Den hellige Josef dag i St. Josefs år: Styrk din kjærlighet til denne store helgenen!

St. Josef.jpgFARS KJÆRLIGHET: «Med en fars hjerte elsket Josef Jesus, sin fostersønn». Slik omtaler pave Frans Den hellig Josef. Paven har utropt dette året til Den hellige Josefs år. 

 

19. mars, feirer Kirken høytiden for den hellige Josef, Jesu fosterfar og skytshelgen for Universalkirken. I år er feiringen ekstra spesiell siden pave Frans har erklært dette liturgiske året for Den hellige Josefs år.

 

8. desember, på 150-årsjubileet for Hellig Josefs utnevnelse til Universalis Ecclesiæ Patronum [1] og høytiden for Den salige Jomfru Marias plettfrie unnfangelse, erklærte pave Frans dette liturgiske året for Den hellige Josefs år. St. Josef år varer fra 8. desember 20201 til 8. desember 2021. 

 

En fars kjærlighet

Ved erklæringen gav paven ut det apostolisk brevet Patris Corde [2] (En fars hjerte), hvori han oppfordrer oss, sine får, til å «styrke vår kjærlighet til denne store helgenen». 

 

Den hellige Josef kan hedres ved å plassere statuer eller ikoner av ham i huset, ved å be en novene til Hellige Josef, ved å markere hans festdager med ekstra god mat og stor feiring (19. mars, 1. mai), og ved å be Josefslitaniet[5], men aller mest ved å ta ham som eksempel i vårt kristne liv med Guds ære og helliggjørelse i Jesus Kristus som vårt endelige mål, skriver Peder Foss (katekeselærer i St. Olav katolske domsogn, Trondheim) i sin sammenfatning av Patris Corde.

 

 

Ydmyk tjener

Den hellige josef.jpg

DEN HELLIGE FAMILIE: Josef avbildes i middelalderens kunst sjelden alene, men nesten alltid sammen med Maria og Jesus. Han avbildes ofte med en lilje for renhet, eller med en tømmermanns verktøy. Maleri av Claudio Coello (2 March 1642 – 20 April 1693).

 

Den hellige Josef, tømmermannen fra Nasaret, var Jomfru Marias beskjedne ektemann. Alt vi vet om ham, står i evangeliene, men bortsett fra i juleevangeliet står det svært lite om ham. Hans far het Jakob eller Heli. 

Matteusevangeliet forteller historien om Jesu fødsel sett fra Josefs side, mens Lukas presenterer Marias syn. Josef ble bekymret da han fant at Maria var med barn, og ville skille seg fra henne i det stille, men tvilen ble fjernet da en engel viste seg for ham og fortalte om Inkarnasjonens mysterium. Josef tok da Maria til hustru, og etter katolsk tro levde de siden i et kyskt ekteskap, et såkalt «Josefsekteskap». Etter keiser Augustus' påbud tok han med seg den høygravide Maria til Betlehem for å skrives inn i manntallet. Etter Jesu fødsel i Betlehem ble Josef advart i en drøm, først om å flykte med Maria og barnet til Egypt for å unnslippe Herodes, og senere, da Herodes var død, om å vende tilbake til Israels land. Men han fryktet Archelaus, Herodes' etterfølger i Judea, og dro videre til Galilea, hvor de bosatte seg i Nasaret (Matt 1,18-25; 2,13-23). Episoden med den tolvårige Jesus i tempelet (Luk 2,41-48) viser igjen Josef som den trofaste i hans egenskap av vokter og hjelper. Dette er siste gang han nevnes i evangeliene.

Josefs minnedag er den 19. mars og har rang som høytid (solemnitas).

 

To bønner til Hellige Josef:

Den hellige far har skrevet en ny bønn til Hellige Josef i anledning Den hellige Josefs år, som her er oversatt til norsk:

 

Hill deg, Frelserens vokter,

Den salige Jomfru Marias ektemann.

I din varetekt gav Gud sin enbårne Sønn;

til deg satte Maria sin lit;

hos deg ble Kristus menneske.

Salige Josef, vær en far også for oss, og veiled oss på livets sti.

Oppnå for oss nåde, miskunn og mot, og forsvar oss mot enhver ondskap.

Amen.

 

Hellige Louis de Montfort skrev følgende bønn til Josef, inspirert av Hill deg, Maria:

 

Hill deg Josef, Den rettferdige, visdom er med deg;

Velsignet er du iblant menn, og velsignet er Jesus,

Marias, din trofaste hustrus frukt.

Hellige Josef, Jesu Kristi verdige fosterfar,

Be for oss syndere og oppnå for oss visdom fra Gud,

Nå og i vår dødstime.

Amen.

 

Les mer: