Nytt fra administrasjonen: ny IT-sjef og ny kontorsjef

 

 

Administrasjonen i Akersveien har ansatt to nye sjefer, som svært mange kjenner fra før: 

Paul Marić er ansatt som OKBs nye IT-sjef. Paul har arbeidet i IT-avdelingen i mange år, og er aktiv i St. Olav domkirkemenighet, Oslo. 

Mats Tande, OKBs mangeårige IT-sjef, trer etter eget ønske inn i ny stilling som kontorsjef. Han vil blant annet ha ansvar for en del prosjekter, slik som digitalisering av bispedømmets arkiv. Han fortsetter som leder av Husholdningen og Medlemssenteret.