Ledig stilling ved skolekontoret i Oslo katolske bispedømme

 

905_1792181072.png

Den katolske skolevirksomheten i Norge består av fire barne- og ungdomsskoler lokalisert i Arendal, Bergen, Oslo og Bodø og en videregående skole i Bergen. Hver skole er en selvstendig enhet i henhold til privatskoleloven med eget styre, ledelse, økonomi og administrasjon. Skolekontoret i Oslo katolske bispedømme (OKB) har som sin sentrale oppgave å drive en samlet og koordinerende ledelse av skolevirksomheten i Norge og på den måten være biskopens representant overfor skolene.

 

 

 

Skolekontoret i OKB skal ansette organisasjonsrådgiver og søker etter en erfaren medarbeider som kan bidra til å videreutvikle katolsk utdanning. Den som ansettes, må ha solid kompetanse innen skoleutvikling på systemnivå, gode IKT-ferdigheter og i tillegg være en drivkraft i organisasjonsbygging og administrative prosesser. Gjennom konstruktivt samspill må bidra til å bygge en helhetlig og sterk skoleorganisasjon.

 

Stillingens hovedoppgaver

Bistå leder av skolekontoret med oppfølging av de katolske skolene gjennom å

 • utarbeide kravspesifikasjoner for administrative digitale systemer
 • bistå i anbudsprosesser og anskaffelser av felles digitale systemer 
 • bistå med gjennomgang og oppfølging av lovpålagt internkontrollsystemer (nåværende IK-Friskole)
 • bistå i oppdatering og drift av nettsider
 • bistå i arbeid med å sikre overordet planarbeid på tvers av fagområder
 • bistå i arbeidet med å øke elevinntak gjennom målrettet markedsføring, annonsering og rekruttering 

 

Kvalifikasjoner
 • relevant utdanning og erfaring fra pedagogisk arbeid, skoledrift og læreryrket
 • relevant utdannelse i ledelse, fortrinnsvis på mastergradsnivå
 • nyere erfaring fra skoleverket
 • kjennskap til privatskoleloven og opplæringsloven med forskrifter 
 • gode IKT-ferdigheter og inngående kjennskap til digitale skolesystemer

 

Egenskaper
 • gode samarbeidsevner 
 • selvstendig med stor arbeidskapasitet og gjennomføringsevne
 • evne til å motivere og veilede
 • erfaring fra prosjekt- og utviklingsarbeid i skole
 • respekt og forståelse for og lojalitet til verdigrunnlaget for katolsk utdanning

Personlig egnethet blir vektlagt.

 

Vi tilbyr
 • en innovativ og selvstendig stilling
 • store muligheter til å påvirke de katolske skolenes videreutvikling
 • en faglig spennende stilling i en verdibasert virksomhet
 • et nasjonalt og internasjonalt utdanningsnettverk 

 

Spørsmål om stillingen rettes til

Leder av skolekontoret Anne-Rigmor Stock Evje, telefon +47 454 07 409 eller e-post anne-rigmor.stock.evje@katolsk.no

 

Praktisk informasjon
 • Arbeidssted: etter avtale. I stillingen ligger en del reisevirksomhet til skolene.
 • Stillingstittel: organisasjonsrådgiver
 • Ansettelsesform: fast
 • Søknadsfrist: 21. februar 2023
 • Tiltredelse: 1. august 2023
 • NB: Søknad sendes leder av skolekontoret Anne-Rigmor Stock Evje på e-post.
 • Les mer om Oslo katolske bispedømme på katolsk.no.