Biskop Eidsvig undertegnet avtale

IMG_07051.jpg

SAMARBEIDSAVTALE: Den høytidelige seremoni der Forsvaret inngikk samarbeidsavtaler med en rekke tros- og livssynssamfunn om feltprestjeneste ble avsluttet med en felles middag. Fra Den katolske kirke og fra venstre: Kaptein Dominic Nguyen Van Thanh, feltprest HV 12, major (R) Torbjørn Olsen, biskoppelig vikar for katolsk feltpresttjeneste, biskop Bernt Eidsvig Can.Reg. og kaptein Johannes Tao Quoc Bjørn Nguyen, feltprest HV 02.

 

Den katolske kirke og fem andre kirkesamfunn signerte torsdag 18. november en samarbeidsavtale med Forsvaret om å bidra med feltprester. Biskop Bernt I. Eidsvig underskrev avtalen på vegne av Den katolske kirke i Norge.

 

De seks er Pinsebevegelsen, NLM trossamfunn, Misjonskirken, Metodistkirken, Den katolske kirke og Den norske kirke. Det vil si at kirkesamfunnene kan bidra med feltprester på lik linje med Den norske kirke.

Den ortodokse kirke, Human-Etisk Forbund og World Islamic Mission vil signere på et senere tidspunkt.

 

Sluttpunkt for statskirkesystemet

Biskoppelig vikar for katolsk feltpresttjeneste, mgr. Torbjørn Olsen, mener avtalen er en naturlig videreføring etter oppløsningen av statskirken.

– Man endrer hele strukturen på feltpresttjenesten slik at vi andre ikke lenger bare er med som påheng. Du kan godt si at dette er et sluttpunkt for det gamle statskirkesystemet hvor ting er styrt fra staten, sier mgr Olsen til avisen Dagen.

 

Modig steg

– Dette er et modig steg fra Forsvaret sin side for å la feltpresttjenesten gjenspeile det mangfoldet vi har i det norske samfunnet, sier leder Øystein Gjerme i Pinsebevegelsen i Norge.

 

Grunnlovsendring

Nestkommanderende i Forsvarets tros- og livssynskorps, Nils Terje Lunde, bekrefter at avtalen er et resultat av grunnlovsendringen fra 2012 som oppløste statskirkeordningen.

– Dette er en tilpasning til situasjonen etter at vi ikke lenger har en statskirke, sier han.

I 2019 åpnet Forsvaret for feltprester fra flere kirkesamfunn. Avtalen som ble signert torsdag, er en endelig formalisering av denne. (©NTB/Dagen/katolsk.no)

 

 

 Les på polsk