Pavens budskap før angelusbønnen søndag 26. februar: Hvem vil djevelen adskille Jesus fra?

 

 

Djevelen ønsker splittelse, og i ørkenen utsetter han Jesus for tre sterke «gifter»: binding til ting, mistillit til Faderen og maktbegjær.

 

Oversettelse: Vuokko-Helena Caseiro
Vatican News 

 

Evangelieteksten søndag 26. februar

Jesus ble så av Ånden ført ut i ødemarken for å bli fristet av djevelen. Han fastet i førti dager og førti netter og ble til sist sulten. Da kom fristeren til ham og sa: «Er du Guds Sønn, så si at disse steinene skal bli til brød!» […]

(Matt 4,1–11 fra Bibel 2011)

 

Kjære brødre og søstre, god dag!

I denne fastesøndagens evangelium hører vi om Jesus som blir fristet av djevelen i ørkenen (jf. Matt 4,1–11). «Djevel» betyr «en som splitter». Djevelen ønsker alltid å skape splittelse, og det er det han har fore når han frister Jesus. La oss nå se fra hvem det er han vil adskille ham og på hvilken måte han frister ham.

 

Hvem vil djevelen adskille Jesus fra?

Fra hvem er det djevelen vil adskille Jesus? Etter å ha blitt døpt av Johannes i Jordanelven, ble Jesus kalt «min Sønn, den elskede» (Matt 3, 17) av Faderen, og Den hellige ånd var kommet ned over ham som en due (jf. vers 16). Slik presenterer evangeliet de tre guddommelige personer forenet i kjærlighet. Senere vil Jesus selv si at han er kommet til verden for å gjøre også oss delaktige i enheten mellom ham og Faderen (jf. Joh 17,11). Djevelen, derimot, gjør det motsatte: Han opptrer for å adskille Jesus fra Faderen og for å avlede ham fra hans forenende oppdrag til gode for oss. Han splitter alltid.

 

Hvordan vil djevelen gjøre det?

La oss så se på hvilken måte han forsøker å gjøre det. Djevelen ønsker å nytte seg av Jesu menneskenatur. Jesus er svak, for han har fastet i førti dager og er sulten (jf. Matt 4,2). Den onde forsøker å dryppe tre sterke «gifter» inn i ham, for å lamme hans forenende oppdrag. Disse giftene er bindingmistillit og makt. Først binding til ting, til behovstilfredsstillelse; med et overbevisende resonnement forsøker djevelen å øve innflytelse på Jesus: «Du er sulten, hvorfor må du faste? Lytt til ditt behov, tilfredsstill det, det har du både rett og makt til: Gjør steinene til brød.» Så den andre giften: mistillit: «Er du sikker», insinuerer den onde, «på at Faderen vil deg vel? Sett ham på prøve, sett ham under press! Kast deg ned fra tempelets høyeste punkt og få ham til å gjøre det du vil!» Til sist makt: «Du trenger ikke din Far! Hvorfor skal du vente på hans gaver? Følg denne verdens kriterier, ta alt sammen selv, og du vil bli mektig!» Jesu tre fristelser. Og også vi har alltid disse tre fristelsene. Det er fælt, men nettopp slik er det, også for oss: binding til ting, mistillit og maktbegjær er tre alminnelige og farlige fristelser, som djevelen bruker for å adskille oss fra Faderen og for at vi ikke lenger skal føle oss som hverandres søsken, for å drive oss til ensomhet og fortvilelse. Det var det han ville gjøre med Jesus, og det er det han vil gjøre med oss: å drive oss til fortvilelse.

 

Hvordan overvinner Jesus fristelsene?

Men Jesus overvinner fristelsene. Hvordan overvinner han dem? Ved å unngå å diskutere med djevelen og i stedet svare med Guds ord. Dette er viktig: Med djevelen må vi ikke diskutere, med djevelen må vi ikke ha noen dialog! Jesus svarer med Guds ord. Han siterer tre setninger fra Skriften som omhandler frihet fra ting (jf. 5 Mos 8,3), om tillit (jf. 5 Mos 6,16) og om å tjene Gud (jf. 5 Mos 6,13), tre setninger som står i motsetning til fristelsene. Han går aldri i dialog med djevelen, han forhandler ikke med ham, men tilbakeviser hans insinuasjoner med Skriftens velgjørende ord. Det er en oppfordring også til oss: Med djevelen skal man ikke diskutere! Ikke forhandle, ikke gå i dialog; man kan ikke overvinne ham ved forhandlingsbordet, han er sterkere enn vi. Djevelen overvinner vi ved med tro å stille det guddommelige ord opp imot ham. På denne måten lærer Jesus oss å forsvare enheten med Gud og med hverandre mot splitterens angrep. Guds ord som er Jesu svar på djevelens fristelser …

 

Et hjelpende bibelvers

Og vi spør oss: Hvilken plass har Guds ord i mitt liv? Tar jeg tilflukt til det i min åndelige kamp? Om jeg har en last eller en fristelse som går igjen, hvorfor ikke la meg hjelpe ved å søke et vers fra Guds ord som svar på den lasten? Når så fristelsen kommer, sier jeg fram det verset, jeg ber det i tiltro til Kristi nåde. La oss prøve dette, det vil hjelpe oss i fristelsene, det vil hjelpe oss mye, for blant de mange stemmene vi har inne i oss vil da Guds ord lyde, og det gjør oss vel.

 

 
Bønn

Må Maria, som tok imot Guds Ord og som med sin ydmykhet overvant splitterens hovmod, ledsage oss i fastetidens åndelige kamp.

 

 

 

Les mer fra Vatican News