Amerikanske biskoper: Ja til dokument om nattverdens betydning

NTB_1__xZVe5L7A.jpg

TIL MESSE HVER SØNDAG: USAs andre katolske president, Joe Biden, er en trofast kirkegjenger. Her fotografert på vei ut av kirken St. Joseph on the Brandywine i Wilmington, Delaware tidligere i juni. FOTO: REUTERS/Al Drago

 

I en avstemning den 18. juni stemte tre fjerdedeler av Den amerikanske bispekonferansen (USCCB) for å utarbeide et dokument som fokuserer på meningen med nattverden i Kirkens liv.

  

Dette til tross for råd fra Vatikanet om å skyve på prosessen, skriver National Catholic Reporter (NCR).

 

Splittelse

Det var under biskopenes digitalt avholdte vårmøte 16. til 18. juni at forslaget om å utarbeide nye retningslinjer for nattverdens betydning i Kirkens liv fikk 168 stemmer for og 55 stemmer mot. Vårmøtet som sådan fokuserte på flere temaer som tok opp Kirkens liv.

Men dokumentet om nattverden skapte, og har skapt, debatt da det sees i sammenheng med at flere amerikanske biskoper har sagt at katolske politikere, som president Joe Biden, som støtter legalisert abort, ikke bør motta kommunion. Flere frykter at dokumentet ikke bare blir et undervisningsdokument, men kan bli anvendt politisk og derved også kan skape splittelse blant amerikanske katolikker, og mellom troende og Kirken.

 

John Carr, som har vært sentral rådgiver for biskpekonferansen i et kvart århundre, sier til NCR at debatten om dokumentet «viste en alvorlig splittelse blant biskopene og om det nåværende forslaget og prosessen videre.»

 

- En fjerdedel av biskopene er misfornøyde med prosessen, meget ukomfortable med tilnærmingen og konteksten, og mot noe av det foreslåtte innholdet, sier han til NCR. «Et betydelig antall av biskopene sier at prosessen så langt allerede har ført til splittelser, pastorale omkostninger og offentlig skade på Kirkens omdømme. Dette krever en annen, mer pastoral tilnærming, mener Carr.

 

Vedtak i november

Bispekonferansens komité for doktrine, som for tiden ledes av biskop Kevin Rhoades av Fort Wayne-South Bend, Indiana, vil nå begynne å arbeide med hele teksten i dokumentet før endelig vedtak under de amerikanske biskopenes generalforsamling i november.

 

Dokumentet og prosessen - som Vatikanet indirekte advarte mot i erkebiskop Christophe Pierres, apostolisk nuntius til USA, åpningstale - vil fordre støtte fra to tredjedels flertall av biskopene samt Vatikanets godkjennelse, en såkalt recognitio. Biskopenes høstsamling i Baltimore i november vil være fysisk, det første fysiske møtet på mer enn to år.

 

Ifølge NCR er det uklart om dokumentet vil omfatte politikk og være en «veiledning» i å nekte presidenten og andre katolske politikere som støtter legalisert abort nattverd, eller om det vil være et bredere, generelt undervisningsdokument. Det er lite trolig at dokumentet blir en slags «manual» da det er opp til den enkelte lokale biskop eventuelt å nekte noen nattverd. Bidens biskop i Washington har gjort det klart at presidenten er velkommen hos ham, ifølge Aftenposten.

 

«Militarisering»

Catholic News Agency (CNA) skriver at en rekke katolske medlemmer av Den amerikanske kongressen på fredag 18. juni kom med en erklæring hvor de advarer mot en «militarisering» av kommunionen. 60 demokrater, ledet an av representanten Rosa DeLauro, skriver at deres katolske tro har innflytelse over deres politiske aktiviteter i Kongressen, og at det å bli nektet nattverd på grunn av deres abortstandpunkt vil virke «kontraproduktivt».