Å lede en skole er lagspill

Lars Pedersen: – Det hadde vært fint å ha noen overnaturlige evner à la Albus Dumbledore å ty til av og til ...

NY REKTOR: St. Franciskus skole i Arendals nye rektor Lars Pedersen. 

57DFF1B5-2ED2-4A32-8AD5-521AD48A07FF 2.jpeg 

St. Franciskus skole i Arendal har ansatt ny rektor med Liverpool-trener Jürgen Klopp som inspirasjonskilde. Ikke så dumt, når ambisjonen er at lærere, elever og foreldre skal spille hverandre gode.

 

Tekst: Petter T: Stocke-Nicolaisen
Foto: St. Franciskus skole

 

– Jeg har jobbet lenge på St. Franciskus skole (STFX), som jeg har et stort hjerte for – det er et godt sted å være! Jeg trives utrolig godt som ansatt her og kjenner på et stort fellesskap med alle som har sin daglige virksomhet her, enten de er ansatte eller elever, sier nyansatt rektor Lars Pedersen (53) om hvorfor han søkte på stillingen som rektor ved St. Franciskus skole.

Da stillingen ble utlyst, gikk han noen runder med meg selv. Da merket han at denne utfordringen hadde han ordentlig lyst på.

– STFX er en veldig fin arbeidsplass med mange flotte medarbeidere og en super elevgruppe,  inkludert foreldrene. Jeg synes skolen er passe stor, det er ganske lett å se den enkelte, samtidig som vi er store nok til å huse mange ulike elevtyper og miljøer.  Gitt skolens størrelse, den flotte elevgruppen og de mange motiverte og flinke medarbeiderne, ligger forholdene godt til rette for å utvikle skolen videre både pedagogisk, administrativt, bygningsmessig og også i forhold til vår katolske identitet, forteller Pedersen.  

Etter mange år på STFX kjenner han de andre rektorene ved de katolske skolene ganske godt. Det samme gjelder de lokale styremedlemmene, sogne- og skolepresten Sigurd Markussen og både Anne-Rigmor Stock Evje og Birgith Kalve på skolekontoret.

– Det er inspirerende og betryggende, og derfor en stor fordel når jeg nå skal samarbeide tett med dem. Dette fellesskapet var også noe av grunnen til at jeg søkte jobben, sier ny-rektoren.

– Hva er det beste ved å være lærer ved St. Franciskus skole?

– Å jobbe med barn og unges hverdag, å gi dem en skoledag fylt med trygghet, mestring og utfordringer, er et flott og meningsfylt arbeid, uansett hvilken skole du jobber på.

Det fine med STFX spesielt, er stemningen som råder her; det store engasjementet hos ansatte og foreldre; den lille avstanden fra «topp til bunn» i organisasjonen; den fantastiske beliggenheten vi har i hjertet av Arendal og den ekstra dimensjonen: vår katolske identitet.

– Tror du at dette kommer til å endre seg som rektor?

– Det håper jeg da ikke! Jeg både håper og tror at vi kan ta vare på alt det positive og fine ved skolen, og samtidig videreutvikle oss både pedagogisk, administrativt og i forhold til det katolske. I tillegg ønsker vi spesifikt å styrke skolens satsning i praktisk-estetiske fag.

 

«I et stadig mer sekularisert samfunn blir de katolske skolene en aktør som tilbyr en tilleggsdimensjon i skolehverdagen – det katolske (kristne) aspektet på tilværelsen og livet.»  

Lars Pedersen

 

Motvekt til sekulariseringen

Pave Frans lanserte i 2019 en «Global utdanningspakt»; dokumentet inviterer alle mennesker av god vilje til å inngå i en oppdragelse- og utdanningsallianse for å skape en fremtid preget av fred, rettferdighet, humanitet, likeverd og bærekraftig forvaltning av jordens ressurser.

– Hva mener du kjennetegner en god katolsk skole anno 2021?

– Først og fremst at skolen er en god skole i seg selv. Det vil si at vi jobber godt med det samfunnsoppdraget vi, som alle andre skoler, har: Å utvikle barn og unge intellektuelt, sosialt og fysisk, slik at de blir best mulig rustet til å møte voksenlivet. I tillegg tilbyr vi som katolsk skole en åndelig dimensjon, dette, sammen med vår historie og tradisjon, skiller oss fra den offentlige skole, mener rektor Pedersen.

Han mener at rektors viktigste bidrag til å skape en god skole er hensiktsmessige og forutsigbare rammer for lærerne. En rektor skal også gå foran for å inspirere og skape engasjement for skolens felles mål.

– Han eller hun må bygge team, som sammen utnytter de styrkene den enkelte har. I tillegg er det en leders oppgave å bringe mye glede og humør inn i hverdagen, forteller han.

– Har den katolske skolen et oppdrag i samtiden som skiller den fra andre skoler?

– Klart! I et stadig mer sekularisert samfunn blir de katolske skolene en aktør som tilbyr en tilleggsdimensjon i skolehverdagen – det katolske (kristne) aspektet på tilværelsen og livet. Dette skjer både gjennom faste innslag i skolehverdagen, som bønn i klasserommet, skolemesser, et eget kristendomsfag, egen skoleprest, synliggjøring av det katolske i mange fag, utsmykning av bygningene våre samt markering av katolske høytider og tradisjoner. I tillegg jobber vi for en atmosfære på skolene preget av nærhet og tett kontakt mellom voksne og barn/ungdom. Vi fokuserer mye på elevenes frihet med dertil hørende ansvar.

 

«Det hadde vært fint å ha noen overnaturlige evner à la Albus Dumbledore å ty til av og til, men i den virkelige verden kan jeg kanskje trekke frem Jürgen Klopp som inspirator.»

Lars Pedersen

 

SENTRAL BELIGGHENHET: Rektor Lars Pedersen
utenfor skolens moderne lokaler på Tyholmen, midt i byen.  

Pave Frans inspire963182E9-3950-4727-9636-057BDE5A6A8A 2.jpegrer

Da pave Frans relanserte «Den globale utdanningspakten» i 2020, sa han: «Utdanning er ment å være forandrende. Den skal skape håp, som kan ødelegge naturloven om og uavvendeligheten i den sterkestes rett. Den har kraft i seg til å ødelegge de svakes underkastelse og utopistenes ideologi som den neste veien forover.»

– Pave Frans har skapt en positiv stemning rundt seg og Den katolske kirke. Det virker som om han appellerer til mange mennesker. Han engasjerer seg i saker som går rett inn i menneskenes liv – og vår hverdag i skolen, jeg tenker spesielt på hans sosiale engasjement og hans sterke fokus på miljøet, sier rektor Pedersen og viser til at den nye læreplanens tre tverrfaglige emner: 1. Bærekraftig utvikling, 2. Folkehelse og livsmestring og 3. Demokrati og medborgerskap.

– Dette rimer godt med hva pave Frans har brukt mye av sin tid til å sette søkelys på. «Laudato Si» er jo et dokument som vi har tatt inn i skolen og blant annet markerer med en egen dag hvert skoleår. I tillegg synes jeg det er gøy at han er så interessert i fotball, der kjenner jeg på et fellesskap med pave Frans!

– Hvilket budskap vil du som skolens nye rektor formidle til elevene ved St. Franciskus skole?

– At jeg gleder meg til å ta fatt på rektorrollen ved St. Franciskus skole, og håper de fortsatt vil oppleve at de går på en skole der alle voksne jobber hardt for at de skal ha en best mulig skolehverdag, som gjør dem rustet til å møte voksenlivet. At de har en trygg og forutsigbar skolehverdag der de skal oppleve mestring, men også være klare for å jobbe hardt og gjøre sitt beste. Samtidig må vi ha det gøy sammen, lover rektor.

Det finnes mange rollemodeller å ta etter for en nyansatt rektor: Albus Dumbledore (Harry Potter), Seymour Skinner (The Simpsons) og rektor Ulrichsen fra vår egen, norske Stompa-serie.

– Det hadde vært fint å ha noen overnaturlige evner à la Albus Dumbledore å ty til av og til, men i den virkelige verden kan jeg kanskje trekke frem Jürgen Klopp som inspirator. Det virker som han klarer å trekke inn menneskelige sider i en tøff bransje, ha en god relasjon til dem han omgir seg med og stille tydelige krav. I tillegg sier han at hemmeligheten for å lykkes er å omgi seg med folk som er flinkere enn seg selv. Jeg tenker at som leder er jeg avhengig av de teamene jeg bygger opp rundt meg selv for å kunne dra veksler på andres styrker. Å drive en skole er ikke noe one-man-show, og her på STFX er det heldigvis mange flotte ressurspersoner som sammen med meg kan jobbe for det beste for St. Franciskus skole, sier nylig ansatt rektor Lars Pedersen.

 

St. Franciskus skole

 • St. Franciskus skole er katolsk friskole i Arendal, grunnlagt i 1913. Les mer. 
 • St. Franciskus skole er en av fire katolske skoler i landet.
 • Den ligger på toppen av Tyholmen, midt i sentrum av Arendal, med utsikt utover Galtesund.
 • Skolen har 229 elever på første til tiende klassetrinn i 2019.
 • Rektor: Lars Pedersen
 • Den pedagogiske plattform: Katolske skoler varierer i organisering og arbeidsmåter, men vil alltid legge vekt på et skolemiljø som fremmer elevenes utvikling i retning av deres endelige mål. Den katolske skoles oppgave er en syntese av tro, kultur og liv. Avgjørende for en katolsk skole er det miljøet og den atmosfæren som preger skolen. Les hele. 

 

Lars Pedersen (f. 1968)

 • Yrkesbakgrunn:
  • St. Franciskus skole, Arendal: lærer, rådgiver og avdelingsleder
  • Froland ungdomsskole: lærer
  • St. Sunniva skole, Oslo: vikarlærer 
 • Utdannelse
  • Høgskolen i Telemark: Karriereveiledning
  • Universitetet i Agder: PPU
  • Universitetet i Oslo, Cand. mag: historie mellomfag, engelsk, nordamerikakunnskap og nordisk grunnfag