Tar «institusjonelt ansvar» for overgrep

Bot.cq5dam.thumbnail.cropped.750.422.jpeg

GJØR BOT: Franske biskoper kneler og ber om tilgivelse under en seremoni for overgrepsofre i Lourdes tidligere i november. FOTO: Vatican News

 

Franske biskoper har offisielt erkjent at Den katolske kirke i Frankrike har et «institusjonelt ansvar» for de tusenvis av overgrep og barnemishandlingssaker som er avdekket i årene 1950-2020.

 

Biskopenes uttalelse kom under deres plenumssamling i Lourdes 2.-7- november.

 

Perioden 1950-2020

Overgrepsrapporten, som ble levert tidlig i oktober av den uavhengige kommisjonen for seksuelle overgrep i Kirken (CIASE) og som tar for seg perioden 1950 til 2020, avdekket at rundt 3.000 overgripere virket i Kirken i denne perioden.  To tredeler av dem var prester, og de anklages for å ha stått for 216.000 av overgrepene.  Når ansatte og medarbeidere som for eksempel lærere i katolske skoler inkluderes, kommet tallet på ofre opp i 330.000.

Den uavhengige kommisjonens leder, den franske embetsmannen Jean-Marc Sauvé, sa under fremleggelsen av rapporten at tallet på ofre er et anslag basert på vitenskapelige metoder. Rundt 80 prosent av ofrene er gutter.

 

2.500 sider

Rapporten er på 2.500 sider, og den uavhengige kommisjonen har i to og et halvt år gjort en grundig gransking av arkiver i Kirken, i politiet og rettsapparatet, samt intervjuet hundrevis av vitner.

Kommisjonen besto av 22 jurister, leger, historikere, sosiologer og teologer, alle uten tilknytning til kirken.

 

Kirkens initiativ

Den ble oppnevnt av den franske bispekonferansen i 2018 som svar på skandalene som har rystet Den katolske kirke i Frankrike og mange andre land, og etter at pave Frans påla alle i kirken å melde fra om overgrep til sine overordnede.

En egen telefonlinje fikk 6.500 oppringninger fra antatte ofre og folk som sa de kjente et offer.

– Konsekvensene er svært alvorlige. Rundt 60 prosent av mennene og kvinnene som ble misbrukt, har fått store problemer i sitt følelsesliv og med sin seksualitet, sa Sauvé under rapport-fremleggelsen.

 

Tilgivelse

Lederen for den franske bispekonferansen (CEF), erkebiskop Eric de Moulins-Beaufort, har bedt om tilgivelse og sier at kirken er sjokkert over rapportens konklusjoner og det høye antallet ofre.

– De stemmene ryster oss, antallet plager oss. Jeg ønsker på denne dagen å be om tilgivelse fra hver og en av dere, sa han da rapporten ble fremlagt.

 

Rystet

På en pressekonferanse i begynnelsen av november i forbindelse med plenumssamlingen, sa erkebiskop de Moulins-Beaufort at biskopene er «opprørte og rystet» av funnene og har gått med på å anerkjenne overgrepets «systemiske natur» i Kirken i Frankrike.

De sier at forbrytelsene ikke bare ble begått av enkeltindivider, men ble gjort mulig «i en generell kontekst, en mentalitet og en rekke praksiser i Kirken som tillot disse hendelsene å skje, men også å gjenta seg, og hindret dem i å bli rapportert og sanksjonert.»

 

Oppreisningsplikt

Erkebiskop de Moulins-Beaufort la til at denne erkjennelsen innebærer «en forpliktelse til rettferdighet og oppreisning»:

-Vi er klar over at dette er nødvendig for å gå inn på en vei som lar oss i dag be om tilgivelse i sannhet.På pressekonferansen sa også pater Hugues de Woillemont at franske biskoper  vil møte og lytte til alle mennesker som har et problem med Kirken i denne saken. Bispekonferansen har også opprettet en hjelpetelefon for ofre og overlevende.

 

45 anbefalinger

CIASE-rapporten gir biskopene 45 anbefalinger, blant annet sterkere interne kontrollmekanismer, en klarere definisjon av biskopenes rolle for å sikre en upartisk undersøkelse av overgrepssaker og økt involvering av lekfolk i Kirkens organer.Lørdag formiddag under høstsamlingen markerte biskopene en botshandling for ofrene i forgården til Notre-Dame-du-Rosaire-basilikaen.

 

Den katolske kirke i Frankrike har allerede meddelt at den vil selge eiendommer og muligens ta opp lån for å kunne betale erstatning til tusenvis av overgrepsofre. (NTB/Vatican News)