NEK sommerleir 2022

IMG_2322.jpg

NORGES ELDRE KATOLIKKER: Endelig igjen kunne vi ha leir uten restriksjoner og vi kunne gjennomføre NEKs sommerleir på vanlig trygg og forsvarlig måte. Foto: Gunnar Markussen.

 

Mandag 1. august ankom 40 forventningsfulle deltakere Mariaholm i typisk norsk sommervær med sol og regn om hverandre. Og de reiste svært fornøyde hjem torsdag 4. august.

Tekst: Gunnar Markussen

 

Også årets leir var lagt opp etter vel utprøvd skjema. Fra mandag ettermiddag til torsdag formiddag. Mandagen installerte vi hos, fikk middag og koste oss utover kvelden. Både tirsdag og onsdag startet dagen med messe før frokost, frokost og såkalt impuls ved leirpresten, som også i år var p. Erik Ruud S.M.

UTFLUKT: Spydeberg gamle prestegård var bakteppe
for viktige historiske hendelser. Foto: Gunnar Markussen

IMG_2314.jpgTirsdag formiddag var vi på utflukt til Spydeberg gamle prestegård. Her kan man fornemme viktige deler av Norges historie på 17- og 18-hundretallet. Tidlig på sommeren 1768, antagelig den 12. mai, ble Jacob Nicolai Wilse ordinert til sogneprest i Spydeberg. Her virket han frem til høsten 1786. Wilse hadde stor interesse for meteorologisk visuelt språk som bidro til å etablere meteorologien som selvstendig vitenskap på begynnelsen av 1800-tallet. Wilse hadde en omfattende korrespondanse med utenlandske miljøer og var medlem av flere lærde selskaper og akademier.


Etter grunnlovsfastsettelsen 17. mai 1814, fikk kong Christian Frederik allerede 18. mai, på Eidsvoll, melding om at de fire allierte stormaktene Russland, Østerrike, Preussen og Storbritannia ville sende kommissærer til Norge for å tvinge gjennom foreningen med Sverige. Like etterpå fikk han bekreftelse på den engelske blokaden av norske farvann. Og som vi vet ble det en kort krig med svenskene. Christian Frederik hadde sitt hovedkvarter der fra den 6. til 9. august 1814.


På ettermiddagen holdt p. Erik er foredrag om Maria i det gamle testamentet. Onsdagen hadde en lat formiddag, men på ettermiddagen kom biskop Bernt og holdt et foredrag om Hellig Olav. Han leste messen for oss også den dagen og var en stund med oss på kvelden.


Torsdag var det avreise etter messe og frokost. Været dette året innbød ikke til bading, men været var såpass bra at det ikke gikk ut over uteaktivitetene. Deltakerne ga i alle fall uttrykk for at oppholdet svarte absolutt til forventingene, og at de gjerne kommer igjen til neste år.

 

Mer om Norges eldre katolikker