Paven sørger over kardinal Pells død

PELL.cq5dam.thumbnail.cropped.750.422.jpeg

R.I.P kardinal George Pell (1941-2023) FOTO: Vatican Media

 

Pave Frans sørger ved den tidligere prefekt for Vatikanets økonomisekretariat, kardinal George Pells, død, melder Vatican News.

Australieren døde tirsdag aften i Roma i en alder av 81 år. I et kondolansetelegram roser paven spesielt Pell for hans engasjement for reformer i Vatikanet. I spissen for Vatikanets finansinstitusjon innførte Pell strengere kontroll med og gjennomsiktighet i Vatikanets finanser.

 

Takknemlig

Pave Frans minnes «med takknemlighet hans konstante og engasjerte vitnesbyrd og især Pells omhyggelige samarbeid med Pavestolen i forbindelse med den seneste økonomiske reform. Han la grunnlaget for denne reform med besluttsomhet og visdom.»

Paven ber for den avdøde, og uttrykker sin medfølelse med alle de sørgende, heter det i telegrammet til kardinal Giovanni Battista Re, dekanen for Kardinalkollegiet.

 

Komplikasjoner etter hofteoperasjon

Den tidligere prefekt for Vatikanets sekretariat for økonomi døde tirsdag kveld rundt kl. 21.00 i Roma som følge av hjerteproblemer. De oppsto tilsynelatende akutt etter en lenge planlagt hofteoperasjon. Den 5. januar hadde Pell koncelebrert ved Benedikt XVI's begravelse på Petersplassen.

 

Fra den 13. april 2013 ga kardinal Pell, som medlem av Det pavelige kardinalsråd, pave Frans og de andre kardinalene råd om spørsmål vedrørende en reform av kurien. Den 24. februar 2014 utnevnte paven ham til prefekt for det nyopprettede Vatikanets økonomiske råd. Tidligere har Pell, som ble født i Ballarat, Australia i 1941, vært erkebiskop i Sydney i flere år (2001-2014) og før det i Melbourne (1996-2001).

 

Anklager

Pell havnet i internasjonale avisoverskrifter i 2017 på grunn av beskyldninger om misbruk. Paven frigjorde gradvis prefekten fra hans rådgivnings- og lederoppgaver i Vatikanet fra desember 2018 i kjølvannet av en rettssak i Australia.

I februar 2019 ble det kjent at kriminalretten i Melbourne hadde idømt kardinalen flere års fengsel for påstått seksuelt misbruk. Han ble anklaget for seksuelle krenkelser mot to ministranter i 1990-årene mens han var erkebiskop av Melbourne.

 

Frikjent av Høyesterett

Kardinal Pell nektet hele tiden for å ha begått seksuelle overgrep mot barn og unge. Anklagene mot ham viste seg i siste ende å være uholdbare på grunn av tallrike formelle mangler i saken, så Pell fikk medhold i sin appell. Han ble frikjent av Høyesterett i siste instans i 2020. Han ble løslatt fra fengsel og vendte tilbake til Roma, hvor han levde til sin død. Den Hellige Stol hilste dommen velkommen.

Pave Frans mottok kardinal Pell i Vatikanet den 12. oktober 2021 og takket ham ved den anledning for hans «vitnesbyrd.» I et intervju i desember 2022 hadde pave Frans allerede rost Pells fremsynte kompetanse i finansielle spørsmål; kardinalen var grunnleggende involvert i kuriereformen og var den første til å se behovet for gjennomgripende forandringer og til å ta fatt på dem.  «Han er en stor mann, og vi skylder ham meget," sa paven i et intervju på den italienske tv-kanalen «Canale 5.»

Etter Pells død, er 125 av de 223 kardinalene i Den universelle kirke stadig under 80 år gamle og dermed stemmeberettigede til et pavevalg. (Vatican News).