Jubileum i Den hellige ånds kirke, Mosjøen

 

IMG_3651.JPG

JUBILEUMSMESSE: P. Marek Chelminiak, sogneprest i Den hellige Ånds menighet, Mosjøen, feirer messe ved menighetens 25-årsjubileum. Foto: privat

 

Den Hellige Ånds Kirke i Mosjøen feiret 25-års jubileum 5. oktober 2022, og menigheten markerte begivenheten 23. oktober 2022.

 

Tekst: Ove Magnus Olsen, menighetsrådsleder i Mosjøen

AUTENTISK: Interiøret i kirken er laget av sognepresten selv. Foto: privat

IMG_3265.JPGDet ble en verdig feiring, med etterfølgende middag og kirkekaffe. Maten ble som vanlig laget av de filipinske medlemmene!
Andre hadde laget gode kaker for anledningen.

Biskop Gerhard Goebel og Mgr. Torbjørn Olsen sto i spissen for å få et eget katolsk kirkebygg i Mosjøen. Løsningen ble å kjøpe Pinsemenigheten i Mosjøens gamle lokale, Betel. Bygget er iløpet av de siste 25 år blitt modernisert.

P. Andreas bestilte ny altertavle, et maleri av Den Hellige Ånds komme, fra en kjent kunstner i Polen. P. Marek har laget det meste av nytt inventar og utsmykninger: Nytt alter, talerstol, skriftestol mv..

I 1997 lå Helgeland under Bodø. Helgeland katolske sogn ble utskilt fra Bodø 5. oktober 2003, så neste år er det 20-års jubileum for sognet!

Biskop Berislav meldte dessverre avbud til 25-årsmarkeringen grunnet sykdom.

Gratulerer med 25-årsjubileum!