Kunngjøring for Oslo katolske bispedømme: Årets ordinasjonsdatoer

 Fire ordinasjoner i 2023

IMG_6667.JPG

Foto: Petter Stocke-Nicolaisen

 

Følgende datoer er satt av til ordinasjoner i Oslo katolske bispedømme: 

  • Lørdag 18. februar kl. 11.00: diakonvielse, Torbjørn Holt (St. Olav domkirke). Direktesendes på katolsk.no. 
  • Lørdag 15. april kl. 13.00: prestevielse, Trym Hellevig (St. Olav domkirke)
  • Lørdag 24. juni kl. 11.00: diakonvielse, Sigurd Hareide (St. Olav domkirke)
  • Lørdag 19. august kl. 11.00: prestevielse, Torbjørn Holt (St. Johannes, Bredtvet)

 

Følg diakonvielsen av Torbjørn Holt direkte: