Nytt provinsråd hos St. Josephsøstrene

Nytt provinsråd hos CSJ 2021

St. Josephsøstrene av Chambéry, Den norske ordensprovins, hadde provinskapittel fra den 22.–24. juli 2021 og valgte en ny provinsforstanderinne og et nytt provinsråd.

Provinskapittelet valgte sr. Anette Moltubakk som ny provinsforstanderinne, og sr. Marit Brinkmann, sr. Elisabeth Nguyen Thi Phuong Danh, sr. Maria Phan Thuy Dai og sr. Agata Nguyen Thi Tin som provinsrådssøstre.

www.katolsk.no gratulerer!

FOTO: Det nye provinsrådet. Fra www.stjoseph.no