Kunngjøringer for Oslo katolske bispedømme

Biskop Bernt I. Eidsvig har følgende kunngjøringer for Oslo katolske bispedømme:

P. Nikolas Goryczka OFM er gjenutnevt til kapellan ved Lunden kloster fra 1. august 2020 for en periode på to år.

P. Łukasz Gruchała er fra 1. september 2021 løst fra tjenesten som sjelesørger for polsktallende katolikker i Sta. Maria menighet på Lillehammer.

P. Adam Wróblewski er fra 1. september 2021 utnevnt til å ha ansvaret for polsk sjelesorg i Sta. Barbara menighet  på Kongsberg (40% stilling).

P. Sławomir Czuba er fra 1. september 2021 utnevnt til å ha ansvaret for polsk sjelesorg i Sta. Maria menighet på Lillehammer (40% stilling).

P. Marcin Zych er fra 1. september 2021 løst fra tjenesten i Førde og St. Paul menighet i Bergen, for å kunne vende tilbake til bispedømme i Kalisz, Polen.