Respekt feirer 20-årsjubileum: Verner om livets ukrenkelighet i Sverige, ett av verdens mest sekulariserte land

Benedicta Lindberg: – Dersom man utvider abortgrensen, er det en logisk konsekvens at det blir flere aborter.

 

OPPFORDRING: Jeg vil oppfordre de norske biskopene til å vurdere å starte en katolsk
menneskeverdbevegelse, sier Benedicta Lindberg, generalsekretær i Respekt. Foto: Respekt

Benedicta Lindberg 2.JPGI 20 år har den svenske katolske bevegelsen Respekt arbeidet for å fremme menneskelivets ukrenkelighet fra unnfangelse til naturlig død. – Målet er å verne om en «livets kultur» i Sverige og å fremme Kirkens arbeid med bio-etiske spørsmål, forteller generalsekretær Benedicta Lindberg. Hun oppfordrer Den katolske kirke i Norge til å starte en tilsvarende bevegelse.

 

Tekst: Ragnhild H. Aadland Høen

 

– Det ville styrket menneskeverdarbeidet i Norden dersom Respekt fikk en katolsk søsterbevegelse i Norge. Sammen er vi sterkere, sier Benedicta Lindberg, generalsekretær i Respekt, som feirer sitt 20-årsjubileum med stort jubileumsseminar En dag for livet helgen 10. – 11. september. 

«Menneskeverdet må respekteres overalt og alltid. Det finnes ingen gråsoner hvor man kan nekte mennesket hennes ukrenkbare verdighet eller innskrenke menneskeverdet til en uforpliktende og tom frase» sier den svenske kardinal Anders Arborelius O.C.D. i store bokstaver på nettsiden til Respekt.

På hans initiativ ble Respekt startet i 2001 som en bevegelse innenfor Den katolske kirke i Sverige, med mål om å arbeide for en «livets kultur» i Sverige. Grunnen ble lagt i 1999 med hyrdebrevet «Vern om livet» fra de nordiske katolske biskopene.

 

Deltar aktivt i samfunnsdebatter

– Vårt mål er å verne om en «livets kultur» i Sverige og å fremme kirkens arbeid med bio-etiske spørsmål. Ved å delta aktivt i samfunnsdebatter om aktuelle saker der menneskeverdet står på spill, står vi opp for Kirkens menneskesyn og vern om alles rett til liv, forteller generalsekretær Benedicta Lindberg.

Sammen med andre aktører – alt fra foreninger, andre trossamfunn og Sveriges Kristna Råd til katolske menigheter og en rekke privatpersoner – jobber Respekt for å fremme den kristne overbevisningen om menneskets ukrenkelige verdi fra unnfangelse til naturlig død.

– Hva har Respekt oppnådd på disse 20 årene?

– Gjennom Respekt synliggjøres Den katolske kirkes syn på medisinsk-etiske problemstillinger. Den katolske kirke fremmer menneskelivets ukrenkelighet fra unnfangelse til naturlig død, og Respekt tar betydningen av dette nærmere vanlige katolikker. Vi tilbyr blant annet en godt strukturert kunnskapsbank, som belyser og informerer om livets problemstillinger, forteller Linberg.

I tillegg til ferdige spørsmål og svar, oppfordrer Respekt også alle til å kontakte dem direkte hvis de har noe de lurer på eller vil snakke om.

–  Får dere mange slike henvendelser?

– Det er mange skoleelever og studenter som henvender seg til oss og ønsker hjelp med oppgavespørsmålene sine. Dette er vanligvis de samme spørsmålene, og derfor startet vi nettsiden og bøkene med spørsmål og svar. De fleste sender e-post, men noen ganger kommer spørsmål også på telefon. Dette kan være veldig tøffe oppringninger fra folk som er i svært vanskelige situasjoner. Ofte blir de sendt til oss i Respekt av sognepresten sin.

 

«Problemstillingene Respekt jobber med er vanskelige, derfor prøver mange å unngå dem. Men de kan ikke unngås, fordi vi alle møter dem før eller siden iløpet av livet.» 

 

Gir økonomisk hjelp

– Hvis en kvinne blir uplanlagt gravid i Sverige, er det da noen måte hun kan få hjelp fra Den katolske kirke?

Vi håper at hun kan få støtte og hjelp gjennom menigheten – både økonomisk, psyko-sosialt og praktisk. Det hender at prester ber Respekt om økonomisk støtte i en slik situasjon. Da kan vi formidle bidrag via presten, men jeg skulle ønske det var mer konkret og praktisk hjelp vi kunne gi en gravid kvinne, sier Lindberg.

Respekt forvalter innsamlede midler gjennom Livets fond. Pengene kommer fra en lang rekke faste givere, som jevnlig gir gaver til fondet, fordi de ønsker å støtte livet på denne måten. I tillegg går kirkekollekten fra Livets søndag, tredje søndag i advent, til Livets fond.

Ved hjelp av fondet gir vi tilskudd til ulike tiltak som beskytter livet. Et slikt tiltak er for eksempel organisasjonen Livsval, som deler ut en babyboks til unge gravide. I den er det babyklær, bleier, tåteflaske og andre ting du trenger i starten. Samme organisasjon har også en chat der de holder kontakt med kvinner og menn som vurderer abort, forteller Lindberg.

 

VIKTIG KUNNSKAP: På Respekts nettsted kan du bestille
deres bøker. Én av dem er «Samtal om stamcellsforskning och kloning». 

trstamcellsforskning.pngGir veiledning i vanskelige livsspørsmål

I dag har Respekt kun én ansatt: generalsekretær Benedicta Lindberg. Hennes oppgave er å overvåke og formidle informasjon om aktuelle medisinsk-etiske problemstillinger. Gjennom nettsiden, nyhetsbrev og i bøker, hefter og skrifter gir Respekt informasjon, analyser og forklarer kirkens lære.

Respekt tar opp både klassiske problemstillinger som abort og dødshjelp og andre som har oppstått de siste årene, slik som genterapi, kloning og stamcelleforskning.

– Problemstillingene Respekt jobber med er vanskelige, derfor prøver mange å unngå dem. Men de kan ikke unngås, fordi vi alle møter dem før eller siden iløpet av livet. Hvis du da har håndtert dem på forhånd, blir det lettere når du står midt oppi vanskelige avgjørelser. For eksempel: Hva gjør du når legen sier at det er på tide å slå av respiratoren på ditt alvorlig syke barn? Eller var det en nødvendig begrensning av behandling eller eutanasi som din mor fikk på sykehuset? Hva er tillatt og hva er ikke? Kan jeg donere stamceller til broren min?

 

 

Iløpet av de siste20 år har Respekt blitt Stockholm katolske bispedømmes kompetansesenter i disse vanskelige livsspørsmålene. Ved å delta aktivt i samfunnsdebatter om aktuelle saker der menneskeverdet står på spill, står Respekt opp for Kirkens menneskesyn og vern om alles rett til liv.

– Hvis du ser 20 år fremover: Hvor ser du Respekt da?

– Drømmesituasjonen ville vært at Respekt fikk flere ansatte og kunne satse på enda bredere informasjonsspredning. Katolikker er hovedmålgruppen i dag. Men det ville vært bra å kunne utvide målgruppen, for samfunnets uvitenhet om disse spørsmålene er stor. Politikere og journalister er like dårlig informerte som alle andre, sier Lindberg.

– Hvor høyt vil du si bevissthetsnivået er blant svenske katolikker i spørsmål om abort, bioetikk og eutanasi?

– Den katolske kirkes syn på disse sakene er enkelt, klart og lett å forstå: Alltid for livet, alltid for de svakeste. Katolikkers kunnskap om disse temaene er imidlertid svært begrenset.

 

«Mens noen abortforkjempere manipulerer statistikk, blir kvinners reelle behov neglisjert.»

 

Abortforkjempernes bruk av statistikk

– Et argument som brukes mye av aborttforkjempere i Norge, er at abortforbud ikke fører til færre aborter; det fører bare til flere døde kvinner, spesielt i utviklingsland. Hva har du å si til den påstanden?

– Jeg legger alltid vekt på at utdanning er det som først og fremst trengs, samt støtte og hjelp. Bare å tilby en kvinne abort når hun er i en vanskelig situasjon, er en billig løsning. Budskapet da er at hun skal fikse sine egne problemer og ikke belaste andre med det. Men det er veldig kortsiktig. Hver abort setter spor. Både fysisk og mentalt. Det er ikke mulig å stryke den ut og tro at man kan fortsette å leve som før. Å hevde at kvinner ikke tar skade av abort, er å lukke øynene for virkeligheten.

– Abortforkjempere produserer gjerne statistikk som er vanskelig å etterprøve. Historier fra tidligere abortforkjempere viser at de gjerne manipulerte statistikken for å passe til deres mål. I boken Aborting America innrømmer den amerikanske gynekologen Bernard Nathanson at han og en amerikansk abortlobbygruppe, NARAL, løy om antallet kvinner som dør av illegale aborter, som en del av deres vellykkede strategi for å presse på for legalisering av abort i USA Stater. Han skrev: «...det var alltid 5 000 – 10 000 dødsfall pr. år. Jeg innrømmer at jeg visste at disse tallene var helt feil ... men i henhold til «moralen» i vår revolusjon var de gode tall og generelt aksepterte».

–  Mens noen abortforkjempere manipulerer statistikk, blir kvinners reelle behov neglisjert. Kvinner dør fortsatt, enten av mangel på riktig omsorg eller så ofrer de sine barns liv på grunn av mangel på livsbekreftende alternativer. Det kvinner ønsker og trenger er full deltagelse som borgere, lik tilgang til ressurser og muligheter og rettslig beskyttelse mot diskriminering, vold og undertrykkelse.

 

FLERE ABORTER: – Dersom man utvider abortgrensen, er det
en logisk konsekvens at det blir flere aborter, mener Lindberg. Foto: Respekt

Abortloven i Norge versus Sverigebenedicta-lindberg-fotograf-mannesays-2x 2.jpg

Det ville være interessant å få din kvalifiserte mening om abortloven i Norge versus Sverige. Du er kanskje kjent med at norske aborttilhengere hevder at det ikke vil bli flere aborter i Norge hvis vi fjerner nemndene og innfører fri abort til uke 18 eller uke 23. Antallet aborter og senaborter pr. kvinne i fruktbar alder er imidlertid langt høyere i Sverige enn i Norge. Finland har en mer restriktiv abortordning enn vi har i Norge – og finnene har lavere aborttall pr. kvinne i fertil alder enn i Norge. Hva er din kommentar til dette? 

– Dersom man utvider abortgrensen, er det en logisk konsekvens at det blir flere aborter. Det er naivt å si noe annet. Det vil også skje en endring i folks bevissthet – til skade for de ufødte barna. Menneskets verdi devalueres. Det er sterke krefter som jobber i Norge og Finland for å tilpasse abortgrensen der til svenske forhold. Dersom de får dette gjennom, vil antallet aborter øke også i disse landene, sier Lindberg.

– Synes du at det bør startes en lignende katolsk bevegelse som Respekt i Norge? Eller er det nok at norske katolikker støtter organisasjonen Menneskeverd?

Det er bra at Menneskeverd finnes i Norge. De gjør et veldig viktig arbeid. Men de kaster ikke lys over den Den katolske kirkes syn på livsspørsmål. Tross alt har Den katolske kirke en klar mening om disse sakene, som ikke endrer seg eller tilpasser seg endringer i samfunnet. Jeg vil i grunnen oppmuntre de norske bispedømmene til å vurdere å starte en katolsk menneskeverdbevegelse. Det ville styrket menneskeverdarbeidet i Norden dersom Respekt fikk en katolsk søsterbevegelse i Norge. Sammen er vi sterkere, sier Respekts generalsekretær Benedicta Lindberg.

 

Fakta om Respekt 

  • Respekt er en menneskeverdbevegelse innenfor Den katolske kirke i Sverige. I løpet av de siste 20 årene har Respekt blitt det organet i Stockholm katolske bispedømme som gir veiledning og deltar aktivt i samfunnsdebatter der menneskeverdet står på spill.
  • Respekt står opp for Den katolske kirkes menneskesyn og vern om alles rett til liv fra unnfangelse til naturlig død.
  • Respekt har én ansatt, generalsekretær Benedicta Lindberg. Respekt er ikke en medlemsforening, men mange personer er tilsluttet bevegelsen gjennom Respekts venner, ombud og et råd.
  • Respekts venner donerer jevnlig til Livets fond. Livets fond støtter formål i Sverige som fremmer respekt for menneskeliv. Hver høst deler fondet ut tilskudd til tiltak som gjennom sitt arbeid hjelper de aller svakeste, som ofte ikke kan snakke for seg selv: Ufødte, eldre, funksjonshemmede, foreldreløse, utsatte familier og lignende grupper.
  • Respekts ombud er mennesker som beskytter livet og er Respekts kontaktpersoner i de katolske menighetene. De synliggjør Respekts saker i sin menighet og organiserer blant annet foredrag som berører livsspørsmål. De er også med på å rette oppmerksomheten mot Livets søndag, som feires i Sverige på tredje søndag i advent som en påminning om det kristne ansvaret for å arbeide for menneskelivets ukrenkelighet.
  • Respekts råd består av en rekke eksperter som fungerer som rådgivere for Respekts arbeid basert på sitt kompetanseområde. De hjelper også til med å dele ut tilskudd fra Livets fond. Akkurat nå skriver Respekts råd en bok om livets slutt. Rådsmedlemmene holder også foredrag innenfor rammen av Respekts arbeid med livsspørsmål.
  • Jubileumsfeiring: Respekt feirer sitt 20-årsjubileum med det store jubileumsseminaret En dag for livet i Stockholm lørdag 10. september 2022.
  •  Les mer om Respekt på deres nettsted respektlivet.nu

 

Les mer om menneskeverd og livsvern