En historisk dag

Pro-life.jpeg

PRO-LIFE: Amerikanske biskoper hilser høyesteretts avgjørelse velkommen FOTO: Vatican News

«En historisk dag i vårt lands liv», skriver USAs bispekonferanse, USCCB, om høyesteretts tilsidesettelse av Roe vs Wade-kjennelsen. Siden 1973 har amerikanske kvinner på grunnlag av denne kjennelsen hatt en føderal rett til å ta abort. Nå blir det opp til den enkelte delstat å bestemme abortlov.

 

Fredag 24. juni ble det kjent at USAs høyeste domstol har opphevet dommen «Roe mot Wade» fra 1973. Domstolen besluttet å sette til side «Roe mot Wade»-kjennelsen. Siden 1973 har den gitt amerikanske kvinner en føderal rett til å ta abort.

 

Opp til hver enkelt delstat

Høyesterettsdommer Samuel Alito skriver på vegne av flertallet at høyesterett mener det er det politiske USA – ikke rettsvesenet – som skal avgjøre et så viktig spørsmål som abortspørsmålet. De enkelte amerikanske delstatene står nå fritt til å lage sine egne abortlover.

Høyesteretts beslutning ble tatt i saken «Dobbs mot Jackson Women’s Health Organization», om Mississippis abortlov.  Den forbyr de aller fleste aborter etter 15. uke i svangerskapet. Høyesterett godtar loven i Mississippi og opphever dermed den føderale retten til abort som ble sikret med kjennelsen «Roe mot Wade»

 

«Historisk»

«Dette er en historisk dag i vårt lands liv», skriver USAs bispekonferanse, USCCB.

I en uttalelse den 24. juni, som er undertegnet av bispekonferansens leder, erkebiskop av Los Angeles, José H. Gomez, og leder av utvalget for pro-life aktiviteter, erkebiskop av Baltimore, William E. Lori, står det følgende:

«I nesten 50 år har Amerika hatt en urettferdig lov som har tillatt noen å bestemme om andre skal få leve eller dø. Denne politikken har ledet til millioner av ufødte barns død, generasjoner som er nektet retten til å bli født.

Amerika ble grunnlagt på sannheten om at alle menn og kvinner er skapt like, med gudegitte rettigheter til liv, frihet og streven etter lykke. Denne sannhet ble alvorlig fornektet av USAs høyesteretts dom «Roe mot Wade», som legaliserte og normaliserte det å ta uskyldige menneskers liv. Vi takker i dag Gud for at domstolen nå har opphevet denne beslutningen. Vi ber om at våre folkevalgte nå kommer til å vedta lover og en politikk som fremmer og beskytter de mest utsatte blant oss.»

 

Les USCCBs erklæring 

 

Utfordrer verden
Også Det pavelige livsakademi har kommentert den amerikanske høyesterettsavgjørelsen.
«Det faktum at et stort land med en lang demokratisk tradisjon har endret sin posisjon i dette spørsmålet, utfordrer hele verden», heter det i en kommentar. «Beskyttelse og forsvar for menneskets liv er ikke et spørsmål som kan forbli begrenset til utøvelse av individuelle rettigheter, men er i stedet et spørsmål av bred, sosial betydning.»

 

Les uttalelsen fra Livsakademiet

 

Akademiet støtter de amerikanske biskopene, men oppfordrer også til en ideologisk fri debatt om beskyttelse av livet:

«Det handler om å ta politiske beslutninger som fremmer livet uten å falle i ideologiske posisjoner fra starten av. Dette inkluderer å sikre tilstrekkelig seksualundervisning,  sikre helsetjenester tilgjengelige for alle og å forberede lovgivende tiltak for å beskytte familien og morsrollen for å overvinne eksisterende ulikheter.»  (Vatican News/kathpress/NTB).