OKBs årsregnskap: Stram styring gir trygg økonomi

Se de komplette årsregnskapene for 2021

Unknown.jpeg

KOSTNADSKONTROLL: – Et godt og fullverdig tilbud til de troende, store vedlikeholdsetterslep og mulig kjøp av kirker, vil fordre fortsatt stram økonomistyring i årene fremover, sier OKBs økonom, Sindre-Jacob Bostad. Nå legges årsregnskapet for 2021 ut. Foto: arkiv

 

– Etter noen økonomisk krevende år, har Oslo katolske bispedømme nå en trygg økonomi. Men fortsatt må vi ha en stram økonomistyring i årene fremover for å opprettholde det brede tilbud og de aktiviteter vi i dag har, sier økonom Sindre-Jacob Bostad.

 

Tekst: Hans Rossiné

 

Oslo katolske bispedømme (OKB) dekker de syv sørligste fylkene i landet og omfatter 27 menigheter og kapelldistrikt. Pr. 31. desember 2021 hadde bispedømmet 144 566 registrerte katolikker. Bispedømmet, ved biskopen, har hyrdeansvar og ansvar for sjelesorg, liturgi, sakramentsforvaltning, forkynnelse, katekese og karitativt arbeid, for å nevne noe. I tillegg kommer alle kulturelle aktiviteter, troskurs, skoler og barne- og ungdomsarbeid.

 

Ordnet og tilfredsstillende

– Vi har klart oss gjennom tøffe tider. Generelt vil jeg si at vi har en ordnet og tilfredsstillende økonomi. Med stram styring fremover, bør vi kunne opprettholde et tilbud på dagens nivå, sier Bostad.

– Utfordringene de neste årene?

– Vi har store etterslep på vedlikehold, og vi er i dialog om kjøp av en kirke. Det vil være våre største økonomiske utfordringer fremover. God forvaltning av verdier og midler i tråd med formålet. Åpenhet om ressursbruken vil være viktig i og med at vi for det meste er offentlig finansiert og det offentlige skal vite hvordan tilskuddene er brukt.

– Årsresultatet viser et overskudd på nærmere 22 millioner kroner. Det må bety mye penger på bok?   

– Årsresultatet innbefatter ikke de midler som er brukt på investeringer og nedbetaling av gjeld. Disse må derfor trekkes ifra. Med det ender vi på et resultat eller en kontantstrøm som går rundt tre millioner i minus.  Det mener vi er riktig forvaltning og bruk av penger, sier økonom Sindre-Jacob Bostad.

 

Komplette årsregnskaper for 2021