Forberedelser til palmesøndag

Palmesøndag.IMG_2092.jpg

Onsdag 6. april var det forberedelser til palmesøndag i St. Olav domkirkemenighet i Oslo.

 

Sr. Maria Hong og frivillige var i full gang med å klippe opp "palmegrenene" som skal velsignes og deles ut på palmesøndag.

 

90 messer

Det holdes rundt 90 messer og velsignelser i løpet av den stille uke og påsken 2022 bare i St. Olav domkirkemenighet i Oslo.

Palmesøndag begynner med at palmegrenene velsignes ved Vår Frelsers Gravlund kl. 10:45. Deretter går de troende i prosesjon, med grenene i hendene, ned til kirken for å feire palmesøndagens messe.

 

Stille uke

Palmesøndag innleder den stille uke. Navnet knytter seg til evangeliets fortelling om Jesu inntog i Jerusalem, der han ble mottatt med gledesrop (hosianna), og folk strødde palmegrener foran ham på veien (Mark 11, 1-10). På denne dagen feirer Kirken minnet om at Kristus, vår Herre, dro inn i Jerusalem for å fullbyrde sitt påskemysterium.  

Det er vanlig at de troende tar palmegrener med hjem, og henger dem bak krusifikser eller andre bilder av hellige. Så tar man de med til askeonsdagens messe neste år.

 

Les mer om palmesøndag