Kateketene får pavelig anerkjennelse

Jules-Alexis_Muenier_-_La_Leçon_de_catéchisme.jpeg

KATEKESE: Prest underviser barn. Malt av Jules-Alexis Muenier (1863-1942)

 

 

Pave Frans gjør nå katekettjenesten til en offisiell legmannstjeneste i Den katolske Kirke.

 

I sitt nye apostoliske brev – motu proprio -  Antiquum Ministerium meddeler pave Frans at han oppretter en fast legmannstjeneste i Kirken, nemlig kateketens tjeneste. (Dette dokumentet er også blitt oversatt til norsk, SE HER.)

 

Fortjenstfullt

Paven skriver i motu proprio’et at den store skare av kateketer i Kirken fortjener en anerkjennelse, og at deres oppgave – og innsats – er av aller største betydning for Kirken og evangeliseringen.

 

Store bidrag

Således skriver paven om «disse menn og kvinner, som på ekstraordinært vis tjener misjonens sak blant folkene»:

«Fylt med apostolisk iver yter de store bidrag til troens og Kirkens utbredelse. I våre dager, hvor antallet av prester er så lite i forhold til antallet av mennesker, som har behov for evangelisering og pastoral omsorg, er kateketenes oppgave av den aller største betydning».