Kallssøndag 25. april: St. Eystein presteseminar feirer 15-årsjubileum

Biskop Eidsvig: – Be for flere preste- og ordenskall på søndag!

IMG_6547.jpeg

JUBILEUMSGLEDE: Biskop Bernt I. Eiidsvig og rektor p.  Bjørn Tao Quoc Nguyen foran St. Eystein presteseminars lokaler i Akersveien, Oslo. – Seminaret er fremtidsrettet. Det kommer 2. og 3.-generasjonsinnvandrere som vil søke seg til et norsk presteseminar, fordi det norske er blitt deres identitet, sier  rektor Nguyen.  Foto: Petter T. Stocke-Nicolaisen

 

1. mars 2006 opprettet biskop Bernt I. Eidsvig et eget norsk presteseminar. – Jeg mener seminaret har vært en berikelse for dette bispedømmet – og Den katolske kirke i Norge, sier han ved St. Eystein presteseminars 15-årsjubileum.

 

Tekst: Petter T. Stocke-Nicolaisen

 

Det er mye å feire og mye å være takknemlig for etter 15 år med norsk katolsk presteseminar i Akersveien.

– Siden seminarets opprettelse 1. mars 2006 har 48 personer søkt seminaret, 19 har vært tilknyttet seminaret, hvorav 10 av dem er ordinert. Teller vi fra seminarets opprettelse, har vi hatt  tilsammen 16 ordinasjoner, sier dagens rektor Bjørn Tao Quoc Nguyen.

Den som gjorde kortest «karriere» i seminaret er p. Ragnar Leer Salvesen, nå sogneprest i St. Hallvard menighet, Oslo. Han ble ordinert bare tre måneder etter opprettelsen, som seminarets første, egne prest.

Den siste tiden har rektoren ryddet i seminarets arkiver. Det har vært lærerikt:

– Jeg sitter igjen med sterke inntrykk etter å ha lest gjennom våre søkeres kallshistorier. Uten å røpe sensitiv informasjon om enkeltpersoner, vil jeg si at det virker som om prestenes forbilde har vært avgjørende for omtrent samtlige søkere, forteller p. Nguyen.

I søknadene forteller kandidatene at de bestemte seg for å søke seminaret etter en god samtale med sin lokale prest.

– Prestens nyttige  råd og oppmuntrende ord er oftest helt avgjørende, sier p. Nguyen.

Mange prester kjenner seg nok igjen i dette, men rektoren ønsker å trekke det frem for alle:

– Det er en viktig påminnelse om hvor mye våre prester betyr for unge mennesker som søker kallet, sier han.

 

«Seminaret har gitt oss prester med større grad av samhold, fordi de har levd tett sammen i studietiden og dermed er blitt godt kjent med hverandre.»

Biskop Eidsvig

 

Større samhold

Pr. dags dato har seminaret fem studenter: Trym Hellevig, og Joachim Teigen (4. år), Mathias Ledum (2. år), David Ottersen (1. år), Ludvig Hareide (propedeutisk år). Blant 7 søkere til seminaret i år, er det blitt tatt opp to nye kandidater.

– Seminaret har gitt oss prester med større grad av samhold, fordi de har levd tett sammen i studietiden og dermed er blitt godt kjent med hverandre. Også i så måte mener jeg at seminaret har vært en berikelse for bispedømmet, sier biskop Bernt I. Eidsvig. Hans erfaring er at studenter beholder kontakten og en form for lojalitet overfor sitt lærested senere i livet. Det tror han er sunt.

Rektor Nguyen var selv student ved seminaret fra 2008 til 2015.

– Jeg trivdes svært godt, og fant programmet lærerikt: Man stifter dype og varige vennskap, ikke minst fordi man både bor og studerer sammen. Ingen er like, og man lærer virkelig å akseptere hverandre som man er, sier han og trekker frem det gode broderskapet ved seminaret:

– Vi så hverandres styrker og svakheter. Siden vi var brødre av god vilje, stilte vi også opp for hverandre. Det hjalp oss ikke bare gjennom studiet som studenter, men også som mennesker, sier han.

 

20201117_215612.jpg

VÅRE SEMINARISTER: Her er seminaristene etter p. Franklyn Fernandos ordinasjon lørdag 20. juni 2020.  Tradisjonen tro fikk ordinanden en saturno (hatt) i gave av de andre seminaristene. Foto: St. Eystein presteseminar

 

Positivt for rekrutteringen

Da biskop Eidsvig begynte sitt prestestudium, levde det rundt 20 000 katolikker i Norge. Nå har Kirken ca. 165 000 registrerte medlemmer.  

– Når et kirkesamfunn når såpass størrelse, er det viktig og naturlig å etablere sine egne institusjoner, sier biskopen.

En nasjonal kirke trenger nemlig en utdannelsesinstitusjon for sine prester, det var selve grunnlaget for opprettelsen av seminaret for 15 år siden.

– Å måtte sende studentene ut av landet for hele studiet, var efter min mening ikke en optimal løsning. Nå blir de også skolert i norsk kirkehistorie og religionssosiologi; det betyr at de ikke bare tilegner seg kunnskaper om forhold i Norge, de får også et norsk teologisk språk, sier biskopen, som mener at et nasjonalt studiested også vil stimulere til flere prestekall.

Rektor Nguyen er enig i at et eget seminar er positivt for rekrutteringen. Han viser også til at felles studier med andre prestestudenter ved MF vitenskapelig høyskole har betydd mye for den gjensidige økumeniske forståelse.

– Nettopp dette er en berikelse: Vi studerer jo sammen med lutheranere. Vi har det samme pensum og blir stilt de samme teologiske spørsmål, men svarene er ofte forskjellig. Det er interessant og lærerikt, mener han.

At unge katolikker blir kjent med seminaristene i Norge, kan også virke inn på antall kall:

– Kallet blir mer synlig: Det er fint å la unge mennesker se andre unge mennesker som arbeider seg gjennom prestestudiet. Jeg tror at det øker sjansen for at flere katolske ungdommer blir mer bevisst og åpen for sitt kall.

 

Screen-Shot-2021-01-22-at-23.18.51.png

OLSOK 2020: Under Olsokmessen i Nidarosdomen ble seminaristene Trym Hellevigg Joachim Teigen innsatt som akolytter av biskop Bernt I. Eidsvig. Foto: St. Eystein presteseminar

 

Rom for flere venner

I opprettelsesdekretet fra 1. mars 2006 het det:

Allerede i 1953, ved omgjøringen av Det apostoliske vikariat for Oslo til ordinært bispedømme, fremholdt pave Pius XII i konstitusjonen ‘Faustum profecto’ av 29. juni 1953 at han ville at et seminar for prestestudenter ble dannet så snart som mulig. Med grunnlag i blant annet den tilskyndelse konstitusjonen gir og de oppfordringer og retningslinjer som følger av kanonisk rett, beslutter jeg med virkning fra 1. mars 2006 å etablere et eget seminar i bispedømmet for utdannelse av prester. Seminaret skal inntil videre ha tilhold i Bispegården, Akersveien 5, i Oslo.

Å realisere en ambisjon om eget presteseminar koster både hardt arbeid og mye penger.

– Siden vi for tiden utdanner våre prester i utlandet (Roma), koster det oss rundt 330 000 kr i året pr. student. I tillegg kommer vedlikeholdsutgifter av seminaret i Oslo, som for tiden er lite brukt, sier rektor Nguyen.

Seminarets 220 venner i Venneforeningen bidrar med generøse gaver hvert eneste år. Det er både rektor og biskop svært takknemlig for, men gavene dekker på langt nær alle seminarets utgifter. Resten blir dekket over bispedømmets budsjett.

– Seminaret har rom for flere venner! Jeg blir takknemlig for alle som melder seg inn og på den måten støtter våre prestestudenter, sier rektoren.

Han håper alle troende står sammen i bønn for flere preste- og ordenskall på kallssøndagen 25. april.

– Jeg ber om deres forbønn for våre seminarister, for de nye og for dem som nærmer seg slutten av formasjonen, sier p. Nguyen og viser til pave Frans’ refleksjoner før kallssøndag: Han løfter frem Den hellige Josefs drøm, hans vilje til å tjene og hans rettskaffenhet som essensielle deler av kallsreisen.

 

Les mer