Kateketisk senter inviterer til seminar med «åndelig påfyll» lørdag 5. mars

Velkommen til seminar i Akersveien!

IMG_6666.jpeg

INVITERER KATEKETER: – Dette året arrangerer vi en litt annerledes samling, som går over bare en (hel) dag, som har plass til mange flere deltakere – men som tidligere ligger fokuset på deltakernes åndelige utvikling, sier p. Oddvar Mot, leder av Kateketisk senter.  

 

For å nå ut til enda flere kateketer arrangerer Kateketisk senter i begynnelsen av mars et heldagsseminar for åndelig utvikling i Akersveiens menighetssal. 

 

Tekst og foto: Petter T. Stocke-Nicolaisen

 

– Hva er bakgrunnen for invitasjonen til dette seminaret, p. Oddvar Moi, leder av Kateketisk senter?

– Kateketisk senter har som oppgave å styrke det kateketiske arbeidet i menighetene i hele Norge, å utgi nyttig materiale samt å inspirere kateketene og styrke deres kompetanse – og til å oppfordre flere til å melde seg som kateketer, sier p. Moi. 
Han gjør oppmerksom på at selv om noen kanskje tenker at katekesen bare er rettet mot barn og ungdommer, så har vi også katekese for voksne:

– Vi tilbyr katekese for voksne som ønsker å bli opptatt i Den katolske kirke eller døpt, for par som skal gifte seg i Kirken og for aktive katolikker som ønsker å utvikle og styrke sin tro.

 

Annerledes samling

I august hvert år arrangerer Kateketisk senter et ganske stort seminar som i nokså stor grad er tar opp praktiske spørsmål om oppstart av høstens katekese. Om våren har senteret tradisjon for å arrangerer en retrett for kateketene. Retrettene er blitt arrangert over en helg, og med begrenset deltagerantall.

– Dette året arrangerer vi en litt annerledes samling, som går over bare en (hel) dag, som har plass til mange flere deltagere – men som tidligere ligger fokuset på deltagernes åndelige utvikling. Invitasjonen til vårens seminar går altså til alle typer kateketer i menighetene, og til mennesker som gjerne vil begynne som kateketer, og temaet er hvordan bibelen kan hjelpe oss i vårt liv og i vår åndelige utvikling.

 

Invitasjon til samling for kateketer lørdag 5. mars 2022

Kateketisk senter inviterIMG_1853.jpeger til kateketsamling lørdag 5. mars 2022. Denne gangen blir det en hel dag i Akersveien med åndelig påfyll for kateketer. Vi har kalt samlingen: «En hjelp i nød og alltid nær.» (Sal. 46,2) – Åndelig påfyll fra bibelen.

Vi setter et fokus på hvordan bibelen kan brukes til personlig åndelig utvikling.


Program

Fra kl. 09.30: Ankomst
Kl. 10.00: Foredrag og samtale v/ sr. Ingeborg-Marie: Bibelen i liturgien: tidebønnene
Kl. 10.45: Foredrag og samtale v/ sr. Ingeborg-Marie: Bibelen i liturgien: messen
Kl. 11.30: Sakramentstilbedelse i St. Joseph kirke i Akersveien
Kl. 12.15: Messe i St. Joseph kirke
Kl. 13.00: Lunsj
Kl. 14.00: Foredrag og samtale v/ Anne Samuelsen: Evangeliet, Guds kraft til frelse (Rom 1.16) En personlig beretning om hvorfor vi som katolikker leser Bibelen, sammen med barna og alene.
Kl. 15.00: Gruppearbeid og oppsummering
Kl. 16.30: Kaffepause (m/ mat)
Kl. 17.00: Foredrag og samtale v/ Anne Samuelsen: Ta imot frelsens hjelm og Åndens sverd, som er Guds ord. (Ef 6 14-18) Om hvordan vi som foreldre og kateketer kan lese Bibelen og hvordan det hjelper oss til å leve våre trosliv i hverdagen.
Kl. 18.30: Avslutning


Innlederne:
  • Anne Samuelsen er deltidsansatt i St Paul menighet i Bergen. Hun er aktiv i sekulærkarmelittene og har reist rundt og holdt retretter og foredrag.
  • Sr. Ingeborg-Marie Løvenskiold Grüner Kvam O.P trådte inn hos dominikanerinnene på Lunden kloster i Oslo i 2009.
Sted for samlingen:
  • Akersveien 5, 0177 Oslo, «Menighetssalen». (Inngang fra gaten.)
Påmelding:
  • E-post sendes til camilla.cselenyi@katolsk.no. Skriv fullt navn, menighet, e-post, mobilnummer og eventuelle allergier.
  • Merk e-posten: «Påmelding til kateketsamling 5. mars». Frist for påmelding er torsdag 24. februar 2022.
  • Deltagere som har behov for overnattingssted i Oslo i forbindelse med arrangementet, vil vi oppfordre til å finne dette på egenhånd, eller eventuelt i samråd med kateketkoordinator i sin menighet. For dem som skal bli to overnattinger i Oslo, kan vi varmt anbefale å booke på Katarinahjemmets gjestehus (Katarinahjemmet tar ikke imot booking for mindre enn to sammenhengende overnattinger.).


Hjertelig velkommen til kateketsamling i mars. Vi håper å se mange av dere.


Med vennlig hilsen,
Kateketisk senter

 

 

Les på polsk