Livets dag 2023: Bli med på seminar om omsorg ved livets slutt

Den barmhjertige samaritan – «Et hjerte som ser», lørdag 25. mars

hands-g3018d9232_1920 2.jpg

 

Hvordan forholder Den katolske kirke seg til dødshjelp (eutanasi)? Hvilke former for nødvendig helsehjelp og sjelesorg mener Kirken vi plikter å gi personer som ligger for døden? Når mener Kirken det er lov å avslutte behandling?

 

Samaritanus.jpegDisse og en rekke andre spørsmål blir belyst gjennom tre foredrag under seminaret Den barmhjertige samaritan: «Et hjerte som ser», der Kateketisk senter presenterer Troskongregasjonens brev, «Samaritanus bonus – om omsorgen for personer i kritiske sykdomsfaser og ved livets slutt» (2020). 

 

«Samaritanus bonus» bruker Jesu lignelse om den barmhjertige samaritan som tar seg av den ukjente som ligger skadet i veikanten, for å legge frem for oss et nytt sinnelag, med vilje til å sørge for pleietrengende og terminalt syke så lenge det måtte være nødvendig. Selv når det rent medisinsk ikke er mer å gjøre, er det fortsatt mye å gjøre menneskelig og åndelig sett. Brevet fremhever palliativ (lindrende) omsorg som et effektivt middel til å avhjelpe det fysiske ubehaget i en sykdoms- og dødsprosess. I tillegg må den syke oppleve seg verdsatt og elsket, som en unik bærer av Guds bilde. Riktig medisinsk pleie, medmenneskelig nærhet og god sjelesorg er nøkler til å gi døende og pårørende håp og mot til å holde ut sine lidelser. Som troende er vi personlig kalt til å vitne om kjærlighet i lidelsen.

 

Troskongregasjonen slår med dette fast Kirkens utvetydige ja til livet og prinsippene som gjelder i møte med holdninger som tar til orde for dødshjelp og assistert selvmord. Brevet instruerer også i hvordan pastoral omsorg skal gis i krevende situasjoner.

 

Foredragene tar for seg etiske, praktiske og sjelesørgeriske sider ved livets slutt.

 

Program

 • Morten Magelssen, Førsteamanuensis i medisinsk etikk, UiO, og professor II i bioetikk ved MF:
  • «Erfaringer med dødshjelp internasjonalt – og gode argumenter mot legalisering av dødshjelp i Norge»

 

 • Karolina Bogoczová CSSE, St. Elisabethsøstrene:
  • «God og målrettet palliativ behandling som middel til å forebygge ønsker om eutanasi»

 

 • Anne Bente Hadland OP, Sta. Katarinahjemmet:
  • «Menneskelige og åndelige sider ved palliativ omsorg»

 

Velkommen til et aktuelt seminar i en tid der krav om dødshjelp hyppig fremmes, og nedskjæringer i helsevesenet kan svekke behandlingstilbudet.

 

Praktisk informasjon 
 • Tid og sted: Lørdag 25. mars kl. 10 – 14 i Mariagårdens storsal, Akersveien 16 C
 • Hvem kan delta? Helsepersonell ved sykehus, hospicer og sykehjem; prester, diakoner og sjelesørgere; pårørende, menighetsmedarbeidere og livsverninteresserte.
 • NB! Påmeldingsfrist 22. mars: katekese@okb.katolsk.no

  

Les mer på katolsk.no: