Misforstått synodalitet

peterskirken.jpg

Foto: Linda Therese Utstøl

Kirken i Tyskland inviteres inn på den universelle Kirkens synodale vei.

 

Den hellige stol slår fast i en uttalelse torsdag den 21. juli, at Den synodale vei i Tyskland verken skal føre til nye former for lederskap, offisielle strukturer, nye doktriner eller nye moralske regler. Vatican news kaller uttalelsen en intervensjon, hvor det siteres fra pave Frans brev til «Guds pilegrimfolk i Tyskland» at: «Den universelle Kirken lever i og av den partikulære kirken, på samme måte som de partikulære kirkene lever og blomstrer fra den universelle Kirke. Hvis de blir separert fra den kirkelige kroppen blir de svake, råtner og dør. Derfor er det viktig å alltid sørge for kommunion med hele kirkens kropp.» Derfor må Den synodale veien til kirken i Tyskland ikke separere seg fra den universelle Kirkens vei.