NEKs sommerleir 2021: Inspirerende og sosialt

 

Biskop.bernt.jpeg

LYTTER OPPMERKSOMT: Inspirerende refleksjoner over reformasjonsjubileet 2017 ved biskop Bernt under NEKs sommerleir. FOTO: Nikoline Myklevik

 

 

Da myndighetene bestemte at det var de eldre som skulle få koronavaksinen først, lå alt til rette for at NEKs sommerleir 2021 for katolikker over 55 år kunne gjennomføres på en trygg og forsvarlig måte.

 

Tekst: Gunnar Markussen 

 

Tirsdag 20. juli ankom 38 forventningsfulle deltakere Mariaholm i strålende sommervær. Og de reiste fornøyde hjem fredag 23. juli.

 

pRuud.jpegP. Erik i kapellet på Mariaholm. FOTO: Nikoline Myklevik 

 

Hektisk opptakt

Opptakten ble noe hektisk da vår leirprest måtte melde forfall på grunn av dødsfall i familien. Heldigvis fikk vi ordnet det slik at p. Erik Ruud sm kunne komme istedenfor mot at p. Rory Mulligan sm påtok seg p. Eriks oppgaver disse dagene. Vi er Maristene meget takknemlige.

På grunn av pandemien foretok vi i år ingen utflukt, men «holdt oss til teltene» alle dagene, men med ellers tradisjonelt og velprøvd program. En åndelig impuls hver morgen av leirpresten – noe for ettertanke resten av dagen. Onsdagen kom biskop Bernt og holdt et foredrag om noen refleksjoner om ulike uttalelser knyttet til reformasjonsjubileet i 2017. Torsdag holdt p. Erik sitt foredrag om Kirken.

 

Pustibakken.jpeg

PUST I BAKKEN: En velfortjent hvil med utsikt ned til Øyeren. FOTO: Gunnar Markussen

 

Flaggstang ferdig

Fjorårets dugnadsgjeng fikk endelig ferdigstilt flaggstangen. Den fikk ny kuppel og line – det mangler kun flagg i riktig størrelse – de som er på Mariaholm er i minste laget. Men det får vi endre ved en annen anledning.

Mange utnyttet været til å få seg et bad eller flere i Øyeren. Temperaturen i vannet var rundt 20 grader; noe som er ganske bra til å være en innsjø med gjennomstrømming av vann. Øyeren er en del av Glommavassdraget, og smeltevann går igjennom sjøen til langt ut på sommeren. Men det mest imponerende var at damer rundt 90 og ikke lengre like raske til bens, fikk stavret seg ned til vannet og badet. Det savnes et rekkverk ned stien så en har noe å holde seg i. NEK vil være med å finansiere et slikt rekkverk – bispedømmet har fått en forespørsel om dette. Bispedømmet har jo egne håndverkere, så det burde være en smal sak.

 

samtale.jpeg

SAMTALER: Gode og engasjerende samtaler rundt bordene under årets NEK-leir på Mariaholm. FOTO: Gunnar Markussen

 

Hjertestarter

Årets gave fra NEK til Mariaholm var en hjertestarter. Modellen var anbefalt av Røde Kors og skal være enkel å benytte – man får både skriftlig og muntlig rettledning når den åpnes. Vi får håpe at den aldri kommer til anvendelse, men den er en forsikring.

Kveldene ble benyttet til å nyte et glass vin eller to eller annen drikke. Mange bidro med gode historier og sang. Og drøset fortsatte ut i de små timer.

Og de fleste ser fram til neste års leir, som sannsynligvis blir 2. til 5. august 2022. Vi som deltok i år, har gode minner å leve på gjennom høsten og vinteren som kommer. Velkommen neste år.