NYTT SEGL: Østkirkens rike tradisjon

SEGL 2021-lansering er avlyst!

SEGL2021 (2).jpg

KIRKENS HØYRE LUNGE: I årets utgave av SEGL er søkelyset på de østlige kirkene, en tradisjon som får større og større oppslutning i Norge. Foto: Linda Therese Utstøl

  

Torsdag 9. desember klokken 18.00 skulle årets utgave av SEGL blitt lansert på Litteraturhuset. Det er nå avlyst som følge av nye smittevernsregler. 

 

Tekst: Linda Therese Utstøl

 

SAMMENHENG: – Årets tema sammen med fjorårets, som var
kirkens forhold til jødene, sier redaktør Peder Solberg. Foto:  privat

Peder bakgrunn st Sunniva-kapellet.jpegTemaet for SEGL 2021 er «Kirkens høyre lunge». Det vil si: de østlige og ortodokse kirketradisjonene og Den katolske kirkes forhold til disse. I forkant av lanseringen har vi snakket med Peder Solberg, én av utgavens to redaktører.
– «Kirkens høyre lunge» vil noen kanskje si er en snodig formulering. Bakgrunnen for det anatomiske språket er forståelsen av den verdensomspennende kirken som Kristi kropp. I moderne katolsk økumenikk er det særlig pave Johannes Paul II som har løftet frem metaforen om de to lungene når han snakket om kirkene i øst og vest. Kirken trenger å puste med begge sine lunger, sa Johannes Paul. Det er et godt bilde. En vestlig kirke som blir seg selv nok, får pustebesvær og oksygenmangel, sier Solberg. 

 

 

De østlige kirkenes vanskelige kår

Redaksjonen landet på årets tematikk, fordi den ønsket å løfte frem noe av rikdommen i de østlige kirkelige tradisjonene,  men også å bidra til en bevisstgjøring om Kirkens sår, som den mener vi ikke kan slå oss til ro med.

– Slik sett henger årets tema sammen med fjorårets, som var kirkens forhold til jødene. Uten kjennskap til Kirkens jødiske røtter og vår dype relasjon – på godt og vondt – til det jødiske folk gjennom historien, blir vi fattigere. Det blir vi også om Kirken ikke næres av den mangfoldige rikdommen fra de gamle kirkelige tradisjonene, og om vi som katolikker unngår et aktivt engasjement for forsoning og enhet med våre søsken i de ortodokse kirkene, påpeker Solberg.

Han forteller også at temaet er særlig aktuelt for oss av to årsaker. Den ene er at mange av de østlige kirkene i moderne tid har levd, og fortsatt lever, under svært vanskelige forhold. Dette gjelder ikke minst kirkene i Midtøsten akkurat nå. De har stort behov for vår oppmerksomhet. Samtidig er de ortodokse kristne den prosentvis raskest voksende religiøse gruppen her i Norge. Fra å være en minoritet på bare en til to tusen medlemmer for et par tiår siden, er de ortodokse på god vei til å utfordre pinsebevegelsen som landets nest største kirkesamfunn utenfor Den norske kirke. Den katolske kirke er størst. 

– Med både en katolsk og ortodoks kirke i rask vekst her i landet, er vi på vei til å få unike møtepunkter mellom øst og vest som bare for få år siden virket utenkelig, men som samtidig nettopp her har dype røtter tilbake til kristningstiden.

 
Årets tekster og forfattere

SEGL har en stor bredde av tekster som strekker seg fra det teologiske, kirkelige og kulturelle til det historiske og aktuelle. Peder Solberg forteller at de har tekster om liturgi og ikoner, om kirkefedre og deres forhold til naturen, ikke minst til trærne (!). Om musikk som næres av den østkirkelige tradisjonen i spennet mellom Rakhmaninov og Arvo Pärt til neo-folk-gruppen The Revolutionary Army of the Infant Jesus. I SEGL kan du også lese om det unike arbeidet til Mama Maggie i Kairos slum, og tanker om gjenoppbyggingen av Syria fra en prest som for tiden lever og arbeider i Aleppo.

Du kan lese om arabiske oversettelser av Bibelen fra de første århundrene av Islams utbredelse, og om et bibliotek med mer enn tusen år gamle kristne tekster som nylig er funnet i Turfan i Sentral-Asia. Dessuten trykker vi en unik samtale om den østkirkelige tradisjonen mellom den anglikanske erkebiskop emeritus av Canterbury Rowan Williams og biskop Erik Varden av Trondheim. Og selvsagt tekster om de østlige kirkenes nærvær i Norge i nyere og eldre tid. Og mye mer!

 

  

SEGL 2021, årgang XISEGL___katolsk___581b22f67c0d6.jpg

Innhold: 

Leder

 • Peder K. Solberg (redaktør): 
  En gjensidig utveksling av gaver
  Om Kirkens «andre lunge»

Teologi og spiritualitet

 • Erik Varden:
  Adams klage
 • Ståle Johannes Kristiansen:
  Anastasis-ikonet og det kristne håpet om frelse
 • Hyacinthe Destivelle OP:
  Den økumeniske arven fra Johannes Paul II
 • Johannes Paul II:
  Orientale Lumen – «Lyset fra Øst»
  Et utdrag
 • Aidan Nichols:
  An Approach to the Filioque Issue
 • Sigurd Sverre Stangeland:
  Gregor av Narek
  Vår nyaste kyrkjelærar
 • Johannes Johansen:
  Den guddommelige liturgi
  Et møte mellom himmel og jord
 • Stig Simeon Frøyshov:
  Ortodoks tidebønn før og nå
  Røtter og særpreg
 • Heidi Marie Lindekleiv:
  Liturgi er ingen hobby
  En samtale med David W. Fagerberg
 • Thomas Arentzen:
  «Den som ikke elsker trærne, elsker ikke Gud»
  Om oldkirkelige trær
 • Erik Varden:
  «… et hjerte oppflammet»
  Samtale med Rowan Williams

Historie

 • Caroline Serck-Hanssen:
  Ortodoks kristentro på russisk kjøl til Norge
 • Gunnel Vallquist:
  Valamo Kloster
  Et Athos i Norden
 • Inger Marie Okkenhaug:
  Bodil Biørn
  Norsk misjon og bistand blant armenerne
 • Miriam Lindgren Hjälm:
  Tidiga arabiska bibelöversättningar
  Interreligiös interaktion, bibelsyn och meningsskapande
 • Heidi Marie Lindekleiv:
  I uighurenes kongerike
  Det kristne biblioteket i Turfan
 • Thomas Arentzen:
  Kassia gjenoppdaget

Kunst og kultur

 • Siri Sande:
  Ikonenes vesen og tilblivelse
 • Bente Kiilerich:
  Ravenna-mosaikkene
  Mellom religion og politikk
 • Øivind Varkøy:
  Russiske dyp
  Betraktninger over Rachmaninovs Vesper
 • Bodil Maroni Jensen:
  Tidens forvandling
  Om komponisten Sofia Gubaidulina
 • Morten Stene:
  Lyset klinger i mørket
  Arvo Pärt: musikken og østkirkens
  kontemplative tradisjon
 • Andreas Dingstad:
  Revolutionary Army Of The Infant Jesus
  Mysterium og skjønnhet i en avmystifisert verden
 • William Grosaas:
  Tilbake til Dostojevskij

Samfunn

 • Pave Frans, patriark Bartolomeus og erkebiskop Justin:
  Felleserklæring for beskyttelsen av skaperverket
 • Eyvind Skeie:
  Den intuitive diakoni
  Mama Maggie av søppelfjellet
 • Eyvind Skeie:
  En bønn av pave Shenouda
 • Pave Frans:
  Budskap i Bagdad og Karakosh
 • Ghassan Sahoui:
  – For å gjenoppbygge Syria må vi gjenoppbygge hjertene
 • Sofie May Rånes:
  Konflikt mellom ortodokse i Ukraina

Ny litteratur og akademia

 • Øistein Lid:
  Bokessay: Eit storverk om austkyrkja
 • Sigurd Hareide:
  Sekularismen og liturgiens kristne verdensbilde
  Om Alexander Schmemanns For the Life of the World
 • Gunnar Gjermundsen:
  Kristus og Gaia
  Hva er en kristen respons på den økologiske omveltningen?