Ny nuntius til de nordiske land

 

Messe-Pontificale-pour-la-présentation-du-nouveau-Nonce-Apostolique-Mgr-Julio-Murat.jpg

NY NUNTIUS: Mgr. Julio Murat,  titular erkebiskop av Orange, er utnevnt til de nordiske lands nye nuntius. Biskop Bernt I. EIdsvig ser frem til å møte ham. Foto: Meyomessala international

 

Mgr. Giuseppe Commissio, Chargé d’ Affaires a.i. ved nuntiaturet i Stockholm, har i brevs form meddelt de norske katolske biskopene om at ny nuntius er utnevnt etter erkebiskop James Patrick Green.

 

Tekst: Petter T. Stocke-Nicolaisen

 

Mgr. Commissio skriver: «Hans Hellighet pave Frans har utnevnt til apostolisk nuntius for de nordiske land Hans eksellense den mest ærverdige mgr. Julio Murat, titular erkebiskop av Orange, som til nå har hatt embedet som apostolisk nuntius til Kamerun og Ekvatorial-Guinea.»

– Jeg ønsker vår nye nuntius varmt velkommen, sier biskop Bernt I. Eidsvig av Oslo.

Han ser frem til å møte Vatikanets nye utsending til de nordiske land:

– Det er alltid hyggelig – og nyttig – å bli kjent med pavens fremste diplomatiske representant. Mgr. Murat har en interessant bakgrunn og blir sikkert intet unntak, sier biskopen, som håper at mgr. Murat tar seg tid til å pleie det diplomatiske nettverk over hele Norden:

– Det er naturligvis en forventning, særlig blant de katolske diplomater i Oslo, om at pavens diplomat prioriterer å bli kjent med dem. Det håper jeg at han gjør.

Mgr. Murat vil etterhvert bli invitert til Det kongelige slott for høytidelig audiens med kong Harald. En ambassadør oppnår status som ett lands offisielle representant til et annet ved at diplomaten presenterer sine akkreditiver (dokument som viser at en utsending opptrer etter fullmakt fra sin oppdragsgiver, særlig stat) fra paven til kongen. 

 

Curriculum Vitae: Julio Murat

  • Erkebiskop Julio Murat ble født i Karsiyaka 18. august 1961.
  • Han ble ordinert til prest i Den katolske kirke, inkardinert i erkebispedømmet Izmir, Tyrkia, 25. mai 1986.
  • Han har doktorgrad i kanonisk rett fra 1991 med havhandlingen «I diritti soggettivi della buona fama e dell'intimita codificati nel Canone 220».
  • Han ble ansatt i den diplomatisk tjeneste ved Den hellige stol 1. januar 1994, og han har tjenestegjort i følgende land: Indonisia, Pakistan, Hviterussland, Østerrike og ved Seksjonen for forhold til statene i i Den hellige stols statssekretariat.
  • Han ble utnevnt til titular erkebiskop av Orange og apostolisk nuntius til Zambia 27. januar 2012.
  • Han mottok episkopal ordinasjon 3. mars 2012.
  • Han ble utnevnt til apostolisk nuntius til Malawi 6. juni 2012.
  • Han ble utnevnt til apostolisk nuntius til Kamerun 24. mars 2018.
  • Han ble utnevnt til apostolisk nuntius til Ekvatorial-Guinea 29. mars 2018.
  • Han snakker fransk, engelsk, italiensk, tysk og gresk.

 

Les mer