Ateisten, presten og Lectio divina

 

 

«I 2015 gjorde presten Stian Kilde Aarebrot og ateisten Didrik Søderlind et eksperiment», heter det i artikkelen «Eksperimentere med religion» på tidsskriftet Samtidens nettsted.

 

FAKSIMILE: Tros-eksperiment i Samtiden 5-2022. 

Screenshot 2022-12-22 at 18.11.44.jpegArtikkelen ble opprinnelig publisert i Samtiden nr. 5, 2022, og er skrevet av Linda Therese Utstøl, katolsk.no’s medarbeider.

Artikkelen forteller om hvordan Aarebrot og Søderlind forsøkte å bli kjent med hverandre ved å brevveksle. Etterhvert falt det seg naturlig for dem å forsøke å gå i hverandres sko. Hva ville skje om ateisten begynte å be? Hva ville skje om presten sluttet? Høsten 2022 ble de oppfordret til en reprise. De skulle lese eller be Den hellige skrift ved Lectio divina, slik som munker og nonner har gjort i århundreder. 

 

De to ble også med på sakramentstilbedelse i St. Hallvard katolske kirke på Tøyen under kyndig veiledning av pater Henry Thura ZawMin.

 

Les hele artikkelen