Caritas Norge søker nettverksrådgiver

 

Logo_Caritas_Norge.jpegCaritas Norge er Den katolske kirkes hjelpeorganisasjon og arbeider for å bedre hverdagen for mennesker i Norge og i land i Europa, Afrika, Asia og Latin-Amerika. Caritas Norge ble opprettet 1952 som Norsk Katolsk Flyktninghjelp. I 1964 ble Caritas Norge en selvstendig stiftelse. Styret er Caritas Norges øverste organ og blir valgt av rådsmøtet, hvor alle menighetene i Den katolske kirken i Norge har stemmerett.  Caritas’ visjon er en verden uten sult og ekstrem fattigdom der folk kan leve et verdig liv. Hjelpearbeidet inspireres og veiledes av verdier og prinsipper i den katolske kirkens sosiallære. Les mer om Caritas Norge

 

 

fc4a37ec-1f3b-4b49-8119-15bf6b6cf582.jpg

KONGELIG BESØK: Krigen i Ukraina har drevet over 4 millioner ukrainere på flukt. Fredag 1. april 2022 besøkte HM dronning Sonja Caritas Norge for å samtale med flere av dem. Foto: Petter T: Stocke-Nicolaisen

 

Caritas Norge søker nå en nettverksrådgiver, som skal arbeide med å skape engasjement og aktiviteter i de katolske menighetene i Norge knyttet til innvandrings- og integreringsaktiviteter, samt bistå i opprettelsen og utvikling av lokale Caritas-enheter. 

 

Caritas Norge koordinerer og utvikler det nasjonale arbeidet på innvandrings- og integreringsfeltet i samarbeid med lokale Caritas-organisasjoner og de katolske menighetene i Norge. Vi har nå en ledig stilling som nettverksrådgiver for å styrke dette arbeidet.

Caritas sitt mål er å bidra til at innvandrere og flyktninger kan ta del i norsk samfunns- og arbeidsliv, og slik motvirke økonomisk og sosial ekskludering. Caritas er anerkjent som nasjonalt ressursmiljø på integreringsfeltet og driver bl.a. informasjons- og ressurssentre i en rekke norske byer. Her tilbys en rekke ulike aktiviteter, slik som veiledning, jobbsøkerkurs, norskundervisning og rettshjelp i samarbeid med offentlige aktører. Veiledningen driftes ved hjelp av frivillige med relevant språk-, kultur- og fagbakgrunn. 

Stillingen som utlyses er tilknyttet enhet for nasjonalt arbeid, og skal bidra med å styrke de lokale Caritas organisasjonene gjennom nettverksarbeid og samarbeid med de lokale menighetene. Vi skal også bistå ved opprettelse av nye lokale Caritas. 

Vi søker deg som brenner for å gjøre en forskjell for folk i sårbare livssituasjoner, og som er villig til ta i et tak der det trengs.

 

Aktuelle arbeidsoppgaver:
 • Bidra til å utvikle og styrke samarbeid i Caritas-nettverket nasjonalt
 • Bistå lokale menigheter ved opprettelse og utvikling av nye Caritas
 • Utvikle lokale Caritas gjennom kompetanseoverføring og nettverksarbeid 
 • Bidra til at lokale menigheter kan involveres og bistå i Caritas' lokale arbeid
 • Kommunikasjon med lokale Caritas og oppfølging av resultater i samarbeid med resten av teamet
 • Jobbe med kvantitative og kvalitative målsetninger
 • Arrangere aktiviteter og møter 
 • Holde kurs og foredrag
 • Søknads- og rapporteringsarbeid                              
 • Andre oppgaver kan tilkomme                                              
 • Noe reising og kveldsarbeid bør påregnes

 

Ønskede kvalifikasjoner
 • Relevant høyere utdannelse, minimum bachelornivå 
 • Erfaring fra arbeid med lokale menigheter/trossamfunn
 • Svært god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk, tilsvarende minimum C1 nivå
 • Erfaring/kjennskap til integreringsarbeid
 • Erfaring med prosjektarbeid
 • Erfaring/kjennskap til frivillighet
 • Det er en fordel om du har erfaring med å skrive søknader, rapporter, anbud

 

Personlige egenskaper
 • Evne til å raskt kunne sette seg inn i arbeidet og jobbe under høyt arbeidspress
 • Forstå helhet og deler i komplekse saker og evne å se sammenhenger mellom forskjellige oppgaver
 • Resultatorientert, selvstendig og god gjennomføringsevne
 • Strukturert og kvalitetsbevisst, grundig og systematisk
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner og trives med å jobbe i team
 • God evne til å kommunisere med personer med ulik etnisk og kulturell bakgrunn

 

Vi tilbyr
 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver i ett av verdens største humanitære nettverk
 • Godt arbeidsmiljø i en organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • Engasjerte og kunnskapsrike medarbeidere
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Gode pensjonsordninger, inkludert AFP
 • Lønn etter avtale

 

Stillingen er et engasjement ut 2024, med mulighet for forlengelse.

 

Praktisk informasjon:  
 • Søknadsfrist: 2. apil 2023
 • Stillingsprosent: 100 %
 • Antall stillinger: 1
 • Oppstart: snarest.
 • Send søknad HER.
 
For mer informasjon, kontakt: