Boklansering fredag 21. mai: Kaller frem lyset i mørke tider

  • Biskop Varden: – Problematisk at lovgivende, normsettende etater ikke anerkjenner gudstjenesten som en særegen form for menneskelig aktivitet, kategorisk ulik en bingokveld

  • Lanseringen strømmes her: boklansering 21. mai 2021

1R1A8098.jpg

DEN STILLE UKE: Biskop Erik Vardens prekener i Den stille uke med refleksjoner er samlet mellom to permer,  Slik ivaretar han biskopens fremste oppgave: å utlegge Kirkens tro. Foto: Oliver Neale

  

Drøye halvåret etter den historiske vigslingen i Nidarosdomen kommer biskop Erik Varden med bok på norsk. Den tar oss med på vandringen fra mørket til lyset.

 

Tekst: Petter T. Stocke-Nicolaisen 

NY VARDEN-BOK: «Påsketro i pesttid» på St. Olav forlag.

Skjermbilde 2021-05-18 kl. 16.31.48.pngI 2018 lanserte daværende abbed Erik Varden boken «The Shattering of Loneliness: On Christian Remembrance» på Bloomsbury Publishing. Den ble en internasjonal suksess. Nå kommer den fortsatt ganske ferske trondheimsbiskopen med boken «Påsketro i pesttid» på St. Olav forlag.

– Begrepet «påsketro» i tittelen er bevisst tvetydig. Det dreier seg om troen på påsken, på Herrens frelsesverk, som grunnlaget for kristent liv til enhver tid. Det må stadig mottas på nytt, utifra omstendighetene vi befinner oss i. At påsketroen har et særlig budskap også her og nå, i Covid-tiden, er åpenbart. Hva består det i, spør biskop Erik Varden retorisk før han svarer:

– Jeg forsøker å reflektere over dette spørsmålet i boken. Samtidig beskjeftiger jeg meg med ordets andre aspekt: Hva går det ut på, i disse tider, å være påsken tro? Hvordan svarer vi på evangeliets fordring. undrer han. 

Boken bærer undertittelen «En provokasjon».

– I bokstavelig forstand betyr verbet provosere «å fremkalle». Påsken kaller oss frem fra død til liv, fra mørke til lys. Årets påske var provoserende også i mer vanlig forstand, idet det i store deler av landet var umulig (ja, ulovlig) å feire den i fellesskap. Hva sier dette om samfunnet vi lever i? Hva sier det om Kirkens plass innen samfunnet? Viktige spørsmål, utbryter biskop Varden.

 

Kulturelt nederlag

I forordet skriver den katolske trondheimsbiskopen at «I statens og lovens øyne anbringes påskenattsvaken i samme kategori som en bingokveld», før han fortsetter: «Ikke bare overses påsken. Den er blitt til et moroobjekt.»

– Du har ikke noe mot hverken bingo eller moro, så hva er da problemet?

– Problemet er, for det første, at mange nordmenn nå knapt vet hva påske betyr og derfor har ideer om den som er absurde. Dette er ikke bare et religiøst, men et kulturelt nederlag, sier han og forklarer at boken ønsker å utlegge hva påsken står for, å belyse hvorfor den er viktig.

– For det annet ser jeg det som problematisk at lovgivende, normsettende etater ikke lenger anerkjenner gudstjeneste som en særegen form for menneskelig aktivitet, en aktivitet som er kategorisk ulik … en bingokveld, for å komme tilbake til mitt eksempel. Poengterer biskop Varden.

Samfunnet sekulariseres i rekordfart: Ifølge Institutt for kirke-, religions- og livssynsforsknings (Kifo) store befolkningsundersøkelse i 2019 tror bare 5 prosent av oss at vi enten blir frelst eller fortapt. Da er det enklere å ta innover seg at påske for de fleste er ferie, ikke høytid. Det ble også oppstandelse da folk i 2020 ikke kunne reise på hytta pga. smittevernstiltak, mens knapt noen har protestert mot påskestengte kirker to år på rad.

– Hva er det folk flest, ikke får med seg, når de velger Kvikklunsj fremfor nattverdsbrødet?

– Som du sier, «oppstandelsen» forblir på det planet, mens den for en kristen foregår på et helt annet nivå. Nettopp mangelen på protest i befolkningen allment gjør meg ettertenksom. Så tenkte jeg det kunne være nyttig å fremlegge en sammenhengende påskekatekese.

 

«Vår tro skal være påsketro året rundt. Hver søndag er påske i miniatyr.» 

Biskop Erik Varden

 

Bønn som beveger

Biskopen skrev og holdt disse prekenene i 202, derfor kommer den også ut før pinse, ikke påskehøytiden.   

– Er tanken at man kjøper boken nå og venter med å lese prekene helt til Herrens bebudelse anno 2022?

– Hoveddelen av boken utgjøres av årets prekener i Den stille uke. Jeg utarbeidet dem som et hele, nettopp med hensikt om å utlegge Kirkens tro. Det er en biskops fremste oppgave — noe han ved vigslingen lover å gjøre, poengterer biskop Varden.

Prekenene innrammes av tekster av mer generell karakter, en innledning og epilog.

– Og vi skal huske: Vår tro skal være påsketro året rundt. Hver søndag er påske i miniatyr. Troen på Kristi oppstandelse er det kristne livs dynamo ved hvert åndedrag. Altså håper jeg boken kan ha interesse og relevans til alle årstider.

– Du skriver at du har lest erkebiskop Erik Valkendorfs (1465 – 1522) Missale Nidrosiense etter høstens vigsling. Messebokens aller første bønn, som alle provinsens prester skulle lese før de feirer messe, lyder slik:

 

«Gi meg, Herre, inderlige tårer som kan

 rense flekkene min synd har satt og fylle min

 sjel alltid med himmelsk munterhet. Jeg

ber deg, Jesus, ved dine elskverdige tårer:

Gi meg den tårenes nåde jeg kun kan

oppnå hvis jeg får den av deg. Gi meg en

uutgrunnelig kilde til tårer, så tårene blir

min føde dag og natt. Gjør rede dette bord

til din tjener for ditt åsyn, så det kan styrke

meg. Jeg ønsker å mettes ved det daglig.

 

– Du sier den beveger deg. Hvorfor det?

– Dette har vært et tårenes år for mange. Mange har sørget over næres og kjæres sykdom og død; mange har vært engstelige, ensomme; mange har kjent byrden av gjeld. Norge er et rikt land; men det er et land hvor fattigdom sprer seg — det ser vi ikke minst ved det økende behov for karitativ virksomhet. Kanskje tenker vi oss at troen ikke har plass til usikkerhet, redsel, sorg; vi føler at vi ikke lever opp til en forpliktende standard av kristent håp, kristen glede. Men det er ikke tilfellet. Gleden som troen gir, er ikke uforenelig med tårer. Tvert imot: Lever vi på dypet, slik troen lærer oss, møter vi nødvendigvis også tilværelsens tragiske dimensjon.Vi trenger et bilde av det kristne kall som er stort nok, raust nok til å favne begge, sier biskop Varden og trekker frem at nettopp her har Kirkens eldgamle tradisjon med sin bønn om tårer mye å lære oss.

– Den gir oss redskaper til å møte livet slik det er, i sin uklarhet, i sin blanding av sterke opplevelser, der sorgen og gleden vandrer til hope i Kristus.

Boken er illustrert med 5 monokrome tresnitt av Dame Werburg Welch (1894 – 1990). Hvert trykk følges av en utvalgt tekst, slik som et vers fra trettenhundretallshymnen «Stabat Mater».

– Kunstneren var nonne i Stanbrook Abbey, et hus mitt eget kloster Mount Saint Bernard, har et nært vennskapsforhold til. Dame Werburgs motiver har fulgt meg i mange år. Jeg kjenner få billedkunstnere som med større enkelhet finner uttrykk for trosmysteriets dyp. Hun var en kvinne som virkelig hadde levd, som kjente både høyder og dyp i tilværelsen. Hennes kunst lar oss ane dét. Den møter oss der vi er, i det menneskelige, og hever så vårt blikk mot høye vyer, mot det guddommelige. Jeg har alltid funnet inspirasjon i bildene hennes. Jeg gleder meg over å kunne dele noen av dem med norske lesere, sier biskop Erik Varden O.C.S.O..

 

Boklansering fredag 21. mai

Boken lanseres fredag 21. mai kl. 19.00 i St. Olav menighets menighetslokale, Trondheim. Da vil biskop Varden samtale med forlagssjef Kristine Dingstad om boken. Det blir også musikk før kvelden avsluttes med completorium i St. Olav domkirke.

Det finnes kun et begrenset antall plasser, meld deg derfor på via billett.katolsk.no.

Du kan følge lanseringen direkte her: boklansering 21. mai 2021

 

 

 HISTORISK VIGSLING: Mgr. Erik Varden vigles til biskop i
Nidarosdomen lørdag 3. oktober 2021. Foto: Jan Erik Kofoed.

50423543377_b19d8f8f93_k.jpeg 

Om Erik Varden O.C.S.O.

  • Født 13. mai 1974, kommer fra Degernes i Østfold.
  • Juni 1993: Opptatt i Den katolske kirkes fulle fellesskap av daværende Dom Markus Bernt I. Eidsvig (nå biskop av Oslo katolske bispedømme) i Klosterneuburg.
  • Doktorgrad i kirkehistorie fra St. John's College, Cambridge.
  • April 2002: Trådte inn i Mount Saint Bernard Abbey, England (Cistercienserne). Ikledt 15. oktober samme år.
  • Juli 2011: Presteviet i Mount Saint Bernard Abbey av biskop McMahon.
  • April 2015: Valgt til abbed for Mount Saint Bernard Abbey.
  • September 2019 (offentliggjort 1. oktober 2019): Utnevnt til biskop i Trondheim stift av pave Frans, som etterfølger til apostolisk administrator mgr. Bernt I. Eidsvig Can.Reg. Sykmeldt siden november 2019. 
  • 3. oktober 2020: Vigslet til biskop av Trondheim

 

Les flere saker om mgr. Erik Varden på katolsk.no