Elsk og gjør det du vil

Kirken må snakke om seksualitet, spesielt med unge.

thumbnail_image001.jpg

KROPPENS TEOLOGI: Sr. Sofie Hamring mener Den katolske kirke har et særlig ansvar for å snakke om hva som er sunn seksualitet. Foto: Privat. 

 

«Elsk og gjør det du vil» er tittelen på sr. Sofie Hamring O. P. sin bok, som nå har kommet ut på norsk. Hun har tidligere skrevet om seksualitet for voksne, denne gangen er boken rettet mot ungdom.

 

Tekst: Linda Therese Utstøl

 

Elsk_forside.jpgSr. Sofie tilhører Dominikanersøstrene i Rögle, sør i Sverige. Hun sier at det var redaktøren hennes som ville hun skulle skrive om kroppens teologi for unge, en utfordring hun tok. Sr. Sofie forteller at hun mange ganger har opplevd at folk har respondert på budskapet i kroppens teologi med «hvorfor har ingen sagt dette før?» og «livet mitt hadde vært annerledes om jeg hadde hørt dette for noen år siden». Det er dessuten en tematikk som berører og engasjerer mange unge.

– Mange unge mennesker gjør forferdelige ting fordi de dras inn i en seksualitetskultur som ikke er bra for dem. Det er veldig vanskelig å motstå gruppepress. Det kreves sterk selvfølelse, noe ikke alle har, sier sr. Sofie

Det er viktig å være en del av fellesskapet, men i vår tid kan dette få en høy pris om man må ta del i seksuelle opplevelser for å være som alle andre. Selv om du egentlig ikke vil, forteller hun.

– Derfor trenger spesielt unge å høre stemmer som hjelper dem å skjønne hva de virkelig ønsker, hvor de tilbys et annet alternativ. Jeg har sett mange liv endre seg hos unge mennesker som har fått tilgang til undervisningen til Johannes Paul II om kropp og seksualitet.

 


– Vil du si noe om tittelen «Elsk og gjør det du vil»?
– Det er et sitat fra St. Augustin. Det handler ikke nødvendigvis om å gjøre hva enn du har lyst til i øyeblikket, men det du virkelig vil. Det som gjør deg glad i det lange løp og i dypet av din sjel.

Kjærlighet er det viktigste i livet, men kjærlighet er ikke billig og lettkjøpt. Det krever modenhet, selvoppofrelse og ikke minst sannhet, sier sr. Sofie.

– Derfor, hvis jeg ønsker å investere i de viktigste tingene i livet, kan jeg ikke bare velge den enkleste veien, gjøre som alle andre, følge strømmen – og aller minst gå imot min dypeste overbevisning om hva kjærlighet er. I boken min prøver jeg å hjelpe unge mennesker til å tenke, slik at de kommer til det de innerst inne ønsker og kan velge det fritt. Ikke bare ved å overholde forbud, men ved et fritt indre valg.

– Hva tenker du er ungdoms hovedutfordring i dag når det kommer til seksualitet? Hva kjennetegner vår samtid?
– Unge mennesker vitner om en totalt forvirret voksenverden som forklarer dem – på skolen, til og med hjemme noen ganger – at livet handler om å eksperimentere: De har ikke et spesifikt kjønn, men kan velge, de har ingen spesiell legning, men kan velge det som «føles best». Blir det barn under disse forsøkene, er det bare å ta abort.

– Vår samtid er en relativistisk verden hvor det ikke finnes noe som regnes for å være objektiv sannhet. Da blir mennesket fanget i sin egen psyke. Pave Benedikt XVI definerte relativisme som et «diktatur som bare aksepterer sitt eget ego og sine ønsker som den ultimate moralske standarden.» Når det ikke lenger er et «Du skal og du skal ikke», gjenstår bare «jeg vil». Vi havner i en verden som styres av den sterkestes rett. Og sannheten har blitt erstattet av oppriktighet.

– I et slikt miljø er det en kjempeutfordring å tørre å stå for sannheten. Men: Sannheten vil sette deg fri!
Å tørre å leve etter sannheten, bærer frukter!

 

– Mange mener at de som lever i sølibat ikke kan uttale seg om sex, hva tenker du om det?
– Kroppens teologi handler om hva Bibelen sier om disse spørsmålene. Det er teologi, ikke psykologi eller sexologi (selv om pave Johannes Paul II faktisk var ganske kjent med sexologi og jobbet tett med en sexolog ved ekteskapsinstituttet han grunnla i Krakow da han var erkebiskop). Det handler altså om hva åpenbaringen sier om disse spørsmålene, ikke om personlige erfaringer.

– I tillegg er det ingen prinsipiell forskjell mellom å være gudeviet og gift. Vi har samme type kropper, samme seksualitet, samme følelsesmessige behov, samme sårbarhet og samme behov for respekt. Jeg synes det er talende at gudeviede mennesker ofte får så mye tillit fra folk på dette området. Mange føler instinktivt at vi kan forstå. Innerst inne handler seksualitet om å gi livet sitt til en annen, å gi av kjærlighet, akkurat som Gud gir sitt liv for vår skyld. Og der har ordensfolk noe å bidra med, for livet vårt er nettopp det, å gi seg hen fullt og helt. 

 

Boken er oversatt til norsk av Maria E. Fongen og utgitt på St. Olav forlag. 

 

Tidligere utgivelser

  • «Om jag glömmer dig, Jerusalem : möten mellan judendom»
  • «Stairway to heaven : En andlig resa»
  • «Till man och kvinna skapade Han dem : en introduktion till kroppens teologi»
  • «Och där var många andra kvinnor : en bortglömd frihetsrörelse»

 

Les mer