De nordiske biskoper: Vellykket høstmøte i Praha

NBK Prag.jpg

NORDISK BISPEKONFERANSE I PRAHA: Fra venstre mot høyre: biskop Bernt I. Eidsvig av Oslo, biskop David Tencer av Reykjavík, biskop Berislav Grgic av Tromsø, biskop emeritus Peter Bürcher, kardinal Anders Arborelius av Stockholm, biskop Czeslaw Kozon av København, biskop Erik Varden av Trondheim, generalsekretær sr. Anna Mirijam Kaschner og p. Marco Pasinato (administrator for Helsinki).

 

 

Fredag den 10. september avsluttet de nordiske biskopene deres høstmøte i klosteret Strahov i den tsjekkiske hovedstaden Praha. Biskopene fra Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige var invitert av abbed Daniel Peter Janáček til å avholde deres fire dager lange møte i premonstratenserklostret.

 

Her følger en oppsummering av Den nordiske bispekonferanse i Praha.

 

En utfordring for Kirken i Norden

De forberedende dokumenter til den verdensomspennende synodale vandring, som ble offentliggjort nylig, er mottatt med et visst forbehold av de nordiske biskoper.

-Spørsmålet er, hvordan vi i våre land med så få katolikker vil kunne gjennomføre et slikt prosjekt på så kort tid”, sier Den nordiske  bispekonferansens formann, biskop Czeslaw Kozon.

Selv om dokumentene rommer dype og grunnleggende innsikter og oppfordringer om å «gå sammen» og «lytte til hverandre», er de for vagt formulert med henblikk på målet for den synodale vandring, påpeker biskop Erik Varden av Trondheim.

 

Felles hyrdebrev

-På bakgrunn av vår særlige situasjon som diasporakirke har vi allerede en god erfaring med «synodalitet i liten målestokk».  Det synes som om dagsorden for de enkelte lokalkirker skal utstrekkes til også å gjelde Den universelle Kirke, som her i Norden lenge har vært på den rette vei mot synodalitet”, sier biskop Bernt I. Eidsvig av Oslo.

Kardinal Anders Arborelius av Stockholm nevner temaer som evangelisering, katekese og en styrkelse av den indre kirkelige enhet som noe, man bør ta opp som hovedspørsmål.

Biskopene vil offentliggjøre et felles hyrdebrev i begynnelsen av den synodale vandring hvor de vil fortelle, hvordan prosessen tenkes gjennomført.

 

Motu Proprio ’Traditionis Custodes’ – Ideologisering kan ikke forhindres gjennom forbud


Pave Frans Motu Proprio har også avstedkommet diskusjoner i de nordiske landene. Forbudet mot å feire den ekstraordinære messe i en sognekirke anses av noen biskoper som vanskelig å gjennomføre, i det alle kirker i visse bispedømmer også fungerer som sognekirker.

Selv om frykten for en splittelse i Kirken som følge av ideologien om å avvise Annet Vatikankonsil er forståelig blant visse tilhengere av den såkalte «gamle messe», vil en slik holdning neppe kunne forhindres gjennom et forbud”, poengterer biskop Erik Varden. «Det er dessuten en smukk oppfordring til å gjenfortolke katolsk ekklesiologi på grunnlag Det annet Vatikankonsils dokumenter». Det må gjøres alt for å bevare Kirkens enhet og motvirke alle splittende tendenser.

 

EWTN Nordic

På plenarmøtet snakket de nordiske biskoper med tre representanter for tv-stasjonen EWTN (Eternal Word Television Network) via zoom-oppkobling. EWTN er allerede til stede i nordiske land og arbeider med å utvide sine aktiviteter.

 

 Les på polsk