Lidelse som redning

NTB_1DmNBTLI9As.jpg

SELVSENTRERT: Shia LaBeouf beskriver møte med Den katolske kirke som livbøyen han trengte. Foto: Jonathan Ernst / Reuters, NTB. 

 

Den amerikanske skuespilleren Shia LaBeouf hadde brent alle broer da han fikk tilbud om å spille Padre Pio. Den biografiske filmen om Pios liv har premiere denne høsten. I et møte med biskop Barron forteller LaBeouf hvordan forberedelsene til filmen ble en inngang til tro.   

 

Tekst: Linda Therese Utstøl

 

Fox News melder at Shia LaBeouf har konvertert til katolisismen. The Catholic World Report nyanserer denne påstanden og melder at de ikke kan bekrefte at LaBeouf har mottatt fermings sakramentet. Men én ting er sikkert, det har skjedd en radikal omvendelse hvor Kirken har spilt en sentral rolle.

 

I en samtale med biskop Barron forteller LaBeouf hvordan han hadde kommet til veis ende. Hele livet hadde LaBeouf fokusert på å bygge et liv og en karriere, som han nå hadde kjørt i grøfta. Alt var avhengig av han og hans ego, og når han ikke fikk det til lengre, hadde han ikke noen annen utvei enn å ta sitt eget liv. Han var beskylt for misbruk av ekskjæresten, og hans egen mor snakket ikke med ham. Det var da han fikk tilbudet om å spille Padre Pio, og sjansen som han først trodde skulle redde karrieren hans, endte med en frigjørelse fra det egosentriske fengselet han hadde vært fanget i. 

 

Shia LaBeouf beskriver seg selv som en skuespiller som er totalt emosjonelt oppslukt i rollen han spiller. Det er en lignende følelsesmessig opplevelse han fant i den latinske messen. En god messe og en god film kan gjøre noe av det samme sier han, de kan begge nå et sted inni deg du ikke visste eksisterte. De kan begge hjelpe deg å få kontakt med følelser du har forsøkt å undertrykke. Møte med gode åndelige veiledere brakte han ut av håpløsheten og ga han gode forbilder for hva som er sunn maskulinitet. 

 

Det og mye mer om Shia LaBeoufs trosreise og forberedelsen til å spille Padre Pio kan ses her: