ved en særlig innsats med hensyn til bønn i familien, deltakelse i Kirkens liturgi, bønn foran alterets sakrament eller ved å gå korsveien.
  • Ved å faste mer enn vanlig, og kanskje gi hva man sparer til noen som trenger det - enten hjemme eller ute.
  • Ved direkte å hjelpe noen trengende, syke, gamle eller ensomme.
  • Den form for bot vi velger for fredagen er et personlig valg som ikke behøver være det samme hver fredag. Hvis man ikke gjør noen fredagsbot, så medfører ikke det en synd. Imidlertid hører bot med til enhver kristnes liv, og det gode forsett å gjøre bot på fredag er en plikt.

 

Jeg ønsker alle en velsignet fastetid.

 

+ Msgr. Berislav Grgić

Biskop av Tromsø

Tromsø, 11. februar 2021

 

 

Les på polsk